Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm B. Số 563

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 11Đn 12, 1-3. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Đanien loan báo: Vào ngày tận thế, người lành sẽ được hưởng phúc trường sinh, kẻ dữ phải bị phạt muôn đời.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2Dt. 10, 11-14, 18.  Chúa Giêsu chỉ dâng hiến lễ một lần trên thánh giá, và qua sự dâng hiến duy nhất này thánh hóa những người tin vào Người và được tha thứ trở nên hoàn hảo và đáng hưởng vinh quang với Người.  Đó là nội dung đoạn thư hôm nay. 
Tin MừngMc. 13, 24-32.  Tin mừng hôm nay cho biết: ngày tận thế sẽ đến bất ngờ với những điểm lạ trên trời dưới đất.  Chúa Giêsu sẽ uy nghi ngự đến phán xét kẻ sống và kẻ đã chết.

Đáp ca: Xin bảo toàn con, Lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. 

Kinh thánh tuần tới: Đn 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33-37.

Suy Niệm.
Trong tuần cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội muốn hướng tâm trí chúng ta về ngày tận thế. Tất cả chúng ta đều biết bất cứ cái gì ở trần gian, nếu đã có lúc khởi đầu thì chắc chắc sẽ có lúc chấm dứt. Đối với chúng ta là những Ki-tô hữu, chúng ta tin có hai cuộc sống: trần thế và vĩnh cửu. Tin mừng hôm nay nói đến ngày tận thế và đề cập đến sự trở lại của Chúa Giêsu trong ngày tận thế và ngày ấy sẽ đến bất ngờ. Thiên Chúa sẽ đến giữa lúc không ai nghĩ tới. Thực ra, chẳng ai biết lúc nào thì tận thế, cho nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp ngày đó. Tuy nhiên, ai cũng sẽ gặp phải ngày tận thế của đời mình, đó là ngày chúng ta chết. Vì thế ai cũng phải chuẩn bị cho ngày đó. Qua 1 năm, chúng ta hãy tự hỏi: Lời Chúa có kết quả gì trong đời sống không? Con người chúng ta có trở nên thánh thiện hơn không?  Chúng ta có công bằng, ngay thẳng, thành thật, bác ái hơn không? Chúng ta có đến gần Chúa hơn và gắn bó với Chúa mật thiết hơn không? Đức tin của chúng ta có vững vàng hơn không?  Đời sống đức tin của chúng ta hôm nay như thế nào?

Reflection.
Daniel 12:1-3. The Book of Daniel is filled with special images of what the future will be like. This passage gives the first hint in the Bible of the resurrection from the dead. The writer speaks about Michael, the archangel of God, who will lead the just and those who work for justice into the everlasting life of heaven. Heaven is our future, where we will be with God forever. This reading proclaims that the wise and "those who lead the many to justice" will receive a reward.  What is that reward? Can you name anyone you know whom you consider to be wise? Who do you know that is just? Can you name anyone who "leads the many to justice"? How can you become more like them?
Hebrews 10:11-14, 18. In this reading we reflect on the meaning of our future with God. Jesus has given us eternal salvation. Now he sits forever at God's right hand. Take a moment to think back on the past year. How have you grown? What do you look forward to in the future? Ask God today to guide you. God is our hope.
Mark 13: 24-32. In this reading we look forward to the day of Jesus' second coming. We do not know the day or the hour of his coming; only God knows. Meanwhile, as Jesus has repeatedly taught us, we must watch and wait for him in faith, hope, and love. In the hour we least expect him, he warns, he will come. Let us pray in today's liturgy for ourselves and for the whole Church, that the Lord may find us ready when he returns. May we not be doing foolish things or be living in fear, but be awaiting the kingdom with hope as we strive to do God's will.  How can you be ready for Jesus to come again?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Các Lh. Mồ côi      -             Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Long&Mai  
Thứ Ba.        Lh. Anna/Gđ. Bà Jackie   –  Lh.Gioakim&Maria/Gđ. Thái&Phi
Thứ Tư.        Lh.Ông bà tổ tiên         -      Các Lh./Gđ. Vĩnh&Loan Nguyễn       
Thứ Năm.     Lh. Giacôbê/Gđ. Bà Jackie  - Lh.Giuse&Têrêsa/Gđ. Thái&Phi
Thứ Sáu.      Lh. Ôbà cha mẹ tổ tiên     -     Tạ ơn Đức Mẹ/Gđ.Huỳnh Nhiều 
Thứ Bảy. 5:30   Lh.ĐaMinh&Maria/Trực&Nguyệt   –  Các Lh.Thân nhân/Gđ.Đỗ Cần
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Têrêsa&ĐaMinh/Gđ. Đoàn Khương  -  Các Lh.Thai nhi
                              Các Lh. Mồ côi  -  Các Lh./Gđ. Ôbà Nghiêm&Nghĩa
                                                      
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ngọc Nguyễn   Ng. Ngọc Bảo                              Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung    Ng. Đình Chót    
10. Các lớp giáo lý                             Trần V.Thái;Lê Thanh Xu             Austin Vũ
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                Thiện Hoàng/Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ Kim Loan              Vũ Đình Hiệu                                Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ         Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến     Ng.Trường Giang;Phạm V.Tiế       Keluc Đặng 
Dâng Lễ Gđ. Trần Thị Tho                                            Johnny Đặng;Mike  Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 11, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,117                Quĩ Bác ái: $846
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
 1. Nguyễn Văn Phi&Thái 1,200
 2. Trần Thị Hà                  1,000
 3. Phạm Nam Hùng         1,000
 4. Nhóm Linh Thao             200
 5. David Trương                 200
 6. Trần Quốc Hiệp              200
 7. Lê Văn Thuận                100
 8. Thân nhân Đô Tuyển     100
 9. Nguyễn Đình Chót         100
 10. Nguyễn Linne&Uyên     100
 11. Mary Thân                      50
 12. Phạm Thị Thủy               50
 13. Trần Thị Huyền               20
            Tổng cộng:          $ 4,320

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng ngôi thánh đường mới, hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người hy sinh nấu các món ăn. Và xin mọi người mua để nâng đỡ tinh thần và ủng hộ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Hiền mẫu Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm
Như thánh Giuse và Đức Maria dâng tiến Chúa Giê-su vào đền thánh ngày xưa, trong Thánh lễ Chúa nhật tuần này cũng có nghi thức dâng tiến các em trong lớp khai tâm.  Xin tất cả cha mẹ của các em tham dự đầy đủ, và xin mọi người cùng chung lời cầu nguyện cho các em.

Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo.
Chúa nhật tuần tới, ngày 22, là Chúa nhật kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua, và cũng là ngày giáo xứ mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam. Nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có cuộc cung nghinh kính các Thánh Tử Đạo, cha ông, tổ tiên của chúng ta, đã can đảm đổ máu và hy sinh mạng sống để minh chứng một cách hùng hồn đức tin của các ngài vào Chúa Giê-su Ki-tô Vua.  Xin mọi người tham dự.

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day)
Ngày 26 tháng 11 là ngày lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin vui lòng mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng.  

Xin Chú Ý! 
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.  Tuyệt đối không xử dụng điện thoại, hay chơi những máy điện tử trong nhà thờ, không mang thức ăn hay nước uống vào nhà thờ.  Xin các phụ huynh cha mẹ chú ý gìn giữ con em nhỏ không xé sách hát hay tờ Tin mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự nhặt rác, thức ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang nghiêm nơi Chúa ngự và sự cộng tác của mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng tới đây sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 3, đến Chúa nhật, ngày 6 tháng 12, và sẽ do linh mục Đinh Minh Tiên, dòng Đa Minh Houston, TX, hướng dẫn. 
Chương Trình Tĩnh Tâm
Thứ Năm-Thứ Sáu
 • 7 giờ 15 tối- Thánh lễ 
 • 8 giờ tối-  tĩnh tâm
Thứ Bảy:
 • 10 giờ sáng: Tĩnh tâm  
 • 12 giờ : ăn trưa, miễn phí.
 • 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ  
 • 8 giờ tối: tĩnh tâm
Chúa nhật:
 • 8 & 10 giờ sáng: Thánh lễ 
 • 2 giờ chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....