Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 25 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên. Năm C. Số 604

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Am. 8, 4-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Amốt lên án  một cách gắt gao những kẻ buôn bán gian
Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Tm. 2, 1-8. Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện với lòng chân thật cho mọi người được bình an, được an cư lạc nghiệp, và sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 16, 1-13. Tin mừng trích sách Luca hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất trung, để dạy chúng ta khôn khéo biết dùng của cải Chúa ban cho ở đời này, quảng đại trong những việc bác ái, làm sáng danh Chúa, hay, biết dùng đời sống hôm nay mà lo cho phần rỗi linh hồn chúng ta đời sau.

Đáp ca: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

Kinh thánh tuần tới: Am. 6, 4-7; 1Tm. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31.

Suy Niệm.
Để dạy chúng ta khôn khéo xử dụng những ơn lành của Chúa ban đời này biết đầu tự cho cuộc sống đời sau, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo. Người khen ông quản gia khôn khéo không phải vì hành động bất lương của ông, nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình. Ông khôn khéo vì ông biết dùng tiền của tạm bợ để mua lấy bạn hữu. Nếu "con cái đời này" biết phải làm gì và làm cách nào đối với tiền của để to liệu cho ngày mai, thì tại sao "con cái sự sáng" lại không biết sử dụng ơn Chúa ban trong hiện tại để lo cho phần rỗi của mình ở tương lai? Nếu người quản gia bất lương biết dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu, sao người tín hữu lại không biết sử dụng của cải tạm bợ, chia sẻ với người nghèo khó, hay quảng đại làm sáng danh Chúa để mua lấy Nước Trời. Nếu người ta căn cứ vào cách dùng tiền của để biết được lòng người có trung tín hay không, thì tại sao chúng ta lại không "trung tín trong việc nhỏ" là sử dụng tiền của để bảo đảm cho ta của cải chân thật đời sau ? Thật vậy, chúng ta không trở nên giàu có với những điều mình đã nhận lãnh, mà là với những điều mình đã trao ban. Chỉ khi nào biết quảng đại trong việc bác ái và tốt lành, chúng ta mới thực là những quản gia biết làm theo ý chủ, những quản gia trung tín và khôn ngoan. Chỉ khi nào biết coi tiền của là phương tiện phục vụ cho cùng đích là Nước Trời chúng ta mới thực sự "làm tôi Thiên Chúa".

Reflection.
Amos 8:4-7. The prophet Amos lived eight centuries before Christ, but the warning he issued against greed is still needed today. He calls on dishonest people who cheat others to take a good look at themselves. They are so focused on money that they cannot wait for the Sabbath or holy days to be over. They are not fair with the poor. But their greed is no secret from God. "Never will I forget a thing they have done!" God promises. How much is "enough?" How much food is enough? How much money is enough? How might you share some of them with those who have less? What other ways can you share your "time, talent, and treasure" with those who struggle just to have enough? 
1 Timothy 2:1-8. This reading from the first letter to Timothy was written at a time when Christians were trying to get along with the Roman government. Wisely, they are advised to pray for those who have power over them. They hope to avoid persecution so that they can live in peace. But they also hope for the conversion of their rulers to the Christian faith. Do you remember to pray for those leaders whose decisions affect our nation's values?
Luke 16:1-13. Jesus warns his followers today against allowing money to become their master. They must use money in an intelligent and responsible way. But they must be ever alert to the ways in which concerns about money can take over their lives. Jesus advises them to prove themselves trustworthy in dealing with material wealth. Then they will be more trustworthy in spiritual matters as well. How do you share your money with those who have less? How do you use your money to care for yourself? How do you use your money to care for others?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cn. 3, 27-34; Lc. 8, 16-18.  Lh. Phê-rô/Gđ. Tuyết&Hinh 
Thứ Ba.      Cn. 21. 1-13; Lc. 8, 19-21.   Lh. Maria/ Gđ. Tuyết&Hinh 
Thứ Tư.      Ep. 4, 1-13; Mt. 9, 9-13.      Lh. An-tôn/ Gđ. Tuyết&Hinh 
Thứ Năm.   Gv. 1, 2-11; Lc. 9, 7-9.        Lh. An-na/ Gđ. Tuyết&Hinh 
Thứ Sáu.    Gv. 3, 1-11; Lc. 9, 18-22.    Lh. A-nê&Phê-rô/1 người xin
Thứ Bảy.     5:30.    Lh. Micae/Gđ. Nguyễn Đình Chót&Bửu 
Chúa Nhật. 8&10.  Xin tạ ơn/Gđ. Huỳnh Nhiều  - Lh. Maria/Gđ. Lâm Lập
                                Lh. Maria Vincente/Ca đoàn

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng           Trần Ngọc Ánh                       Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Trần Thị Tho       Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Trần Duyên   Lê Đình Phong;Trần V. Thái              Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Trương Thi Thu An                                      Mike Nguyễn;Johnny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu   Ng. Trung Trực                       Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung        Vũ Đình Hiệu
10. Ng.Trung Hải/Lê Thanh Xuân    Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải      Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ: Võ Hùng Ánh                                                         Paul&Joseph Nguyễn  

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 9, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,403
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Trần Quốc Thái           600
Nguyễn Trung Trực     500
Lâm Văn Lập&Nhung 500
Đoàn Hải&Trinh          500
Trần Thắng Đồng        400
Nguyễn Minh Anthony 200
Trương David             150
Hồ Văn Song              100
Lý Cảnh Trên              100
Bùi Gẫm                     100
Gia đình #611               60
Bà Trần Huyền             20
      Tổng cộng:    $ 3,230

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ trong mọi công việc, để cộng tác với hội trong kế hoạch xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật tuần này, ngày 18, lúc 7 giờ. Sẽ có những tiết mục hào hứng như thi lồng đèn, thi trang phục Việt Nam và tài năng. Các em dự thi những tiết mục trên, phải tới hội trường lúc 6 giờ 30 để ghi danh và tập dượt. Đồng thời sẽ có rước đèn, phát quà  cho các em và bánh cho mọi người. Xin mời tham dự.

Chân Thành Phân Ưu. 
Ông Giuse Hoàng Văn Bôn đã qua đời ngày Thứ Năm tuần vừa qua.  Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh, giáo xứ chân thành phân ưu với chị Nguyễn Thi Nương, vợ, / 2 người con là Khiết và Trung, và tất cả mọi người trong thân quyến.  Cầu nguyện vào 2 tối: Chúa nhật và Thứ Hai, lúc 8 giờ, tại nhà quàn Moore, 51&Mingo.  Thánh lễ an táng vào sáng Thứ Ba, lúc 10 giờ.  Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô.

Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận.
Giáo phận Tulsa sẽ tổ chức đại hội giới trẻ cho các học sinh trung học Công giáo với chủ đề "Set Free By Mercy" tại UMAC (Union High School) vào thứ Bảy 22-10-16, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối.  Chương trình gồm các buổi hội thảo do nhiều diễn giả chuyên về giáo dục giới trẻ, văn nghệ, chầu Mình Thánh Chúa, xưng tội và Thánh lễ.  Lệ phí là $49 mỗi người với ba bữa ăn sáng, trưa và tối. Muốn tham dự, xin vào website http://www.tulsadcyc.com  (Click Join a group St.JosephTulsa) để ghi danh, hạn chót là 30/9/16.  Riêng các em trong lớp Thêm Sức 2016 và lớp dự bị Thêm Sức, xin liên lạc với cô Hương.

Di Chuyển Trong Bãi Đậu Xe.
Xin chú ý!  Khi di chuyển, cũng như khi vào và ra trong sân đậu xe, xin mọi người cẩn thận và chú ý đến các em nhỏ đi qua hội trường sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Để tránh những vụ đập cửa xe trộm cắp, sở cảnh sát thành phố khuyên không để ví, xách tay, hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu.

Học Sinh Học Trường Thánh Pius
Xin các gia đình có con em đang theo học trường thánh Pius, từ mẫu giáo đến lớp 8, vui lòng  liên lạc với linh mục quản nhiệm để xác nhận. Xin chân thành cám ơn.

Chích Ngừa Và Khám Bệnh Miễn Phí.
Sẽ có buổi chính ngừa cảm cúm do các nhân viên tiệm Walgreens (đường 31 và Garnet) phụ trách, và khám bệnh, thử máu, thử đường và áp xuất máu, do bác sĩ trong giáo xứ Nguyễn Huyền Thanh, MD, hiện đang làm việc tại phòng cấp cứu tại bệnh viện thánh Gioan (St. John Hospital) đảm nhiệm, hợp với một số y tá cũng trong giáo xứ, vào sáng Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10, từ  8 giờ 30 đến 11 giờ, tại hội trường.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người giúp đỡ.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....