Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm C. Số 589

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 2, 1-11. Bài đọc một hôm nay trích sách Tông đồ công vụ thuật lại sự việc các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc ly.  Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Cr. 12, 3-13.  Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ơn sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, xây dựng Thân thể Chúa Kitô, Hội thánh Chúa nơi trần gian.  Đó là nội dung đoạn Thánh thư này.
Tin Mừng.  Ga. 20, 19-20.  Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người.  Muốn can đảm làm chứng cho Chúa phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

Đáp ca: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
       và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Kinh thánh tuần tới:  Lễ Chúa Ba Ngôi.

Suy niệm. Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày Sinh Nhật của Giáo hội, khởi đầu công cuộc truyền giáo, rao giảng Tin mừng của Chúa Ki-tô Phục sinh. Chúa Thánh Thần hiện xuống, biến đổi các tông đồ trở nên những người can trường rao giảng Tin mừng, và làm chứng cho các điều Chúa Giêsu đã giảng dạy. Các Ngài không còn “đóng kín cửa vì sợ người Do Thái”, nhưng ra đi loan báo Tin mừng cho dân chúng và đã có nhiều người ăn năn sám hối và xin chịu Phép Rửa để gia nhập Giáo hội Chúa. Xin Chúa Thánh thần ngự đến và biến đổi cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo đức, ngay thẳng, công bằng, hiền hòa, khiêm nhường, quảng đại, và yêu thương đối với mọi người. Xin Chúa Thánh thần ngự đến canh tân và giúp chúng ta biết đem ơn sủng Chúa ban, tạo tình hiệp nhất để phục vụ xây dựng Giáo hội và giáo xứ, và can đảm đem Tin Mừng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người sống với và chung quanh chúng ta. Xin Chúa Thánh thần ngự đến để gìn giữ Gíao Hội qua mọi cuộc thử thách, khó khăn, gìn giữ giáo xứ trong tình yêu thương hiệp nhất, để làm sáng danh Chúa.  Và luôn bền vững trong đức tin giữa bao chủ trương sai lạc, và cám dỗ trong thế giới hôm nay.

Reflection.
Acts 2:1-11. Today we celebrate the day when the Holy Spirit came upon the disciples of Jesus. They were "filled with the Holy Spirit" and never again would be content to keep their faith to themselves. Now they were all fired up by the Spirit to share the Good News with everyone. Down came the barriers of fear. Down came the language barrier! All the pilgrims gathered in Jerusalem from many nations could instantly understand the disciples. And they, too, were filled with the powerful Spirit of God. When we receive the Holy Spirit in Baptism and Confirmation, we are opening ourselves to a powerful force. The Spirit is a mighty wind that blows new life into us. The Spirit is fire that destroys anything that keeps us from God. How is the Spirit "wind and fire" in your life? Ask the Spirit to open you to his power.
1 Corinthians 12:3-7, 12-13. Paul's letter today gives us two "proofs" that show we are cooperating with the Holy Spirit. First, we as a community can truly say, "Jesus is Lord." Second, each of us uses his or her gifts for the good of the community. We pull together to help bring about the reign of God among all people. Each one of us is unique. How are you different in your gifts and talents? How do you use them for the benefit of all?
John 20:19-23. Once again we are reliving Easter night with Jesus and the disciples. He breathes on them, communicating the gift of the Holy Spirit. They gladly receive Jesus' Spirit and his ministry of forgiving sins. Peace and forgiveness are gifts from Jesus in the Holy Spirit. Do you need to be a more peaceful and forgiving person?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Gc. 3, 13-18; Mc. 9, 13-28.   Lh. Phê-rô&Maria
Thứ Ba.        Gc. 4, 1-10; Mc. 9, 29-36      Lh. Giuse
Thứ Tư.        Gc. 4, 13-18; Mc. 9, 37-39.   Xin tạ ơn
Thứ Năm.     Gc. 5, 1-6; Mc. 9, 40-49.       Lh. Phê-rô&Maria
Thứ Sáu.      Gc. 5, 9-12; Mc. 10, 1-12.     Lh. Maria&Anna/Gđ. Ôbà Nghiêm&Nghĩa
Thứ Bảy.       5:30.    2Lh. Maria/Gđ. Ôbà Đinh Tiến Cao
Chúa Nhật.   8&10   Lh. Maria&Anna/Gđ. Ôbà Nghiêm&Nghĩa
                                                                
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                               Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu   Ng. Ngọc Bảo                              Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung       Ng. Văn Cả
10. Ng. Trường Giang/Ng. Hồng Ân  Ng. Trường Giang;Ng. Trung Hải      James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Hoàng Đức Tùng                                     Văn Nguyễn; Thomas Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30 Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thị Lâm        Ng. Đình Chót                           Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An          Trần Ngọc Ánh
10.  Lớp Giáo Lý                              Ng. Thanh Ban;Phạm V. Tiến        Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Lớp Giáo Lý                                                                 Paul&Joseph Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 5, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,452            
Quĩ Quyền Sống:$1,034
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Lưu Văn Hiển                     2,000
Nguyễn Trung Trực           1,330  (Thức ăn năm mới)
Nguyễn Mỹ Hạnh Hannah 1,000
Nguyễn Hạnh Tuyền            200
Phan Minh Quân                 200
Trần Quốc Hiệp                   100
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển  100
Nguyễn Đình Chót              100
Mary Thân                           60
Phạm Thị Thủy                    50
Trần Thị Huyền                    20
          Tổng cộng:      $ 5,160

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến, và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tân Giám Mục Địa Phận.  
Sáng Thứ Sáu, ngày 13 vừa qua, Đức thánh cha Phan-xi-cô đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức giám mục Edward Slattery theo giáo luật định, và đã bổ nhiệm linh mục David Konderla thuộc giáo phận Austin, Texas, làm Tân Giám mục địa phận. Tân giám mục để cử sẽ được tấn phong giám mục vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 6, lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ. Tân Giám mục đề cử sinh ngày 3 tháng 6, 1960, tại thành phố Bryan, Texas. Ngài là con thứ 2 trong gia đình có 12 anh chị em. Ngài chịu chức linh mục vào ngày 3 tháng 6, 1995. Ngài sẽ được tấn phong Giám mục sau 21 năm linh mục.  Giáo xứ hân hoan chúc mừng Tân Giám mục đề cử David Konderla.  Xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, gìn giữ và soi sáng ngài trong chức vụ chủ chăn của địa phận.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh tham gia nấu những món ăn, và giúp đỡ những công việc khác, để hợp tác với Hội trong chương trình xây dựng giáo xứ. Chân thành cám ơn mọi người.

Thông Báo Bế Giảng. 
Xin thông báo! Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ kết thúc sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau, ngày 22 tháng 5. Sau Thánh lễ, sẽ có phát phần thưởng cho các em. Xin các cha mẹ và phụ huynh hy sinh tham dự để khuyến khích các em và cám ơn thày cô đã hy sinh trong suốt năn qua.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ. 

Picnic Giáo Xứ.  
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng  Chúa nhật, ngày 22 tháng.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để cùng vui mừng với mọi người, tạo tinh thần liên kết trong giáo xứ.

Chân Thành Cám Ơn.
Giáo xứ chân thành cám ơn anh chị Nguyễn Trung Trực đã bảo trợ chi phí bữa ăn mừng xuân mới vừa qua. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, ban nhiều ơn lành cho anh chị và quí quyến.

Công Tác Giáo Xứ
Xin Chú Ý! Để sửa chữa và bảo trì những ghế ngồi trong nhà thờ đã hư hỏng, và làm những công việc cho nhà kho, vì vậy, sẽ công tác giáo xứ vào Thứ Bảy tuần này, ngày 21. Đây là công tác cần nhiều người giúp đỡ. Xin chân thành kêu mời mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ, và xin liên lạc với
- ông chủ tịch Nguyễn Đức. Lợi, đt: 918-808-1801;
- ông phó Nguyễn Trung Hải: 918-830-5322;
- và ông Phạm Văn Tiến: 918-340-3831,
để biết chương trình, thời giờ và chi tiết công tác. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người. Xin cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ giúp đỡ tuần vừa qua. 

Văn phòng Ơn Kêu Gọi Địa Phận.
Kêu mời những người từ 17 đến 45 có những câu hỏi về đời sống linh mục và tu sĩ đến tham dự buổi hội thảo “Hỏi-Trả Lời Vể Cuộc Sống.”  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại: 918-307-4936. E-mail: tulsavocation@gmail.com
Hay ghi danh:dioceseoftulsa.org/vocation.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....