Cuộc thăm dò ý kiến của địa phận

Survey of Diocese of Tulsa

Địa phận Tulsa xin mời mọi giáo dân trong giáo xứ tham gia cuộc thăm dò. Xin vào đường nối kết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

To complete in English:

https://www.surveymonkey.com/r/tulsaeocvisionenglish

Điền bằng tiếng Việt Nam:

https://www.surveymonkey.com/r/tulsaeocvisionVietnamese

Chân thành cám ơn sự tham gia của mọi người.

Lm. Nguyễn Văn Đô

Chánh xứ

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Nghe các bài giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng_2015

 Tĩnh tâm Mùa Vọng_2015
tại giáo Thánh Giuse, Tulsa.OK
do Linh mục Antôn Đinh Minh Tiên, OP. Houston, Texas
Đề tài: GIA ĐÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.


Tối Thứ Sáu

 

Sáng và trưa Thứ Bảy

 

Tối Thứ Bảy

 

Giảng lễ Chiều Thứ Bảy

 


.
Phần 1Phần 2

 

Phần 3
 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....