Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Phục sinh. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm C. Số 584

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 5, 27-41. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta biết các tông đồ đã tin Chúa sống lại, sẵn sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ loài người.  Các ngài còn lấy làm vinh hạnh được chịu khổ cực vì Chúa.
Bài Đọc 2. Kh. 5, 11-14. Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như là một con chiên bị hiến tế, đã được tôn vinh.  Thánh nhân có ý dạy chúng ta can đảm chịu đau khổ vì Chúa để được vinh hiển.  Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Ga. 21, 1-19.  Tin mừng thánh Gioan hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ tại bờ biển Tibêria, cho họ được mẻ lưới đầy cá.  Sau khi ăn điểm tâm, Chúa Kitô sai các ông đi lưới người và chọn thánh Phêrô thay mặt Người chăm sóc đoàn chiên.

Đáp caLạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 13, 14-52; Kh. 7, 9-17; Ga. 10, 27-30.

Suy niệm. Phêrô và các môn đệ khác đã vất vả cực nhọc suốt đêm mà chẳng bắt được một con cá nào, thế nhưng vào ban sáng, vâng theo lệnh truyền của Chúa, các ông đã thả lưới một lần nữa và đã có được một mẻ cá lạ lùng. Gioan là người đầu tiên nhận ra Chúa Giêsu. Còn Phêrô là người đầu tiên nhảy xuống biển để tiến đến với Chúa. Còn Chúa Giêsu thì đã cẩn thận dọn bữa cho các ông. Sau bữa ăn thân mật ấy, Ngài đã tâm sự riêng và hỏi Phêrô ba lần: Con có yêu mến Thầy không? Trước khi đặt Phêrô làm đầu Hội Thánh, thay mặt cho Ngài ở trần gian, Ngài muốn ông phải yêu mến Ngài một cách quảng đại hơn những người khác. Đồng thời Ngài cũng muốn sửa lại sự yếu đuối của Phêrô vì đã chối bỏ Ngài ba lần trong cuộc thương khó. Và Phêrô cũng đã bày tỏ tình yêu của mình một cách đơn sơ và chân thành, bằng cách trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúa Giêsu đã ân thưởng lòng yêu mến ấy bằng cách trao ban cho Phêrô sứ mạng chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Qua dòng thời gian, biết bao nhiêu vị tử đạo đã đi trên dấu chân của Phêrô, sẵn sàng hy sinh mạng sống để tôn vinh Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, biết bao nhiêu người đang âm thầm chịu đựng những khổ đau, những thiệt thòi, để làm chứng cho đức tin của mình. Những người này đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời.

Reflection.
Acts 5:27-32, 40b-41. Although Peter and some of the other apostles had been imprisoned and beaten, they continued to preach in Jesus' name. They also dared to accuse the religious authorities of putting Jesus to death. Despite the danger to themselves, the apostles spoke out with great courage. "We must obey God rather than men," they proclaimed. Now that they were filled with the Holy Spirit, facing danger for Jesus' sake actually made them joyful! Do you remember that, shortly after the death of Jesus, the apostles were so frightened that they hid in an upper room and locked the doors? After reading today's scripture passage, how would you describe their behavior? Why do you think they are acting so differently?
Revelations 5:11-14. The second reading describes a vision of the heavenly court in which a huge crowd of angels and all living beings are gathered. They are all singing the praises of the Lamb of God, Jesus the Lord. By his death and resurrection, Jesus has reconciled us with God and given us cause for great joy.
John 21:1-19 or 21:1-14In today’s gospel, the risen Christ appears to the apostles on the shore at Lake Tiberias. They are anchored at a distance and do not recognize him. But when they follow his advice and wind up with a sagging net full of fish, John figures out that the stranger is Jesus. Coming ashore, they enjoy the picnic breakfast Jesus has prepared for them. We also know from the rest of the Gospel that Jesus called Peter aside after they ate. He asked Peter to "feed my lambs. Tend my sheep." Why do you think the apostles took Jesus' advice to lower their net?   We share a special meal as Jesus' disciples today. It is the Eucharist. We also recognize that Jesus calls us to care for others. How will you show your love to those who join in the celebration of the Eucharist with you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29.      Lh. Mồ côi 
Thứ Ba.        Cv. 7, 51-59; Ga. 6, 30-35.    Lh. Maria
Thứ Tư.        Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40.        Lh. Giuse
Thứ Năm.    Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51.     Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.     Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 53-60.        Lh. Phao-lô
Thứ Bảy.  5:30.   Lh. Ô bà NN
Chúa Nhật.  8&10.  Xin tạ ơn/Gđ. Danh Đỗ
                                                                    
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                               Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thị Lâm   Ng. Ngọc Bảo                               Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho           Ng. Đình Chót
10. Phạm V. Tiến/Lê Th. Xuân        Trần V. Thái;Ng. Trung Hải              Johnny Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Minh Tuấn                                               Mike Nguyễn;Học Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ngọc Nguyễn   Ng. Đình Chót                             Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung     Vũ Đình Hiệu
10. Lê Thanh Phong/Ng. Hồng Ân   Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang     James Ngô     
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Tuất                                                   Dustin Ng.;John Đinh
                                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 4, 2016  
Quĩ Điều Hành. $3,115
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Ẩn danh               200
Lê Văn Thuận      100
Hồ Văn Song       100
Lý Cảnh Trên       100
Mary Thân             60
Phạm Thủy (#106) 50
Ẩn danh               100
Bùi Thị Gẫm          60 
Trần Thị Huyền      20
     Tổng cộng: $ 790  

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến, và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ dẫn con em đến hội trường, và nhớ đón các em về đúng giờ.  Vì lý do an ninh, xin không để các em đứng chờ một mình sau giờ học.

Chúc Mừng.
Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng tất cả các em học sinh đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức Chúa nhật tuần vừa qua.  Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ ơn lành và hướng dẫn các em trong cuộc sống. Xin xem video trên mạng giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Để giúp cho quĩ xây dựng thánh đường mới, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 17.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội trong công việc này.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Cắt Cỏ Và Bảo Trì
Xin Chú Ý! Trong mùa hè, giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ, cũng như bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh. Đây là một công tác rất cần thiết.  Xin chân thành kêu mời mọi người hy sinh giúp đỡ, và xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết chương trình ngày giờ.

Xin Chú Ý!  
Vì có những vụ đập kính xe và trộm cắp đã xảy ra, xin kêu gọi mọi người không để xách tay và những vật dụng điện tử một cách lộ liễu trong xe. Để tránh trường hợp gây tai nạn hay những điều đáng tiếc có thể xảy ra, xin tuân theo tốc độ ấn định 5 dặm một giờ khi lái xe trong bãi đậu. Tuyệt đối không xả rác trong nhà thờ, vứt bánh kẹo hay sinh gôm xuống thảm. Không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Để tránh sự chia trí, xin vui lòng tắt điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.

Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Giám Mục Địa Phận.
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ mừng Kim khánh (50 năm) linh mục, (Golden Jubilee), vào ngày 26 Tháng Tư, và ngài sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 5, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.  Mọi người được mời tham dự Thánh lễ để cầu nguyện và cùng tạ ơn Chúa với ngài.  Sau Thánh lễ sẽ có tiếp tân.

Ngày Giờ Mở Cửa Năm Thánh.  
Theo thông tin của nhà thờ chính tòa Holy Family, 122 West Eighth Street Tulsa, OK 74119, Cửa Năm Thánh sẽ mở vào những ngày và giờ sau đây:
·         Thứ Hai:  11:20am -1:00pm;
·         Thứ Bảy:  3:30pm-6:30pm;
·         Chúa nhật:  7:30am – 1:15 pm and 4:30 – 6:15 pm.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.
Theo tin từ mạng của nhà dòng thông báo, Ngày Thánh Mẫu năm thánh Lòng Thương Xót Chúa sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 7, tháng 8.  Như mọi năm sẽ có sự hiện diện của một số linh mục và các thuyết trình viên kinh nghiệm, thuyết giảng  những đề tài về đức tin, sống đạo, giới trẻ và gia đình.  Xin chuẩn bị công việc và thời giờ tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....