Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 18 Thường Niên. Năm C. Số 599

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gv. 1, 2-23.  Bài đọc 1 trích sách Giảng viên hôm nay nhắc con người nhớ: của cải phù vân nay còn mai mất.  Cần khôn ngoan sử dụng của cải mình khó nhọc làm ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Bài Đọc 2. Cl. 3, 1-11. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy giết chết con người cũ tội lỗi, sống con người mới theo gương Chúa Giêsu Kitô, để trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, là siêng năng làm việc tốt lành hằng ngày.
Tin Mừng.  Lc. 12, 13-21. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu từ chối chia gia tài vì là việc phụ thuộc.  Điều quan trọng là lo làm việc lành phúc đức hằng ngày, để bảo đảm cho cuộc sống vinh hiển trên trời.

Đáp ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh thánh tuần tới:  Kn.18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 32-48

Suy Niệm.
Cuộc đời là phù vân. Đó là một chân lý mà mỗi người chúng ta đều nhìn nhận. Không có gì trong cuộc đời là vĩnh cửu.Tất cả kể cả cuộc sống sẽ tàn phai theo thời gian. Sức khoẻ, danh vọng, sắc đẹp và tiền của vật chất rồi cũng sẽ có một ngày vuột ra khỏi tầm tay của chúng ta. Không ai phủ nhận chân giá trị của đồng tiền. Vật chất, tiền của luôn là người đầy tớ tốt, nhưng luôn là ông chủ xấu. Bao lâu con người làm chủ nó, bắt nó phục vụ cho chính mình, thì đời sống sẽ chất đầy những thành quả là yêu thương và bác ái. Còn một khi, xem trọng vật chất, của cải, lấy nó làm chuẩn mục. thước đo cho những giá trị tinh thần, thì lúc đó, con người sẽ trở nên những nô lệ cho chính của cải mà mình làm ra. Của cải quí hóa và cần thiết nhưng con người đâu phải chỉ thuần nhất có của cải, vật chất. Nếu chỉ biết tìm kiếm của cải vật chất mà lãng quên linh hồn thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của người phú hộ và người nông dân đáng thương kia. Trái lại, nếu hôm nay chúng ta khôn khéo tích trữ thật nhiều của cải thiêng liêng, trở nên người giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta có thể an tâm tự nhủ lòng mình: Hồn ta ơi, hãy hoan lạc và vui mừng, vì ngươi đã có một kho báu trên trời. Mai đây tha hồ vui hưởng!

Reflection.
Ecclesiates 1:2; 2:21-23. Today's readings fit together like three panels of a colorful mural called "Set Your Heart on the Kingdom." This first reading insists that "All things are vanity!" For the author, vanity meant "emptiness" or "straw." He is telling us that it is useless to set out hearts on things that must be left behind when we die. Make a list of your concerns. Are any of them "vain"? How are you on the right track in your priorities? When are you overly concerned with vain things?
Colossians 3:1-5, 9-11. In this reading we are reminded that the life of a Christian should reflect the values of Jesus. "Seek what is above," we are told. Put aside lies and idols and evil desires. Be formed in the image of God. Live as though you truly believe in the kingdom, or reign, of God that Jesus proclaimed. This reading reminds us to be like Christ. What you would do to be like Jesus?
Luke 12:13-21. As so often happens, Jesus tells a parable because someone has asked him a question. A man wants him to settle a squabble about an inheritance, but Jesus will have no part of it. Concern about money prevents people from focusing on the reign of God. The parable of the rich farmer shows how foolish it is to keep piling up possessions. Right when the greedy man is gorging himself on food and drink, he dies. Death prevents any chance of reform. How important is making money? Jesus knows that we all need enough to live on. Each person's need will be a little bit different. Each family's needs will be a little bit different. But Jesus warns here against piling up money and ignoring what is really important for our eternal life.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    Gr.28,1-17; Mt.14,13-21.      Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến.
                                                                Lh. Phêrô/Gđ. Phạm V. Tiến
Thứ Ba.      Gr. 30, 1-22; Mt. 14, 22-36 . Lh. Phê-rô /Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.     Gr. 31, 1-7; Mt. 15, 21-28.     Lh. An-rê&Mát-ta/Gd. Thương&Giá
                                                                 Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.  Gr. 31, 31-34; Mt. 16, 13-23. Lh. An-na&Lh. N N/Gđ. Phạm Bá Nghiêm 
                                                                  Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Sáu.                Ngày Thánh Mẫu   
Thứ Bảy.                Ngày Thánh Mẫu    
Chúa NhậtThánh lễ 6 giờ chiều.  Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến  
                                                                                                 
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Bạch Hồng  Vũ Đình Hiệu                     Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An       Trần Ngọc Ánh        
10. Lê Đình Phong /Ngô Thủy Tiên    Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban        Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Hoàng Vũ                                          Quân Trường Sanh;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ
Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật.  Tự nguyện.
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 7, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,053
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Thanh Bảo&Ngọc 500
Nguyễn Thị Ngọc Nga       300
Trần Văn Sinh                   100
Nguyễn Chơn Phán          100
Nguyễn Tự Lập                 100
       Tổng cộng:          $1,100

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,535. Xin chân thành cám ơn sự tham gia và giúp đỡ của các hội viên, và những người hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 4 đến Chúa nhật, ngày 7 tháng 8. Sẽ có những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình. Nếu tham dự cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin mời đi vào hàng ngũ của giáo xứ cho thêm phần sốt sắng.  
Xin Chú Ý!  Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, nên sẽ không có những Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, / 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy.  Chỉ có 1 Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật.

Chú ý Quan Trọng! Vì Thánh lễ chiều Thứ Bảy tại dòng Đồng công là Thánh lễ kính Khiết Tâm Đức Maria, cho nên không thể thay thế cho Thánh lễ Chúa nhật.  Vì thế, để chu toàn bổn phận Ki-tô hữu, những người chỉ tham dự Thánh lễ chiều Thứ Bảy tại dòng Đồng công, phải tham dự Thánh lễ Chúa nhật. 

Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Xin thông báo!  Sẽ ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ  niên khóa 2016-17 vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, bên hội trường.  Vì chỉ ghi danh vào một Chúa nhật, và để biết số lượng sách cần phải mua, xin các phụ huynh cha mẹ vui lòng chuẩn bị ghi danh các em vào ngày nêu trên.  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 8. Và xin phụ huynh lưu ý! Để lãnh nhận Bí tích Khai tâm và Thêm sức, các em phải tham dự lớp chuẩn bị trước.

Họp Thày Cô.  
Để sửa soạn cho chương trình, chia lớp và biết những chi tiết cần thiết,   xin các thày cô vui lòng chuẩn bị tham dự buổi họp vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 8, sau Thánh lễ 10 sáng bên hội trường. Xin kêu gọi những ai có lòng thương yêu, lo lắng và chú ý đến đời sống tôn giáo của con cái, cháu chắt, thế hệ tương lai, và có khả năng dạy, hay muốn tham gia, giúp đỡ những công việc trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, tham dự buổi họp này. Sẽ có nghi thức tuyên hứa cho các thày cô và những người tham gia và giúp đỡ trong Thánh lễ sẽ được thông báo sau.  

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Theo thông báo của văn phòng Phụng vụ  địa phận, thời hạn phần vụ hai năm (2014 tới 2016) của các Thừa tác viên Thánh Thể đương nhiệm sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Nếu ai sốt sắng thường xuyên tham dự Thánh lễ, có lòng tôn kính Thánh Thể, và không có trở ngại nào trong đời sống đạo, muốn tái nhiệm hay trở thành Thừa tác viên mới, để trao ban Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật, hay đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia đình, xin ghi tên trong danh sách để tại nhà bát giác.
Lớp Thần Học. Vào Tháng 8 tới đây, Văn phòng sẽ mở những lớp thần học có tín chỉ cho mọi người. Nếu muốn biết thêm chi tiết hay ghi danh, xin vào gọi cho bà Mary (918) 307-4941. hay email mary.malcom@dioceseoftulsa.org. Hay vào trang web của địa phận: http://www.dioceseoftulsa.org.  Đề mục: Education.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....