Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm C_2016

 
Có một câu chuyện vui được kể như sau. Một người đàn ông nghèo rách rưới được xe cấp cứu chở vào một bệnh viện tên là Nhân từ để giải phẫu tim. Cuộc giải phẫu diễn ra tốt đẹp và thành công. Bệnh nhân từ từ tỉnh dậy và thấy một sơ dòng Chúa Nhân Từ đứng bên cạnh giường. Sơ đặt tay nhẹ vào vai và chào hỏi: “Thưa ông, mọi sự tốt đẹp và ông sẽ bình phục. Thế nhưng bệnh viện muốn biết ông sẽ thanh toán tốn phí mổ tim
bằng cách nào. Ông có bảo hiểm Obamacare không?” Bệnh nhân thều thào trả lời “Thưa sơ không.” “Vậy ông có thể trả bằng tiền mặt được không?” “Thưa tôi không có tiền mặt. Tôi không thể trả được.”  “Vậy thì ông có bà con thân thuộc không?” “Dạ thưa, tôi chỉ có một người chị đang sống ở tiểu bang Texas, và cũng là một sơ thuộc dòng đi dòng dòng.”  “Thưa ông” sơ gắt tiếng “Tôi xin sửa sai ông.  Các sơ không đi dòng dòng, họ kết hôn với Thiên Chúa.” “Thật tốt quá”, bệnh nhân trả lời, “Trong trường hợp đó, xin sơ gởi bill tốn phí về cho người anh rể của tôi!”

Ông bà anh chị em thân mến. Tuần này chúng ta mừng kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm cao siêu và quan trọng nhất, có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống Ki-tô hữu của chúng ta. Là một mầu nhiệm vượt qua khỏi trí khôn và sự suy gẫm của con người, nhưng được chính Chúa Giê-su mặc khải cho Giáo hội. Thiên Chúa có 3 ngôi, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba ngôi riêng biệt nhưng cùng một bản tính Thiên Chúa. Thòi gian trước Chúa Giêsu, nhân loại kể cả dân Do thái, dân riêng của Chúa, không biết gì về mầu nhiệm này.  Kinh thánh Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, Đấng tạo dựng và làm chủ vũ trụ. Nhưng qua thời Tân ước, chính Chúa Giêsu, trong khi giảng dạy đã mạc khải dần dần cho chúng ta biết, để chúng ta có một niềm tin vững chắc, và được kết hợp mật thiết với Chúa và với mọi người, theo mẫu gương Chúa Ba Ngôi. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết một mầu nhiệm quá cao siêu như thế. Chúa muốn chúng ta hiểu biết đời sống nội tại của Thiên Chúa là tình yêu.  Thật vậy, Thiên Chúa là Tình yêu và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi diễn tả và nói lên điều đó. Thiên Chúa yêu thương con người, và vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Chúa, và muốn con người cũng được hạnh phúc như Chúa. Nhưng con người đã phạm tội không vâng lời Chúa nên đánh mất hạnh phúc. Dù vậy, Thiên Chúa không từ bỏ con người, do đó, Ngài đã quyết định ban Con Một yêu dấu để cứu chuộc. Người Con Một là Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha, khiêm nhường đến trần gian mặc lấy bản tính thấp hèn con người để thực hiện sứ mệnh yêu thương đó. Và khi hoàn tất, Người đã về trời,  và sai Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục công việc của Người, liên kết mọi người trong tình yêu thương hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu ơn cứu độ của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ và tràn đổ xuống cho tới chúng ta hôm nay và mãi về sau nữa.

Vì thế, ông bà anh chị em thân mến, khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo hội không những nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, mà còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Như tình yêu thương luôn liên kết Ba Ngôi Thiên Chúa, cuộc sống của người Kitô hữu cũng phải phản ảnh tình yêu thương hiệp nhất đó. Sống yêu thương hiệp nhất là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm con Chúa.

Vì tình yêu gắn liền với đời sống con người, cho nên thánh Au-gus-ti-nô đã nói: “Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Chúa Ba Ngôi.”  Chúng ta có thể cảm nghiệm và nhìn thấy tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi qua những hành động yêu thương, hiệp nhất, quảng đại, hy sinh và phục vụ trong cộng đoàn Ki-tô giáo. Yêu thương là ban tặng cuộc sống cho người khác, như trường hợp của Chúa Cha mà Chúa Giêsu nói tới trong Tin mừng Gioan: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3, 16). Hay chính trường hợp của Chúa Giêsu: “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người dám thí mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Yêu thương là cho đi chính mình, là tự hiến chính mình.  Cũng như vợ chồng yêu thương nhau, dâng hiến hoàn toàn sự sống con người: thân xác và tâm hồn cho nhau, gắn bó và kết hợp trở nên một, để kiến tạo và xây dựng hạnh phúc cho nhau, và tiếp tục công trình tạo dựng sự sống của Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi cũng thế.  Ba Ngôi chia sẻ cùng một bản tính và sự sống thần linh. Và chính sự sống thần linh duy nhất làm cho Ba Ngôi là một. Chúa Cha đã sai Chúa Con mang sự sống thần linh ấy xuống trần gian chia sẻ cho nhân loại chúng ta. Sự sống ấy là Bánh bởi trời mà chúng ta nhận lãnh trong bí tích Thánh Thể.

Chúng ta phải luôn ý thức, chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa tình yêu.  Đời sống Ki-tô hữu chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta chỉ được an bình và hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta nhận biết tội lỗi, sự dữ và ma quỉ làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa.  Sự ích kỷ, ghen ghét, hận thù, chia rẽ và gian dối làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc và méo mó, không còn giống hình ảnh, khuôn mặt Thiên Chúa.  Nhưng khi mọi chi thể trong thân thể Chúa Ki-tô, cũng như khi mọi thành phần dân Chúa, mọi người trong cộng đoàn giáo xứ biết bỏ đi những sự ích kỷ, ghen ghét, nói xấu, hay chia rẽ, biết tha thứ, hiệp nhất, yêu thương và hy sinh, là phản ảnh và diễn tả được phần nào mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng như chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin mừng mà Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta.  Là những Ki-tô hữu, chúng ta được kêu gọi noi gương Thiên Chúa Ba Ngôi, sống hiệp nhất yêu thương, liên kết và giúp đỡ nhau sống đức tin, sống trong tình yêu thương hiệp nhất, trở nên Một Thân Thể Chúa Ki-tô. Xin Chúa cho mọi cá nhận, mọi gia đình trong giáo xứ và hiện diện luôn biết sống và tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống đức tin, trong đời sống Ki-tô hữu.
Lm. Chánh xứ
 
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....