Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

ĐTC Phanxicô gặp gỡ Tổng thống và chính quyền Mêhicô

MÊHICÔ. Hãy nói không với đặc quyền của thiểu số, nhưng nói vâng với hạnh phúc của cộng đồng. Đây là lời kêu gọi trong diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha trên lãnh thổ Mêhicô khi gặp Tổng Thống Mêhicô ông Enrique Peña Nieto và chính quyền Mêhicô. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Phủ Tổng Thống vào lúc 10h15 ngày 13.02.2016.
Khi gặp gỡ với giới cầm quyền, với các đảng dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC đã nhắc nhở những người có trách nhiệm với đời sống xã hội “hãy đấu tranh để lao tác nhằm cung cấp cho tất cả mọi công dân cơ hội là những tác nhân thích đáng cho số phận của họ”. ĐTC cũng nói rằng chính phủ Mêhicô có thể trông cậy vào sự cộng tác của Giáo Hội.

ĐTC cũng gợi nhắc về giá trị của người trẻ, chiếm khoảng chừng một nửa dân số của đất nước này. “Một dân tộc phong phú về người trẻ- ĐTC nói- là một dân tộc có thể tự canh tân, có thể tự biến đổi; và đây là một lời mời hãy hướng nhìn về tương lai cùng với sự nhiệt tình và, đồng thời, hãy chiến đấu một cách tích cực trong hiên tại”. Vì thế, lợi ích chung phải là một ưu tiên cho tất cả:
“Mỗi lần chúng ta tìm kiếm con đường đặc quyền hay đặc lợi cho một nhóm thiểu số thì sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của tất cả, sớm hay muộn đời sống xã hội sẽ trở thành một mảnh đất màu mỡ cho sự tham nhũng, sự buôn bán ma tuý ở tầm mức quốc tế, sự khai trừ những văn hoá khác biệt, bạo lực, và thậm chí là nạn buôn người, nạn bắt cóc và sát hại, vốn gây ra đau khổ và ngăn chặn sự phát triển”.
Đây là những tệ nạn của một đất nước, vốn rộng rãi và hiếu khách, cũng như được biết đến bởi 27 ngàn người bị mất tích, nạn nhân của những lợi ích nhớp nhúa. Tuy nhiên ĐTC nhận định là :“Sự khôn ngoan di truyền phú bẩm trong sự đa dạng văn hoá của Mêhicô “là một trong những gia sản quý báu trong số những nguồn lực con người. Một căn tính đã học để biết mặc lấy hình thức trong sự đa dạng và, không có gì phải nghi ngờ, đã kiến tạo một di sản giàu có để làm nổi bật, cổ võ và quan tâm”. Sự hoà hợp giữa những thế lực chính trị, xã hội, hiện nay cũng như trong quá khứ, là “nền tảng trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc chung và trong việc cổ võ phẩm giá con người”. Đó là một sự hoà hợp để tránh “thứ văn hoá loại trừ”.
Đối với những người có trách nhiệm trong đời sống xã hội, văn hoá và chính trị, ĐTC mời gọi họ lao tác để mang lại cho tất cả mọi công dân cơ hội được là tác nhân thích đáng cho số phận của họ, trong gia đình và trong tất cả mọi lĩnh vực qua đó xã hội loài người phát triển, giúp đỡ họ tìm kiếm một cách thức tiếp cận hiệu quả đối với những lợi ích vật chất và tinh thần thiết yếu: nơi cư trú thích hợp, công việc xứng đáng, lương thực, công bình đích thực, một sự an ninh thích đáng, một môi trường lành mạnh và hoà bình”
ĐTC đã trao tặng cho Tổng thống Mêhicô một bức mosaic hình Đức Mẹ Guadalupe. Lãnh đạo của đất nước đã phát biểu về tình cảm của dân nước này cho cuộc gặp gỡ hôm nay, cũng như nói về những giá trị được chia sẻ bởi ĐTC và toàn thể người dân Mêhicô. Ít lâu trước đó, một biển người đứng dọc hai bên đường đi từ Toà Khâm Sứ cho đến Phủ Tổng Thống.
Jos.Nguyễn Huy Mai


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....