Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Nghe các bài giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng_2015

 Tĩnh tâm Mùa Vọng_2015
tại giáo Thánh Giuse, Tulsa.OK
do Linh mục Antôn Đinh Minh Tiên, OP. Houston, Texas
Đề tài: GIA ĐÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.


Tối Thứ Sáu

 

Sáng và trưa Thứ Bảy

 

Tối Thứ Bảy

 

Giảng lễ Chiều Thứ Bảy

 


.
Phần 1Phần 2

 

Phần 3
 Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....