Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm C. Số 573

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Nkm. 8, 2-10. Sau khi đưa dân Do thái từ chốn lưu đầy về đất hứa, ông Nêhêmia và Ét-tra tụ hợp họ lại trong Đền thờ, đọc và giải thích luật Chúa cho họ nghe, để gây niềm phấn khởi cho họ. Đó là ý nghĩa bài đọc này. 
Bài đọc 2. 1Cr. 12, 12-30.  Nhờ phép rửa, chúng ta được sát nhập vào Chúa Kitô, nên mọi người hiệp nhất trong một thân thể là chính Người, nhưng mỗi người được lãnh nhận những ơn sủng riêng, và có chức vụ khác nhau, để cùng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. 
Tin Mừng. Lc. 1, 1-4; 4, 14-21.  Trong Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca trình bày lý do và phương cách ông viết Tin mừng, đồng thời thuật lại việc Chúa Giêsu tự giới thiệu với người đồng hương: Chính Người là Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia đã báo trước trong Cựu Ước.     
 
Đáp caLạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

Kinh thánh tuần tới. Gr. 1, 4-19; 1Cor. 12, 31-13, 13; Lc. 4, 21-30.

Suy Niệm. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài với lời tuyên bố "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho những người nghèo". Chúng ta đều là những người nghèo: kẻ thì nghèo vật chất, người thì nghèo tinh thần. Như vậy Tin Mừng của Chúa được loan báo cho chính chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra đón nhận Tin Mừng của Chúa. Trên thực tế, có nhiều người không thích đọc Tin Mừng. Nhiều người ngán không muốn nghe Tin Mừng. Tại sao? Vì họ thấy trong đó toàn là những bổn phận và những đòi buộc. Không nghe, không biết thì không phải làm theo. Dĩ nhiên những lời Chúa Giêsu dạy là những điều ta phải làm theo, mà làm theo thì phải cố gắng, phải cực khổ, phải hy sinh v.v. Nhưng làm theo như vậy thì sẽ được hạnh phúc, an bình và sự sống vĩnh cửu Nước Trời. Ngày nay, tất cả chúng ta đều là những người được Chúa sai đi rao giảng Tin mừng. Mỗi người chúng ta đều được Chúa sai đi. Cách tốt nhất để rao giảng Tin Mừng là sống tốt đời Kitô hữu. Quyển sách duy nhất mà nhiều người chưa bao giờ đọc để hiểu Tin Mừng, đó chính là quyển sách của đời sống chúng ta.

Reflection.
Nehemiah 8:2-4, 5-6, 8-10. Today's reading presents an interesting picture of the priest Ezra standing above the people to deliver his interpretation of the law of God. His reading goes on for hours and saddens the people as they consider how much they need to reform their lives. Perhaps their weeping finally convinces Ezra to "take it easy on them." He and Nehemiah, the governor of Judah, then encourage the people to celebrate their observance of the law. The people, they say, should have a great feast because "rejoicing in the Lord" will be their source of strength. God helps us grow and change by giving us the Scriptures, the Eucharist, our parents, families, teachers, and friends. How is God asking you to grow and change?   
1 Corinthians 12:4-11. The Christians at Corinth welcomed Paul's letter assuring them that they were all "one body." They were not to create divisions among themselves by identifying as Jews or Greeks, slaves or free people, women or men. Because they had all been anointed by the Holy Spirit, they had become together the one body of Christ. Each was a member; no one was left out. What are some good ways to show that we are all one in Christ, that we all belong to him, that we are all "in"?
Luke 1:1-4; 4:14-21. Jesus reads from the book of the prophet Isaiah about the Servant of the Lord. He announces that he is the fulfillment of Scripture. Then he tells the crowd in the synagogue that he is the one sent by God. His presence is their guarantee that a "year of favor," or time of salvation, has begun. All eyes are glued on him as he puts down the scroll and takes his seat. Why did Jesus worship weekly? What does this habit of Jesus' tell us about the importance of our weekly worship?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 22, 3-16; Mc. 16, 15-18.     Lh. Phao-lô/Gđ. Nam&Thủy 
Thứ Ba.       2Sm. 6, 12-19; Mc. 3, 31-35.    Xin đi về bằng an/Gđ. Nam&Thủy
Thứ Tư.      2Sm. 7, 4-17; Mc. 4, 1-20.         Lh. Phao-lô/Gd0. Nam&Thủy
Thứ Năm.   2Sm. 7, 18-29; Mc. 4, 21-25.    Lh. Giuse&Phao-lô
Thứ Sáu.     2Sm. 11, 1-17; Mc. 4, 26-34.    Lh. Mồ côi&Cha mẹ NN
Thứ Bảy. 5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt 
Chúa Nhật.  8&10.  Các Lh. Mồ côi/Gđ. Ô-bà Phạm Bá Nghiêm
                                        Lh. Phao-lô/Gđ. Nam&Thủy
                                      
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Thị Châu                Ng. Ngọc Bảo                                 Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Thảo Mary Vũ       Ng. Van Cả
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến      Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân            Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Lê Đình Tom&Huyền                                   Johnny Đặng Mike Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm         Trần Ngọc Ánh                               Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An            Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng.Thu Chung  Lê Đình Phong;Ng.Trung Hải           James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Đinh Thiên Trấn                                                 Nathan Vũ;Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 1, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,169
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Thái Robert Diệp 1,500
  2. Thư Trần (180)       100
  3. Đỗ Joseph Cẩn      100
            Tổng cộng:   $ 1,700

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu
Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần trước, hội đã thu được số tiền $1,720.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu các món ăn, và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Cảm Tạ.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc trong chương trình nấu bánh đợt 1 tuần vừa qua. Sự hy sinh  giúp đỡ của quí ông bà anh chị em là một sự khích lệ và là một đóng góp tốt đẹp trong công việc xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Gói Bánh Đợt 2.
Xin chú ý!  Chương trình gói bánh đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 27, với công việc như sau: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu đậu và lau lá. / Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh.  Vì đợt 2 gói nhiều bánh hơn đợt 1, vì vậy cần nhiều người giúp đỡ. Xin quí ông bà anh chị em hy sinh thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này. Ai muốn mua bánh, xin điền phiếu đặt bánh để cuối nhà thờ.  Hay liên lạc đặt bánh với bà Mi số điện thoại: 918-254-0222.

Họp Cha Mẹ Các Em Lớp Thêm Sức.
Xin các bậc cha vui lòng tham dự buổi họp cần thiết sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, để biết chi tiết về ngày giờ, giấy tờ cần thiết, và việc tổ chức ngày các em nhận Bí tích.

Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân.
Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân năm nay được tổ chức vào sáng Chúa nhật, ngày 7 tháng 2 như sau: 10 giờ: Nghi thức Cảm Tạ, Tôn vinh và dâng hương.  Sau đó là Thánh lễ Tân Niên sẽ do Đức giám mục địa phận chủ tế. Sau Thánh lễ sẽ có xin lộc thánh, lì xì, tiệc mừng năm mới, sổ xố và văn nghệ.  Xin kính mời mời mọi người tham dự. 
Xin chú ý! Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng vào ngày này, nhưng vẫn có Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy hôm trước như thường lệ. 

Vé Số Tân Niên.
Xin các gia đình quảng đại mua vé số tân niên, để giúp cho quĩ xây dựng nhà thờ mới.  Và xin hoàn tiền và cuống số lại để ban tổ chức sắp sếp. Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

“Thánh Lễ Trắng” Cho Bác Sĩ Ngành Y Tế.
Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ với các bác sĩ trong ngành y tế, vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1, tại nhà nguyện (chapel)  bệnh viện thánh Phanxicô (St. Francis Hospital), lúc 5 giờ chiều. Sẽ có tiếp tân sau Thánh lễ. Muốn tham dự, xin vui lòng liên lạc với văn phòng của Đức giám mục: bishop.office@dioceseoftulsa.org.

Thăm Viếng Chủng Viện Nam&Dòng Tu Nữ.
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức những cuộc thăm viếng chủng viện và dòng tu nữ, cho các thanh niên nam nữ muốn tìm hiểu đời sống tu trì và thánh hiến. Chủng viện Holy Trinity,  TX, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, và dòng tu nữ thánh Phan-xi-cô, tiểu bang Illinois, từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Rev. O’Brien: frobrien@ bishopkelley.org. Xin đọc tờ thông tin ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....