Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Phục sinh. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh . Năm C. Số 585

Chương Trình Thánh Lễ
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 13, 14-52. Hai tông đồ Phaolô và Banaba xác quyết Tin mừng cứu độ được rao giảng trước hết cho dân Do thái.  Nhưng Tin mừng không bị giới hạn.  Tin mừng phải được loan truyền khắp nơi trên trái đất qua mọi thời đại.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Kh. 7, 14-17. Trong một sự suy tư thị kiến, thánh Gioan thấy cộng đồng dân Chúa gồm mọi dân, mọi nước, mọi chủng tộc.  Những người này đã từng chịu thử thách, đau khổ và hy sinh vì đức tin nên nay được vinh quang và được Thiên Chúa thưởng công.  Đó là nội dung đoạn sách Khải huyền này.
Tin Mừng.  Ga. 10, 27-30. Trong Tin mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh tự xưng là Mục tử nhân lành của chúng ta, và chúng ta là chiên của Người.  Chiên của Chúa thì biết nghe lời Người, tin vào Người và sống lời Người dạy bảo.  Người sẽ bảo vệ, chăm sóc và dẫn đến sự sống muôn đời.   

Đáp caTa là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 14, 20-26; Kh. 21, 1-5; Ga. 13, 31-33.  

Suy niệm. Tuần này là Chúa nhật Mục Tử Tốt Lành. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự xưng là Mục Tử. Mục tử biết đàn chiên, bảo vệ và dẫn dắt đàn chiên đến những cánh đồng cỏ xanh tươi và dòng suối trong mát, để chiên ăn, uống và nghỉ ngơi.  Tất cả chiên trong đàn nhận biết, lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của mục tử. Chúa Giêsu là vị Mục Tử Tốt Lành, và chúng ta là những chiên của Chúa, kết hợp lại trong một đàn là Giáo hội. Chúng ta tin vào Chúa Giê-su là Vị Mục Tử Tốt Lành, nhưng chúng ta có thực sự nhận ra và chân thành nghe tiếng Người dạy bảo để đi trong con đường Người dẫn dắt không? C​húa Nhật hôm nay cũng được Giáo Hội đặt làm ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Khi nói đến Ơn Thiên Triệu, người ta thường nghĩ ngay đến ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ nam nữ. Hai chữ “thiên triệu” có nghĩa là Chúa kêu gọi. Vì vậy Chúa kêu gọi mọi người nhận biết, tin và yêu mến Chúa, trở nên những nhân chứng đích thực cho Chúa, bằng lời nói, hành động và cuộc sống.  Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm nhiều “Thợ Gặt” trong cánh đồng lúa chín.

Reflection.
Acts 13:14, 43-52.  Today's reading allows us to share one of Paul's great victories on his first missionary journey. It is the Sabbath, and Paul goes to the local synagogue with his companion Barnabas. The city's large colony of Jews has gathered there to hear Paul's message. He proclaims the Good News of Jesus Christ so well that many are converted on the spot. The word spreads rapidly and by the following Sabbath the entire city, Jew and Gentile alike, turns out to hear Paul. Why do you think they were open to the message that Paul and Barnabas brought to them? When are you open to new ideas? Why?
Revelations 7:9, 14b-17. In this vision from Revelation, huge crowds of faithful believers from every nation gather before God's throne. To Christians who are suffering persecution, this vision is comforting. They need to know that their suffering will be rewarded by Jesus Christ, the Lamb of God. When the end comes, he will be there to shepherd and protect them. He "will wipe away every tear from their eyes." This reading calls Jesus, "the Lamb." When do we pray to the Lamb of God in the Mass? What do we ask for in that prayer? Jesus is the lamb who sacrificed himself for us. Why do you think we pray this litany just before receiving Holy Communion?
John 10:27-30. Jesus refers to himself as "the Good Shepherd." He describes the secure and lasting relationship he has with his sheep, those who truly hear him and believe. Just as no one can separate Jesus and his Father, no one can take Jesus' disciples away from him. We, as the flock of Jesus, hear and recognize Jesus' voice. When do we hear his voice? How do we recognize it? What can you do this week to show that you have truly heard the Good Shepherd's voice?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Cv. 11, 1-18; Ga. 10, 1-10.        Tạ ơn
Thứ Ba.        Cv. 11, 19-26; Ga. 10, 22-30.     Các Lh.
Thứ Tư.        Cv. 12,24-13,5; Ga. 12, 44-50.  Lh. An-tôn&Phê-rô/Gđ. Bảo&Ngọc
Thứ Năm.    Cv. 13, 13-25; Ga. 13, 16-20.Lh. Phao-lô
Thứ Sáu.      Cv. 13, 26-33; Ga. 14, 1-6.         Xin tạ ơn/Gđ. Tuấn&Linh
Thứ Bảy.  5:30.  Lh. Đa-Minh&Maria/Gđ. Nguyễn Trung Trực
Chúa Nhật.  8&10.   Các Lh./Gđ. Quốc&Hiền
                                                                    
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn  Ng. Đình Chót                               Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung     Vũ Đình Hiệu
10. Lớp giáo lý/Ng. Hồng Ân            Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang      James Ngô
Dâng Lễ:  Lớp giáo lý                                                                   Dustin Ng.;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ Kim Loan                Trần Ng. Ánh                                Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An            Ng. Văn Cả
10. Lê Thanh Phong/Ngô Thủy Tiên  Ng. Trung Hải; Phạm V. Tiến       Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Tuất                                               Steven Trần;Phạm Minh
                                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,282
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Phạm Hữu Trí Victor  1,600
Phạm Quang Thái      1,500
Trần Minh Quân            200
Thân nhân Đỗ X. Tuyển 100
Gđ.#201                       100
Đỗ Cẩn                          50
Lớp Thêm sức              137
      Tổng cộng:       $ 3,687

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến, và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Để giúp cho quĩ xây dựng thánh đường mới, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh cộng tác với hội nấu những món ăn, và giúp đỡ những công việc khác.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người, và xin mọi người mua ủng hộ.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Cuối tuần này trong địa phận sẽ có xin tiền cho trường đại học Công giáo thánh Gregory, trường đại học Công giáo lâu đời và duy nhất trong tiểu bang Oklahoma, tại thành phố Shawnee. Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người quảng đại.

Cung Nghinh Dức Mẹ Và Thánh Giuse
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ và thánh Giuse, thánh bổn mạng của giáo xứ, vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Sau cuộc cung nghinh, sẽ có dâng hoa kính Đức Mẹ của các em trong đoàn vũ, và sẽ có một số các em rước lễ lần đầu.  Xin mời mọi người tham dự.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.
Xin  mời phụ huynh của các em trong lớp Khai Tâm vui lòng tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần tới, ngày 24, ngay sau Thánh Lễ 10 giờ sáng trong nhà thờ, để chuẩn bị cho các em xưng tội vào sáng Thứ Bảy, ngày 30, và rước lễ lần đầu vào ngày Chúa Nhật, trong Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Công Tác Cắt Cỏ Và Bảo Trì.
Xin Chú Ý! Trong mùa hè, giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ, cũng như  bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh. Đây là một công tác rất cần thiết.  Xin chân thành kêu mời mọi người hy sinh giúp đỡ, và xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết chương trình ngày giờ và công việc.

Xin Chú Ý!  
Vì có những vụ đập kính xe và trộm cắp đã xảy ra, xin kêu gọi mọi người không để xách tay và những vật dụng điện tử một cách lộ liễu trong xe. Tuyệt đối không xả rác, bánh kẹo hay sinh gôm xuống thảm. Không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Để tránh sự chia trí, xin vui lòng tắt điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.

Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Giám Mục Địa Phận.
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ mừng Kim khánh (50 năm) linh mục, (Golden Jubilee), vào ngày 26 Tháng Tư, và ngài sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 5, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.  Mọi người được mời tham dự Thánh lễ để cầu nguyện và cùng tạ ơn Chúa với ngài.  Sau Thánh lễ sẽ có tiếp tân.

Ngày Giờ Mở Cửa Năm Thánh.  
Theo thông tin của nhà thờ chính tòa Holy Family, 122 West Eighth Street Tulsa, OK 74119, Cửa Năm Thánh sẽ mở vào những ngày và giờ sau đây: 
  • Thứ Hai:  11:20am -1:00pm;
  • Thứ Bảy:  3:30pm-6:30pm;
  • Chúa nhật:  7:30am – 1:15 pm and 4:30 – 6:15 pm.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....