Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 22 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm C. Số 601

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Hc. 3, 19-31.  Người khiêm nhường luôn vâng lời và cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao dung và chống lại kẻ kiêu căng vì mầm mống tội lỗi đã ăn xâu vào lòng dạ của họ. Thiên Chúa hứa ban ơn cho người khiêm tốn.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 trích sách Huấn ca này.
Bài Đọc 2. Dt. 12, 18-24. Để được hưởng hạnh phúc với Chúa, với Thiên thần và các Thánh trong Nước Chúa, các Kitô hữu phải sống trong sự khiêm nhường và bác ái.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 14, 1-14. Tin mừng thuật lại chuyện Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông thủ lãnh Biệt phái.  Nhân dịp này Chúa dạy môn đệ và tất cả chúng ta, những Kitô hữu, phải sống khiêm nhường và bác ái, để được vào dự tiệc Nước Trời.   

Đáp ca: Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu,
                                Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.    

Kinh thánh tuần tới: Kn. 9, 13-18; Plm. 9,10-12,7; Lc. 14, 25-33.

Suy Niệm. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta bài học khiêm tốn và bác ái.  Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để được nâng lên, hay coi thường mình, trở nên khác biệt và ích kỷ. Khiêm tốn là nhận biết những ơn Chúa ban, và xử dụng để phục vụ tha nhân và làm sáng danh Chúa.  Chính Chúa Giêsu đã khiêm nhường mặc lấy bản tính hèn mọn của con người và sinh ra trong cảnh nghèo hèn. Đức khiêm tốn làm một trong các mối phúc của bài giảng trên núi và Chúa mời gọi mọi người hãy học cùng Người là Đấng hiền lành và khiêm tốn trong lòng. Ai sống hiền lành và khiêm tốn thì được phúc trước mặt Chúa. Ngày nay, khiêm nhường thường bị người đời coi là thua kém hay yếu hèn. Trái lại Thiên Chúa nâng cao những ai khiên nhường.  Qua hình ảnh bữa tiệc, Chúa Giêsu muốn nói đến bữa tiệc Nước Trời, nơi đó mọi người đều được mời đến dự không phân biệt. Nhưng những người nghèo dễ dàng nhận lời mời hơn những người giàu có và quyền thế. Bữa tiệc Nước Trời, Thiên Chúa đã dọn sẵn, và chỉ những ai sống Lời Chúa, có đức khiêm tốn, tinh thần nghèo khó và bác ái, quảng đại mới được vào dự tiệc. “Chúa sẽ hạ bệ những ai quyền thế và lòng trí kiêu căng. Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, phận nhỏ. Người nghèo đói Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,51-54).

Reflection.
Sirach 3, 19-31. The Book of Sirach is a collection of teachings on how to live in a manner approved by God. The first two verses advise us to be humble, even when others praise us to the skies. Humble people do not deny their gifts and talents. Humble people recognize that their gifts and talents come from God. The last two verses encourage us to listen to those who are wise, and to be generous to those who are in need. Do you know anyone in your life whom you consider "humble"? What makes you think so?
Hebrews 12,18-24. Today's second reading describes a dramatic contrast between the old and new covenants. When God made the covenant with the Israelites on Mount Sinai, it was a majestic and even terrifying event. But our covenant with God in Jesus is characterized by its intimacy. The risen Christ draws all believers up to Mount Zion, a symbol of God's kingdom, or reign. There, all the angels and saints are gathered in a joyful celebration of love and friendship.   As a follower of Jesus, are you looking forward to this joyful celebration? Pray every day with confidence, "Thy kingdom come." How can you help make our earth more like heaven?
Luke 14:1, 7-14. Have you noticed how often Jesus talks about parties and dinners? He wants us to be prepared for that great feast that is the fullness of God's reign. In today's gospel, Jesus prepares us with some good advice about ways to be a guest and ways to be a host. As God's guests in this world, we should act humbly and remember that we are always in the presence of Someone greater than we are. As hosts of God's people, we should offer hospitality to those who cannot reward us. How can you do what Jesus says in the gospel and help the ones among us who need our help the most?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     1Cr. 2, 1-5; Lc. 4, 16-30.       Tạ ơn&bình an/ Một người xin
Thứ Ba.       1Cr. 2, 10-16; Lc. 4, 31-37.   Lh. Phê-rô
Thứ Tư.      1Cr. 3, 1-9; Lc. 4, 38-44.       Lh. Anna
Thứ Năm.   1Cr. 3, 18-23; Lc. 5, 1-11.     Lh. Phao-lô
Thứ Sáu.     1Cr. 4, 1-5; Lc. 5, 33-39.       Lh. Maria
Thứ Bảy.     5:30   Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Đinh Trấn
Chúa Nhật. 8 & 10  Lh. Anna Ng Thi Sen/Gia đình thân nhân
                                  Lh. Ba-tô-lô-mê-ô/Ca đoàn  

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn  Vũ Đình Hiệu                         Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp           Ng. Văn Cả          Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Ái 
10. Hội Hiền Mẫu                              Lê Đình Phong;Trần V Thái         Austin Nguyễn
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                                  Thiện&Tâm Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                        Ng. Ngọc Bảo                         Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung    Trần Ngọc Ánh
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến   Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang       James Ngô   
Dâng Lễ: Gđ. Hoàng Hữu An                                        Quân Trường Sanh;Phạm Minh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 8, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,323
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Võ Hùng Ánh                       1,200
Nguyễn Đình Thành&Giang 1,000
Vũ Thị Hà&Thắng                   500
Nguyễn Văn Ái                       200
Ẩn danh                                 100
Nguyễn Tự Lập                     100
         Tổng cộng:             $ 3,100

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nghi Thức Tuyên Hứa.
Xin các thày cô và những người phụ giúp chương trình giáo lý và Việt ngữ, tham dự nghi thức tuyên hứa trong Thánh lễ 10 giờ, Chúa nhật, ngày 11 tháng 9.

Xin Tiền Khẩn Cấp Cứu Trợ Lũ Lụt.
Cùng với Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Đức giám mục địa phận David Konderla kêu gọi quyên tiền khẩn cấp giúp đỡ các nạn nhân, và các Giáo phận Công Giáo bị ảnh hưởng lũ lụt gần đây tại tiểu bang Louisiana. Lũ lụt đã làm hư hại hàng ngàn ngôi nhà, và nhiều người đang sống trong cảnh khó khăn, cần nhiều nhu cầu căn bản cho đời sống. Sẽ có quyên tiền lần thứ 2 sau chịu lễ.  Xin mọi người quảng đại.

Gia Trưởng Chầu Thánh Thể
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong giáo xứ vào chiều Thứ Sáu đầu tháng, ngày 2 tháng 9 tuần này, vào lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Mời các gia trưởng bớt chút thời giờ đến tham dự, để xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa bản thân và gia đình.

Hội Hiền Mẫu.
Giáo xứ chúc mừng Hội Hiền mẫu trong ngày kính thánh Monica bổn mạng.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Monica, ban nhiều ơn lành hồn xác cho tất cả hội viên và gia đình. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 tuần này.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân.
Giáo xứ sẽ mở lớp chuẩn bị hôn nhân bắt đầu từ Chúa nhật, ngày 11 tháng 9 tới đây, từ 4 tới 5 giờ 30 chiều tại hội trường.  Lớp học sẽ vào các Chúa nhật thứ hai và thứ tư mỗi tháng. Muốn tham dự, xin ghi tên vào danh sách để cuối nhà thờ.  

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Theo thông báo của văn phòng Phụng vụ  địa phận, thời hạn phần vụ hai năm (2014 tới 2016) của các Thừa tác viên Thánh Thể đương nhiệm sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Nếu ai sốt sắng thường xuyên tham dự Thánh lễ, có lòng tôn kính Thánh Thể, và không có trở ngại nào trong đời sống đạo, muốn tái nhiệm hay trở thành Thừa tác viên mới, để trao ban Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật, hay đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia đình, xin ghi tên trong danh sách để tại nhà bát giác.

Cầu Nguyện Kinh Thánh (Lectio Divine)  
Dòng nữ Be-nê-đíc-tô tại Tulsa, địa chỉ 2200 S Lewis Ave, sẽ tổ chức những buổi hội thảo và cầu nguyện Kinh thánh, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9, lúc 7 giờ tối.  Cầu nguyện Kinh thánh (Lectio Divine) là phương cách cầu nguyện của những Ki-tô hữu thời sơ khai. Nếu muốn biết thêm chi tiết hay ghi danh, xin liên lạc Sr. Barbare Austin, 918-746-4209.

Văn Phòng Gia Đình Địa Phận.
Với mục đích giúp đỡ những gia đình đang gặp những khó khăn, trở ngại về phương diện  đối thoại giữa vợ chồng, văn phòng gia đình địa phận sẽ tổ chức những cuối tuần “Tìm Lại Nhau” (Retrouvaille Weekend). Muốn biết chi tiết và ghi danh, xin gọi: 918-695-7010, hay email:  tulsa@retrouvaille.org. 
Hay vào trang web: www.helpourmarriage.com

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....