Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm C. Số 603

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Xh. 32, 7-14. Sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ, được Thiên Chúa cứu thoát ra khỏi đất Ai Cập, và trong cuộc hành trình đi về đất hứa, dân Do thái đã quên Thiên Chúa, đúc bò vàng để thờ, nên Thiên Chúa định phạt họ. Nhưng nhờ ông Môisen cầu khẩn, Chúa đã nguôi giận tha thứ. 
Bài đọc 2. 1Tm. 1, 12-17. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô cảm tạ Thiên Chúa, vì Người thương tha tội ông bắt bớ và giết hại dân Chúa, và còn chọn ông làm tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại.
Tin Mừng. Lc. 15, 1-32. Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn về tình thương và tha thứ của Thiên Chúa đối với tội nhân.  Người chẳng những tha tội cho chúng ta mà còn vui mừng.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.       

Đáp ca:  Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.   

Kinh thánh tuần tới: Am. 8, 4-7; 1Tm. 2, 1-8; Lc. 16, 1-13.

Suy Niệm.
Các bài Kinh thánh hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ba dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay nói lên trọn vẹn lòng nhân từ thương xót của Chúa là Cha chúng ta. Đối với Chúa không có gì có thể ngăn cản lòng nhân từ, sự nhạy cảm và lòng quảng đại, bao dung của Chúa. Chỉ một con chiên bị lạc đàn, người mục tử sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên khác ngoài đồng, nhất quyết tìm cho ra một con chiên lạc. Chỉ một đồng bạc bị mất thôi, người đàn bà đã thắp đèn sáng, quét nhà và lục lọi khắp nơi để tìm cho ra bằng được đồng tiền bị đánh mất. Hơn hết, Thiên Chúa luôn yêu thương, gắn bó và cứu độ con người, bởi vì Ngài không muốn con người bị hư mất. Nên dù chỉ một người tội lỗi, một người lầm lạc, Thiên Chúa luôn chờ đợi họ quay trở về để ban ơn tha thứ, lãnh nhận lòng thương xót của Ngài. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng bao dung tha thứ, cảm thông với mọi người vì Chúa không ngừng tha thứ cho chúng con.

Reflection.
Exodus 32:7-11, 13-14. After the Israelites had agreed to keep God's commandments, Moses returned to the mountain for forty days. While he was gone, the people broke the first commandment by making an idol to worship in the place of God. With that, the Bible reading pictures God as ready to reject them and start all over again with Moses as the one person who has kept the covenant. But the story shows Moses pleading with God to remember all that God had done for the Israelites and all that God had promised to the Abraham, Isaac, and Jacob. Hearing Moses' prayer, God forgave the people. One reason the Jewish people love Moses is because he continued to love his people even when they were wrong. He pleaded for them. He asked God to forgive them. Has this happened in your life?
1Timothy 1:12-17. The second reading is a prayer of thanks for the mercy granted to Saint Paul. Although Paul was once a proud and sinful person, Jesus chose him to be the apostle to the Gentiles. Other Christians could see Jesus, mercy, grace, and patience at work in Paul. They could be assured that even the greatest sinner was not beyond God's reach. No one is perfect. We all sin. And so we all have reason to trust in God's mercy! Have you experienced God's mercy? Have you passed along God's mercy by forgiving others who have offended you?
Luke 15:1-32. It's celebration time! The lost sheep has been found. The lost coin has been located. Jesus tells these two "lost and found" parables to show us how delighted God is when a sinner is welcomed home. Did you ever lose something and not bother to look for it? What does that say about the value you place on that object? From the teaching of Jesus, we know we are valuable to God. We do get lost at times, but God would never "lose" us. He never forgets about us.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     1Cr. 11, 17-26; Lc. 7, 1-10.     Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn  
Thứ Ba. 1Cr.12,12-31; Lc.7,11-17. Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn  -Bằng an/Ac.Thành
Thứ Tư.      Lễ  Suy Tôn Thánh giá Chúa. Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn  
Thứ Năm.   Lễ Đức Mẹ Sầu bi.                  Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn  
Thứ Sáu.    1Cr. 15, 12-20; Lc. 8, 1-3.       Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn  
Thứ Bảy.     5:30   Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn   –   Lh. A-nê&Phê-rô/ 1 người xin.
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Phao-lô/Gđ. Ánh Nguyễn  – Lh. Maria Vincente/Ca đoàn 
                                                                                                
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/ Đỗ Kim Loan  Ng. Đình Chót                   Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An           Ng. Văn Cả 
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến     Phạm V.Tiến;Ng. Thanh Ban     Aaron Nguyễn  
Dâng Lễ: Gđ. Andy Trần                                                             Alan Lưu;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng           Trần Ngọc Ánh                 Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Thị Tho       Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Trần Duyên   Lê Đình Phong;Trần V. Thái           Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ: Trương Thi Thu An                                   Mike Nguyễn;Johnny Đặng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 9, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,154
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Quảng cáo                    350
Đinh Thiên Trấn             200
Lê Chơn Phán               100
Phạm Thị Thủy (#106)   100
Lê Văn Thuận                100
Phạm Liên                    100
Thân nhân Đỗ X. Tuyển 100
       Tổng cộng:      $ 1,050

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 18.  Xin những người được mời hy sinh cộng tác với hội trong kế hoạch xây dựng giáo xứ.  Xin Chân thành cám ơn mọi người.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành
Xin chú ý! Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này sẽ có nghi thức tuyên hứa và phép lành cho các thày cô và những người phụ giúp chương trình giáo lý và Việt ngữ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những tấm lòng hy sinh và quảng đại của mọi người.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân.  
Lớp chuẩn bị hôn nhân sẽ bắt đầu từ chiều Chúa nhật tuần này, ngày 11 tháng 9, từ 4 tới 5 giờ 30 chiều tại hội trường. Và xin chú ý! Lớp sẽ học vào các Chúa nhật thứ hai và thứ tư mỗi tháng vào giờ nêu trên. 

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 18 tháng 9, lúc 7 giờ tối. Sẽ có những tiết mục hào hứng như thi lồng đèn, thi trang phục Việt Nam và tài năng. Các em dự thi những tiết mục trên, phải tới hội trường lúc 6 giờ 30 để ghi danh và tập dượt. Đồng thời sẽ có rước đèn, phát quà  cho các em, và bánh cho tất cả mọi người tham dự.

Đóng góp Xây Dựng Nhà Thờ & Nhà Xứ:
Bảng tổng kết đóng góp tài chánh của mỗi gia đình trong giáo xứ, cho đến ngày 31 tháng 6, 2016, đã được dán trong bảng thông báo ở cuối nhà thờ. Xin chân thành cám ơn sự quảng đại của tất cả mọi người. Ban tài chánh cũng đã gửi thư dâng cúng đến tất cả gia đình trong giáo xứ. Xin mọi gia đình tiếp tục quảng đại đóng góp để ngày đặt viên đá đầu tiên khởi công xây cất được tốt đẹp. Xin Chúa Thánh Thần hiệp nhất mọi người một lòng một chí, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi gia đình.

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận.
Giáo phận Tulsa sẽ tổ chức đại hội giới trẻ cho các học sinh trung học Công giáo với chủ đề "Set Free By Mercy" tại UMAC (Union High School) vào thứ Bảy 22-10-16, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối.  Chương trình gồm các buổi hội thảo do nhiều diễn giả chuyên về giáo dục giới trẻ, văn nghệ, chầu Mình Thánh Chúa, xưng tội và Thánh lễ.  Lệ phí là $49 mỗi người với ba bữa ăn sáng, trưa và tối. Muốn tham dự, xin vào website http://www.tulsadcyc.com  (Click Join a group St.JosephTulsa) để ghi danh, hạn chót là 30/9/16.  Riêng các em trong lớp Thêm Sức 2016 và lớp dự bị Thêm Sức, xin liên lạc với cô Hương để ghi danh với giá đặc biệt là $19.   

Di Chuyển Trong Bãi Đậu Xe.
Xin chú ý!  Khi di chuyển, cũng như khi vào và ra trong sân đậu xe, xin mọi người cẩn thận và chú ý đến các em nhỏ đi qua hội trường sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Vui lòng tuân theo tốc độ ấn định 5 dặm trong sân. Để tránh sự tắc nghẽn lưu thông, không đậu xe giữa cổng ra vào. Và Để tránh những vụ đập cửa xe trộm cắp, không để ví, xách tay, hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu.

Học Sinh Học Trường Thánh Pius
Xin các gia đình có con em đang theo học trường thánh Pius, từ mẫu giáo đến lớp 8, vui lòng  liên lạc với linh mục quản nhiệm để xác nhận. Xin chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....