Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Chúa Nhật 2 Phục Sinh C_2016.

Ông bà anh chị em thân mến. Sau khi Chúa Giêsu Kitô sống lại Người đã hiện ra nhiều lần, khi thì với người này khi thì với người khác, lúc thì ở chỗ này, lúc ở chỗ kia.  Các bài Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giê-su Kitô hiện ra với các phụ nữ đến thăm mộ Chúa vào sáng sớm ngày Chúa phục sinh, trong đó có bà Maria Mađalêna là người có lòng yêu mến Chúa một cách đặc biệt.  Sau khi được thấy tận mắt và được Chúa trao
cho sứ mạng loan báo tin vui mừng phục sinh cho các tông đồ và mọi người, bà đã mau mắn chu toàn. Sau đó, Chúa Giê-su Kitô phục sinh đã hiện ra với 2 môn đệ với tâm trạng chán nản và thất vọng đang trên con đường đi Emmau trở về cuộc sống cũ, vì Chúa, là Thầy của mình đã bị đóng đinh và chết một cách nhục nhã trên thập giá. Nhưng sau đó các ông đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh trong lúc ngồi chung bàn ăn với các ông trong quán trọ. Tâm hồn các ông được sưởi ấm bởi lời Chúa nên các ông đã trở lại loan báo cho các tông đồ biết về sự kiện các ông đã chứng kiến. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, Chúa Giê-su Ki-tô hiện đã ra với các tông đồ một lần không có sự hiện diện của Tô-ma. Tám ngày sau đó, khi cửa phòng đóng kín, Chúa Giêsu lại hiện ra với các tông đồ một lần nữa có cả Tôma.  Khi hiện ra với các tông đồ, trước hết Chúa Giêsu Phục sinh đã chúc bình an cho họ, và sau đó đã cho Tô ma và mọi người  thấy những vết thương ở tay và cạnh sườn. Sau khi được nhìn tận mắt, Tô ma đã tin Chúa đã sống lại thật, và quì xuống tuyên xưng:  “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.”

Chúa sống lại và hiện ra với các môn đệ nhiều lần qua nhiều hình thức, để thứ nhất minh chứng Người đã sống lại thật; thứ hai, Chúa chịu chết và sống lại là một; và thứ ba củng cố niềm tin cho họ, để họ luôn trung thành và can đảm thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng ơn cứu độ cho muôn dân, cũng như trở thành những chứng nhân cho sự thật, cho Chúa Giê-su, là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.

Ông bà anh chị em thân mến.  Vì có một niềm tin vững chắc vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, cho nên các tông đồ đã trung thành và can đảm thi hành sứ vụ Chúa trao ban như chúng ta vừa nghe trong bài đọc một.  Họ bác ái và quảng đại, hy sinh và can trường làm chứng cho Chúa, và không nao núng trước những sự vu khống, thù hằn, đe dọa, gian khổ và tù đày, để cùng đồng tâm nhất trí, và chung sức xây dựng Giáo hội mà Chúa Giê-su Ki-tô đã thiết lập.  Đời sống yêu thương và hiệp nhất của họ đã thu hút nhiều người tin vào Chúa và giai nhập Giáo hội càng ngày càng thêm phát triển. Niềm tin vào Chúa Giê-su Phục sinh và ơn Chúa Thánh Thần đã làm cho họ can đảm và làm được nhiều phép lạ như Chúa Giê-su đã làm. Họ nhận biết khả năng tự nhiên của họ giới hạn và quá ít, trước quyền năng của Lời Chúa ảnh hưởng vào sự tiếp nhận của người nghe. Nhưng họ tin có Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh trợ sức, hướng dẫn và đồng hành, để lời rao giảng về Mầu nhiệm Thập giá của họ trở thành thần lực.  Và qua những dấu lạ điềm thiêng kèm theo, lời rao giảng Tin Mừng của họ mới có sức mạnh biến đổi tâm hồn người nghe và chữa lành bệnh tật thể xác.  Các tông đồ đã làm được những việc Chúa Giêsu đã làm nhiều lần ngày xưa, và như vậy, Phêrô và các tông đồ khác bây giờ là hình ảnh và là hiện thân của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.

Vì sự hiện ra của Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, lòng tin của các tông đồ và đặc biệt là của Tô ma được củng cố. Thế nhưng, như chúng ta vừa nghe, chính Chúa Giê-su Phục sinh đã tuyên bố rằng “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.” Hay nói một cách khác, Chúa Giê-su phục sinh muốn nói với tất cả chúng ta đang hiện diện trong ngôi thánh đường hôm nay “Phúc cho chúng con, tuy chúng con không thấy, nhưng chúng con đã tin vào lời Ta nói Ta là Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, đã chết và đã sống lại thật.” 

Ông bà anh chị em thân mến. Có lẽ chúng ta từng nghe người khác nói: “Thấy thì mới tin.”  Điều này có nghĩa là họ không tin vào dù chỉ một lời chúng ta nói, vì tin như thế là nhận biết và tin điều gì họ không thấy.  Không thấy thì không tin.  Nhưng đối với người Ki-tô Công giáo chúng ta, và theo Lời Chúa nói, điều ngược lại thì đúng hơn, vì tin sẽ dẫn tới sự nhìn thấy những điều chúng ta sẽ thấy, đó là vinh quang phục sinh Nước Trời.  Nhưng chúng ta phải tin trước.  Chúng ta phải tin vào lời Chúa nói với chúng ta trước điều Chúa nói chúng ta sẽ thấy sau này.  Chúng ta tin vào điều chúng ta nghe hôm nay vì chúng ta quyết định chọn tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, và Lời Chúa mang lại cho chúng ta ơn sủng bình an và sự sống hạnh phúc đời này và đời sau.

Chúng ta nhận biết một trong những sự thử thách to lớn cho đức tin của chúng ta ngày nay là Bí tích Thánh Thể, là sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-su Ki-tô trong Thánh Thể. Chúa Giê-su phán bảo chúng ta “Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy.”  Vì chúng ta không thể đặt Thánh Thể Chúa dưới lăng kính hiển vi và khám xét, để xem có thấy Chúa thật sự ở trong đó không, cho nên một số người cho là “Đó chỉ là biểu hiệu thôi.”  Hay “Đây chỉ là một sự nhắc nhở mà Chúa Giê-su làm trong Bữa Tiệc Ly thôi.  Không phải là Mình và Máu Chúa thật.”  Tin mừng và Tông truyền của Giáo hội sơ khai xác tín cho chúng ta biết Bí tích Thánh Thể là chính ý định, và là chính thánh ý của Chúa Giê-su cho chúng ta.  Ngày nay chúng ta có thể giải nghĩa sự lơ là của một số người không tham dự Thánh lễ là vì họ đã mất lòng tin nơi Bí tích Thánh Thể. 

Ông bà anh chị em thân mến. Lời Chúa nói với Tô-ma trong bài Tin mừng có thể áp dụng cho chúng ta tham dự Thánh lễ hôm nay trong đức tin “Phúc cho những ai không thấy mà tin.”  Và hôm nay cũng là Chúa nhật kính Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su Ki-tô.  Vì lòng thương xót nhân loại, Chúa Giê-su đã chịu những sự thương khó, chịu đóng đinh chân, tay vào thập giá, và chịu lưỡi giáo đâm vào cạnh sườn, để máu và nước tuôn đổ ra trở thành nguồn thương xót cho chúng ta và nhân loại. Tin tưởng vào lòng Thương Xót Chúa, chúng ta sẽ luôn vững lòng tin, vững lòng trông cậy và phó thác nơi Chúa, khi gặp những gian khổ, thử thách, hay khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn.  Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh cần chúng ta, và cần nhiều người trở thành những chứng nhân và sứ giả cho lòng thương xót của Chúa trong xã hội ngày nay, để chiến thắng những âm mưu của ma quỉ, và để biến đổi đời sống những người không có đức tin hay nghi ngờ.  Xin Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh ban nhiều ơn lành cho tất cả chúng ta, để chúng ta tâm đầu ý hợp, yêu thương và hiệp nhất xây dựng Giáo hội của Chúa, và làm sáng danh Người như các tông đồ xưa. 
 Lm. Chánh xứ

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....