Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Thường Niên. Năm C_2016

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên. Năm C. Số 575

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 6, 1-8.  Ngôn sứ I-sa-i-a thấy Thiên Chúa hiện ra vớI tất cả triều thần thiên quốc đầy vinh quang, và ngỏ ý muốn chọn một sứ giả phục vụ Nguời.  Ông liền tình nguyện phục vụ Chúa.  Đó là nộI dung bài đọc sau đây.
Bài đọc 2. 1Cor. 15, 1-11.  Thánh Phaolô tự nhận là tông đồ hèn mọn nhất vì đã bắt bớ Chúa.  Nhưng Chúa thương kêu gọI ông trở lại và sai ông đi rao giảng Chúa Giêsu chịu chết và sống lại chuộc tộI mọI người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 5, 1-11.  Tin mừng hôm nay thuật lại dân chúng kéo đến nghe Chúa Giêsu giảng đông đúc.  Và Chúa làm phép lạ cho ông Simon đánh lướI được nhiều cá, để sai ông đi lướI người.  Và ông đã bỏ mọI sự mà đi theo Chúa.

Đáp ca. Lạy Chúa, trước mặt các Thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  Đnl. 26, 4-10; Rm. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13. 

Suy Niệm. Hôm nay Phụng vụ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên là Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan. Điểm đáng chú ý trong chuyện này là các ông đã mau mắn bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa.. Tất cả những người được gọi đều cảm thấy bất xứng: Isaia thốt lên "Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế"; Phaolô tự nhận "Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa"; Phêrô thì sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu "Lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi".Nhưng tất cả đều được Thiên Chúa tín nhiệm: Isaia được trao sứ mạng ngôn sứ; Phêrô được chọn làm tông đồ; Phaolô được sai đi làm tông đồ cho lương dân.Dù biết mình bất xứng mà Thiên Chúa vẫn tín nhiệm, nên các ngài đã nhiệt thành chu toàn sứ mạng được trao phó: Isaia mạnh dạn thưa lại với Chúa "Dạ con đây, xin sai con đi"; Phêrô "đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài"; Phaolô dám khoe "Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là Thiên Chúa ở cùng tôi". Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài và hãy mau mắn đi theo Ngài.

Reflection.
Isaiah 6:1-2a, 3-8.   As Isaiah describes how God called him to be a prophet, he remembers the scene as though it had just happened. Isaiah is overcome with the reality of his own sinfulness and God's holiness. He protests that he cannot be a prophet because of his "unclean lips." But an angel purifies his lips with a glowing coal from the altar. This is a sign that Isaiah is now completely worthy to speak for God. Cleansed of his sin, Isaiah answers the Lord's call by saying, "Here I am, send me!"  God's providence sends us little and big challenges. How do you meet them? Do you say, "Oh, God, do I have to?" or do you say, "Here I am, God. Send me!"
1 Corinthians 15:1-11 or 15:3-8. Paul wants to be sure that the Christians of Corinth believe in the resurrection of Jesus. If they fail to grasp that central truth, their faith will be without meaning. So Paul lines up all the important "experts," or witnesses, from Peter (Cephas) on down to himself. Paul is probably the most convincing witness of all, because Christ himself converted Paul from being a persecutor of Christians to a zealous apostle.  Where is the living Jesus today? How can we be witnesses to his resurrection?
Luke 5:1-11. We can be sure that Peter remembered the scene in today's gospel story as clearly as Isaiah recalled his own vision of God. Even though Simon is convinced that there are no fish available, he tells Jesus, "At your command, I will lower the nets." His trust is rewarded not only by a huge catch of fish, but by Jesus' call to become a disciple. Peter, James, and John, overwhelmed by the presence of Jesus, drop everything and follow Him. You are a disciple. How can you "leave everything" to follow Jesus in prayer and service this week?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     St. 1, 1-19; Mc. 6, 53-56.       Lh.Gioan Bao và Các Lh/Gđ. Vân Anh
Thứ Ba.      1V. 8, 22-30; Mc. 7, 1-13.      Cầu Bình an/Gđ. Toán&Loan
Thứ Tư.   Lễ Tro  Xin tạ ơn/Gđ Ng.Chơn Phán - Lh.Cha mẹ, NN&M.côi/Gđ.Bà Gẫm
Thứ Năm.   Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25.  Các Lh./Gđ. Ben Trần
Thứ Sáu.     Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.         Các Lh./Gđ. Toán&Loan
Thứ Bảy. 5:30 Lh.Đa Minh &Maria/Gđ. Trực&Nguyệt –Lh. Maria/Gđ.Ng.Đình Chót
Chúa Nhật.  Lh.Giuse&Maria/Gđ. Bà Gẫm
                      Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ben Trần
                                                                               
Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền mẫu                              Ng. Đình Chót                            Hải Nguyễn 
10. Ng. Thanh Ban;Trần Thu Hường   Trần V.Thái;Ng. V. Tiến             Keluc Đặng
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu&HĐMV      Ng. Trung Hải            Johnny Đặng;Austin Vũ

Phụng Vụ Tuần Tới.   
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Ng. Trung Trực                           Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Trần Thị Tho           Vũ Đình Hiệu 
10.     Các lớp giáo lý                         Ng.Trường Giang;Lê Th. Xuân   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ:  Các em lớp giáo lý                                                          Thiện&Tâm Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 1, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,151
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Lưu Văn Hiển     1,000
  2. Đinh Tiến Cao       310 (tiền bán dưa món)
  3. Phạm Trọng Đức   200
  4. Nguyễn Tuyết Anh 200
  5. Nguyễn Văn Ái       200
  6. Trương David        100
  7. Bùi Gẫm                  60
  8. Trần Thị Huyền       20
          Tổng cộng:   $ 2,090

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, đặc biệt là Đức giám mục địa phận Edward Slattery, đến dâng Thánh lễ Tân niên tạ ơn Thiên Chúa với mọi mọi người trong giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho Đức giám mục, quí cha, quí sơ, quí hội đoàn và tất cả ông bà anh chị em Mùa Xuân Mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, và nhất là tràn đầy hồng ân lòng thương xót của Chúa Xuân. 
 Linh mục chính xứ

Lễ Tro.
Xin chú ý! Thứ Tư tuần này, ngày 10, là Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt, khởi đầu cho mùa chay thánh, chuẩn bị cho đại lễ Phục sinh.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Chương Trình Mừng Tết Bính Thân.
Chương trình mừng Tết Bính Thân sáng Chúa nhật, ngày 7, như sau: 10 giờ: Nghi thức Cảm Tạ, Tôn vinh và dâng hương.  Sau đó là Thánh lễ Tân Niên sẽ do Đức giám mục địa phận chủ tế. Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, xin lộc thánh, lì xì, tiệc mừng năm mới, sổ xố và văn nghệ.  Xin kính mời mời mọi người tham dự. 

Tổng Thu Chương Trình Gói Bánh.
Ban tài chánh cho biết, tổng số tiền thu được trong công việc gói bánh vừa qua là: $27,788.  Một lần nữa, xin chân thành cám ơn sự cộng tác, tham gia, giúp đỡ của mọi người trong tất cả các công việc.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse và Mẹ La Vang, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Chương trình làm lá để giúp cho kế hoạch xây dựng thánh đường mới sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy tuần này, ngày 13, lúc 8 giờ sáng.  Cảm tạ Thiên Chúa, rất nhiều người đã giúp đỡ những năm trước đây được, và kết quả thật tốt đẹp. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Xin chân thành cám ơn mọi người và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Giấy Báo Tổng Kết Dâng Cúng và Bao Thư Xây Dựng Nhà Thờ.
Xin chú ý! Ban tài chánh đã gởi giấy chứng minh đóng góp tài chánh năm 2015, đến cho mọi người và gia đình trong giáo xứ.  Nếu tổng số tiền trong giấy minh chứng không đúng với số tiền đã đóng góp cho giáo xứ, xin vui lòng cho văn phòng hay linh mục quản nhiệm biết để điều chỉnh.  Và ban tài chánh cũng đã gởi bao thư dâng cúng cho kế hoạch xây nhà thờ mới.  Xin mọi người quảng đại đóng góp để chuẩn bị khởi công. Xin thành thật cám ơn.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình về những sự vui chơi ăn uống quá độ, và nhất là từ bỏ những tính hư tật xấu như cờ bạc, rượi chè và lời nói thô tục.  Luật ăn chay, kiêng thịt nhắc nhở về đời sống của những người nghèo khổ. Mùa chay cũng kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, hy sinh làm việc bác ái, chia sẻ giúp đỡ, hy sinh thời giờ cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Quĩ Phát Triển Địa Phận (Diocesan Development Fund).
Trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới, ngày 14, sẽ có cuộc xin tiền cho chương trình phát triển địa phận hàng năm. Văn phòng phát triển địa phận đã gởi bao thư, kèm với thư của Đức giám mục xin đóng góp tới các gia đình. Xin điền tên, địa chỉ và số tiền muốn đóng góp vào những phần dành sẵn để trống trong bao thư và mau mắn gởi về địa phận theo như địa chỉ cung cấp. Xin mọi người quảng đại.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....