Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 10 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 10 Thường niên. Năm C. Số 591

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1V. 17, 17-24.  Bài đọc này thuật lại phép lạ ngôn sứ E-lia làm cho con trai bà góa sống lại, sau khi ông cầu nguyện ba lần cho nó.  Lời cầu nguyện chính là hơi thở, là sự sống của Ki-tô hữu. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Gl. 1, 11-19.  Thánh Phao-lô thú nhận ông là kẻ bắt đạo Chúa, nhưng được Chúa thương gọi trở lại làm tông đồ, nên ông luôn rao giảng Tin mừng cho mọi người tin mà được cứu độ như ông.  Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng.  Lc. 7, 11-17.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giê-su cho con trai độc nhất của bà góa Naim sống lại.  Chúa Giê-su cũng là Con duy nhất của Chúa Cha được sai đến trần gian. Vì tình yêu và thương xót, Người chịu chết và đã sống lại vinh quang cứu rỗi chúng ta. Đó là tin mừng cho chúng ta.

Đáp ca: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.    

Kinh thánh tuần tới.  2Sm.12, 7-10. 13; Gl. 2, 16. 19-21; Lc. 7, 36-50.

Suy Niệm.
Tin Mừng thánh Luca thuật lại phép lạ của Chúa Giêsu làm cho con trai bà góa thành Naim, đã chết, đang đi chôn được sống lại. Bà mẹ hết sức vui mừng tạ ơn Chúa . Cùng với mọi người, bà xác tín mạnh mẽ vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đám đông cũng nhận ra một điều thật sâu xa là Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài . Chính vì lòng nhân từ thương xót mà Chúa đã được sai đến trần gian để yêu thương và cứu thoát con người. Tuyệt đỉnh của việc viếng thăm dân là cái chết trên thập giá. Đây là mặc khải tuyệt đỉnh của lòng thương xót Chúa. Cuộc đời là bể khổ bởi vì có ai luôn luôn hạnh phúc, sung sướng, an vui đâu!  Vì khi con người luôn sung sướng, luôn hạnh phúc thì đâu họ có cần đến Chúa nữa. Ai trong chúng ta cũng đều gặp đau khổ, thử thách, khó khăn, bệnh hoạn, tật nguyền. Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có hy vọng. Trong bất cứ trường hợp nào chúng ta vẫn có niềm tin.  Đừng tuyệt vọng, buông xuôi, luôn tin tưởng và bám chặt lấy tình yêu và lòng thương xót Chúa. Ngài luôn sẵn sàng cứu giúp và giải thoát chúng ta.

Reflection.
1Kings 17:17-24.  The prophet Elijah is in Sidon and welcomed by a widow. Interesting that when her son becomes ill, she immediately blames the prophet for causing the illness! But Elijah calls on the Lord and the Lord heals the widow’s son. Now she is ready to believe that Elijah is a man of God who speaks the word of the Lord. What words come to mind when you think of prophets?  What are the signs you look for that prove someone is a man (or woman) of God? When have you experienced or witnessed healing as a sign of God’s presence and action?
Galatians 1:11-19.  Paul seems to make an effort to explain that his preaching is not from human sources and his conversion, from being a persecutor of Christians to being a prophet to the Gentiles, is from the risen Christ.  Paul tells us clearly that his change is due to God’s action in his life. God graced Paul, revealed his Son to him and gave him a mission. What are the reasons that you know of that someone is converted? What are the changes you have made as a result of your faith? What changes have you seen in others who have experienced conversion? 
Luke 7:11-17.  Jesus encounters a widow whose only son has died.  He was moved with pity for her. He stops the funeral procession and touches the coffin and tells the dead man to rise. And he does! Now the people around him recognize Jesus as a great prophet. There is nothing like a miracle to lead the crowd to glorify God. What sights move you to the kind of pity that Jesus felt when he saw the grieving mother? What do you do when you are moved with pity? The crowd glorified God when the dead man was raised to life. When do you glorify God? Have you too witnessed miracles?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      1V. 17, 1-6; Mt. 5, 1-12.        Đọc kinh và nghi thức rước lễ
Thứ Ba.        1V. 17, 7-16; Mt. 5, 13-16.   Tạ ơn /Gđ. Phan Thị Liên
Thứ Tư.       1V. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19.  Lh. Giuse 
Thứ Năm.    1V. 18, 41-46; Mt. 5, 20-26.  Xin bằng an/Các sơ ĐM
Thứ Sáu.      1V. 19, 11-16; Mt. 5, 27-32.  Xin tạ ơn&bằng an/Gđ. Thành&Nhu
Thứ Bảy.       5:30. Lh. Maria&Giuse
Chúa Nhật.   8&10   Lh. An-nê
                                                                
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                     Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                          Ng. Ngọc Bảo
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung       Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Trung Hải/ Ngô Thủy Tiên   Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang    Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Hạnh Tuyền                                       Jonny Đặng;Mike Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30  Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan   Trần Ngọc Ánh                       Hải Joseph Nguyễn                                     
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An           Ng. Đình Chót
10. Ng. Thanh Ban/Đỗ Thu Hương   Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến         Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ.  Thân Ngọc Tuyết                                 Quân Trường Sanh;Dustin Phạm
                                                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 5, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,320
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Trương Thu An&Triều  1,500
Ngô Kim Tâm               1,000
Nguyễn Thi Lưu&Long 1,000
Linh mục quản nhiệm     300
Nguyễn Thị Ngọc Nga    300
Trần Văn Sinh                100
    Tổng cộng:         $ 4,200

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng và chân thành cám ơn linh mục Trần Mạc, dòng Đồng công, đã hy sinh thời giờ và không ngại đường xá xa xôi, đến dâng Thánh lễ tuần này với cộng đoàn.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria Đồng công, và thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho cha và nhà dòng. Và chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!   
Vì linh mục quản nhiệm đi vắng, cho nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Hai tuần này, nhưng vẫn đọc kinh và có nghi thức rước lễ.  

Quĩ Linh Mục Hưu Bệnh Địa Phận (Infirm Priest).   
Hàng năm địa phận có một cuộc xin tiền cho quĩ linh mục hưu bệnh.  Quĩ này sẽ  giúp cho quí linh mục, sau một thời gian hy sinh phục vụ trong địa phận, đã nghỉ hưu và cần những sự chăm sóc y tế về những tình trạng đau bệnh, hay dưỡng bệnh ở những trung tâm hay nơi phục hồi sức khỏe.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ cuối tuần này sau chịu lễ. Xin mọi người rộng lượng.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau, ngày 12.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh nhận lời, đê cộng tác với hội trong kế hoạch xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn.

Thông Tin Phong Chức Phó Tế.
Đức cựu giám mục địa phận Edward Slattery, trước ngày về hưu, đã phê chuẩn và chính thức chấp nhận phong chức phó tế cho thầy Nguyễn Duy thuộc giáo xứ chúng ta.  Thầy sẽ được phong chức phó tế vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Trong niểm hoân hoan và vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, xin chúc mừng Thầy và gia đình ông bà cố Nguyễn Thanh Ban.  Xin mọi người sắp xếp thời giờ để tham dự ngày phong chức. Nếu tham dự, xin đi sớm mới có chỗ ngồi.

Rao Hôn Phối.
Anh Vũ Hoàng Đức, con ông bà Vũ Đình Hiệu, sẽ kết hôn với chị Lê Thị Kim Xoa, con ông bà Lê Văn Bông. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 18, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết. 

Ly Tình Thương
Chiến dịch Ly Tình Thương của lớp Giáo Lý-Việt Ngữ niên khóa 2015-16 đã thâu được tổng cộng $1,525.  Số tiền này sẽ được chuyển về giúp các thiếu nhi ở Việt Nam.  Xin cám ơn sự khuyến khích và tiếp tay của quý phụ huynh, giúp các em biết quan tâm và chia sẻ với những trẻ thơ kém may mắn bên quê nhà.   

Buổi Tìm Hiểu Ơn gọi
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận thân mời những thanh niên nam nữ độc thân từ 17 đến 45 tuổi, đến tham dự buổi tĩnh tâm tìm hiểu về ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ, hay có những câu hỏi về cuộc sống, từ ngày 24 đến 26, tại trung tâm thánh Philip Neri Newman, trong khu vực trường đại học Tulsa. Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại: 918-307-4936. E-mail: tulsavocation@gmail.com. Hay ghi danh:dioceseoftulsa.org/vocation.

Xin Chú Ý!   
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại và không xử dụng những máy điện tử. Để tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào.  Không nhai sinh gôm trong nhà thờ và đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....