Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Phục sinh. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh Năm C. Số 583.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 5, 12-16. Các tông đồ rao giảng Tin mừng Phục sinh và làm nhiều phép lạ: chữa lành các bệnh nhân và trừ khử ma quỷ, khiến số người tin Chúa ngày càng đông.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Kh. 1, 9-19. Trong đoạn trích sách Khải huyền, thánh Gioan xác quyết Chúa Giêsu Kitô Phục sinh hằng sống vinh quang.  Người là Đấng trước hết và sau hết. Người đã chiến thắng sự chết và hằng sống. 
Tin Mừng. Ga. 20, 19-31.   Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Kitô sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng chứng nhân, truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

Đáp ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
                                                vì đức từ bi của Người muôn thuở.  

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 5, 27-41; Kh. 5, 11-14; Ga. 21, 1-19.

Suy niệm. Chiều Phục Sinh đầu tiên, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, vắng mặt Tôma. Tám ngày sau, Đấng Phục Sinh lại hiện ra với các ông, có cả Tôma. Người gọi đích danh ông: "Tôma, hãy nhìn xem tay Thầy, hãy đặt ngón tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" (Ga 20,27). Ông chỉ còn biết run sợ mà thưa với Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Ga 20,28). Khi hiện ra với các môn đệ, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh vẫn còn mang những thương tích của cuộc tử nạn. Điều này có ý nghĩa gì? Trước hết, những vết thương ấy giúp các môn đệ nhận ra Ngài: Đấng hôm nay chiến thắng sự dữ vẫn là một với Đấng hôm trước đã chịu nạn chịu chết để nhờ đó Thiên Chúa chiến thắng cái chết. Thứ hai, những vết thương ấy là bằng chứng tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ nói suông về tình yêu, Ngài đã chịu đau khổ để làm chứng cho tình yêu. Đó là những thương tích mà Người mục tử chịu đựng để bảo vệ đàn chiên yêu quý của mình. Chúa Giêsu không dấu những thương tích. Ngài cho Tôma thấy và mời ông chạm vào. Khi Tôma chạm vào đấy, nỗi hoài nghi của ông tan biến và đức tin của ông sống lại. Những thương tích thánh thiện của Chúa Giêsu là nguồn an ủi, nguồn can đảm và nguồn hy vọng của chúng ta, giúp ta chiến đấu, chịu đựng đến cùng những thương tích của chúng ta, và trở thành nguồn an ủi, sức mạnh cho người khác.

Reflection.
Acts 5:12-16.  The first reading, taken from the Acts of the Apostles, gives us a beautiful description of the early Church community as it grew. Filled with the Spirit of the risen Christ, the disciples brought the healing love of Jesus to those in need. In doing this, they carried on his mission. Just like the early Church, we are called to carry on the mission of Jesus. We can do this only when we grow in the knowledge and experience of the risen Christ in our lives. How can you use the Easter season to do this?
Revelations 1:9-11a, 12-13, 17-19. Today's reading is filled with special symbols that were used to bring hope to the early Christians during a time of persecution. When we hear the words of the reading, we are filled with the hope of Easter, too. Jesus tells us, "Do not be afraid." Christ has conquered death. He is truly "the one who lives" forever. What in the description of Jesus--his voice, his clothing, his surroundings--tells us that he is a very special person?
John 20:19-31. Jesus appears through locked doors and gives his disciples his peace. He gives them the gift of the Holy Spirit and communicates God's power of forgiveness. Thomas, who misses out on this experience of Jesus, refuses to believe unless he can touch Jesus' wounds. A week later he has a chance to do just that! Thomas exclaims, "My Lord and my God!" And Jesus tells us how "blest" are we who have believed in his resurrection without having seen his risen body. What can you do when you have a doubt or a question about something?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Cv. 4, 23-31; Ga. 3, 1-8.         Lh. Giuse
Thứ Ba.     Cv. 4, 32-37; Ga. 3, 7-15.       Lh. Phê-rô
Thứ Tư.     Cv. 5, 17-26; Ga. 3, 16-21.    Xin tạ ơn/Gđ. Tê-rê-sa Loan
Thứ Năm.  Cv. 5, 27-33; Ga. 3, 31-36.     Lh. Đô-mi-ni-cô
Thứ Sáu.    Cv. 5, 34-42; Ga. 6, 1-15.       Lh. Giuse&Maria
Thứ Bảy.  5:30.    Lh. Gioan Bao.&Tô-ma/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.  8&10. Lh. Đô-mi-ni-cô/Gđ.Trần Chiểu
                              Lh. Giuse/Gđ. Vũ Đình Hiệu
                                      
Phụng Vụ Chúa Nhật Phục Sinh
         Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                            Vũ Đình Hiệu                        Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Hồng Trang   Ng. Đình Chót
10.   Lớp Thêm Sức                             Lê Đình Phong;Ng. Trường Giang     Austin Vũ
Dâng Lễ:   Lớp Thêm Sức                                                       Keluc Đặng;Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thị Lâm   Ng. Ngọc Bảo                            Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho           Ng. Đình Chót
10. Phạm V. Tiến/Lê Th. Xuân        Trần V. Thái;Ng. Trung Hải           Johnny Đặng       
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Minh Tuấn                                               Mike Nguyễn;Học Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật Phục Sinh, ngày 27 tháng 3, 2016  
Quĩ Điều Hành. $3,760   (Thứ Bảy: $1,621 + Chúa nhật: $2133)
Thứ Năm TT: $1,081;  Thứ Sáu TT: $1,287.  Đất Thánh: $550
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Hồ Phúc&Loan                 1,200
Nguyễn Chiêu Vũ&Trang  1,000
Bùi Minh Hoan                    200
Trần Quốc Hiệp                  100
Nguyễn Văn Cường           100
Lê Đình Phong                     50
             Tổng cộng:    $ 2,650

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng và cảm tạ Đức giám mục địa phận Edward Slattery đến ban Bí Tích Thêm Sức cho các học sinh. Và chúc mừng tất cả các em lãnh nhận Bí tích. Xin cộng đoàn tham dự và cầu nguyện đặc biệt cho các em.  Xin Chúa Thánh Thần ban những ơn cần thiết, để các em can đảm trở thành những nhân chứng, và luôn trung thành với đức tin và với Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh.  Giáo xứ cũng chúc mừng chị Maria Nguyễn Chung Bình Nguyên đã lãnh nhận Bí tích Tân Tòng vào tối Thứ Bảy, vọng Phục sinh, vừa qua.  Xin Chúa Ki-tô Phục sinh tiếp tục dẫn dắt và ban nhiều ơn lành cho chị trong cuộc hành trình đức tin.

Tân Tổng Giám Mục Dâng Lễ Tạ Ơn.
Như đã thông tin, Đức Tân tổng giám mục Peter Wells đã được Đức thánh cha phong chức Giám mục vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng Ba vừa qua, tại Rô-ma, và được cử làm Khâm sứ Tòa thánh tại Nam Phi.  Đức Tân Tổng giám mục Peter Wells sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn tại địa phận vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 4, tuần này, vào lúc 5 giờ chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family. 

Thánh Lễ Thứ Hai Tuần Này.
Xin Chú Ý!  Linh mục quản nhiệm sẽ tham dự Thánh lễ Tạ ơn của Tân Tổng giám mục Peter Wells tại nhà thờ chánh tòa, nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.  Nhưng sẽ có 1 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng.

Tiền Hợp Đồng Làm Lá.   
Xin thông báo! Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $41,654.50 trả cho hợp đồng làm lá với giáo xứ.  Một lần nữa và trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả sự hy sinh giúp đỡ và tham gia của mọi người.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.    

Các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau, ngày 10.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ dẫn con em đến hội trường, và nhớ đón các em về đúng giờ.  Vì lý do an ninh, xin không để các em đứng chờ một mình sau giờ học.
Xin Chú Ý! Vì đã có những vụ đập kính xe và trộm cắp xảy ra, xin kêu gọi mọi người không để xách tay và những vật dụng điện tử một cách lộ liễu trong xe. Để tránh trường hợp gây tai nạn,hay những điều đáng tiếc có thể xảy ra, xin tuân theo tốc độ ấn định 5 dặm một giờ khi lái xe trong bãi đậu. Tuyệt đối không xả rác trong nhà thờ, vứt bánh kẹo hay sinh gôm xuống thảm. Không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Để tránh sự chia trí, xin vui lòng tắt điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.

Giờ Mở Cửa Năm Thánh.  
Theo thông tin của nhà thờ chính tòa Holy Family, 122 West Eighth Street Tulsa, OK 74119, Cửa Năm Thánh sẽ mở vào những ngày và giờ sau đây:  
- Thứ Hai (Monday):  11:20am -1:00pm; 
- Thứ Bảy (Saturday):  3:30pm-6:30pm; 
- Chúa nhật (Sunday):  7:30am – 1:15 pm and 4:30 – 6:15 pm.  
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc nhà thờ chính tòa, điện thoại: 918-582-6247.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....