Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm C. Số 606.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kb1,2-3.2,2-4. Ngôn sứ Habacúc kêu trách Thiên Chúa vì bị thử thách nặng nề. Nhưng Thiên Chúa cho biết: ‘’Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ.’’ Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 2Tm. 1, 6-14. Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta hãy bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao phó, bất chấp khó khăn, vu khống và nghịch cảnh trong đời sống.
Tin Mừng. Lc. 17, 5-10.  Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các ông biết sức mạnh phi thường của nó.  Chúa cũng dạy các ông phải sống khiêm nhường và thi hành nghiêm chỉnh bổn phận của mình. Đó ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.     

Đáp Ca:  Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
     “Các ngươi đừng cứng lòng.” 

Kinh Thánh Tuần Tới:   2V. 5, 14-17; 2Tm. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19.

Suy Niệm.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”  Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài qua đời sống thờ phượng, kính mến, và qua nhữngviệc phục vụ, hy sinh và lòng bác ái. Chúa muốn chúng ta khiêm tốn phục vụ Chúa.  Chúng ta cũng không huyênh hoang tự đắc vì những gì mình có hay làm được, vì tất cả mọi sự đều do Chúa ban. Người khiêm nhường hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo vì người tự cao sẽ cho rằng mọi thành quả là do sức họ làm nên. Người khiêm tốn là người luôn thấy mình là yếu hèn, luôn nhận ra những khiếm khuyết của mình. Do đó, khi nào họ cũng tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Xin Chúa biến chúng con thành những khí cụ đắc lực trong bàn tay của Chúa, để chúng con biết khiêm tốn phụng sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và phục vụ anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Amen.

Reflection.
Habakkuk 1:2-3; 2:2-4. The prophet Habakkuk expresses the same question we have all asked at one time or another: Why do bad things happen to good people? Habakkuk pleads with God for an explanation. Even God's faithful ones have been trampled on by their enemies. God answers the prophet with a vision that will be fulfilled in the future. The violent ones will, by their sinfulness, bring about their own defeat. The just ones, by their fidelity to God, will enjoy lasting happiness. God does not give explanations for evil and suffering. But God does promise eternal life to those who trust and remain faithful.  Looking ahead helps us to focus our lives on what is important.  What are you doing in your life now to prepare for your vision of the future?
2 Timothy 1:6-8, 13-14. To preach the Christian faith at a time of terrible persecution requires great courage. Loyalty to the gospel always involves a certain amount of hardship for any disciple. Anyone who teaches or preaches the faith must also be true to the tradition handed down by Jesus through the apostles. Timothy is reminded that the Holy Spirit will help him to remain on the right track. What do you find hard or inconvenient about living the Gospel?
Luke 17:5-10. The two sayings of Jesus in today's gospel make us wonder about the other side of the story. When the apostles ask, "Increase our faith," are they secretly quite satisfied with their record of faithfulness? Jesus tells them that if they really have faith they can tell a tree what to do, and it will do it! The story about the servant tells us that Jesus' disciples should be grateful to God. When we do God's will, we should not expect to receive a gold medal. We have, after all, done no more than "what we were obliged to do." What is your attitude toward the next good thing asked of you? Is it to stand around and quibble about it? Or do you say, "I'll get it! I'll do it! I'm on it!"?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Gl. 1, 6-12; Lc. 10, 25-37.    Lh. Nội ngoại/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Ba.        Gl. 1, 13-24; Lc. 10, 38-42.  Lh. Đa Minh&Maria
Thứ Tư.        Gl. 2, 1-14; Lc. 11, 1-4.        Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Lê V. Anh
Thứ Năm.     Gl. 3, 1-5; Lc. 11,5-13.         Lh. Giuse/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Sáu.      Lễ Đức Mẹ Mân Côi.           Hội Đền tạ
Thứ Bảy.     5:30.   Lh. Phao-lô&Maria
Chúa Nhật. 8&10.  Lh.  Phê-rô&Maria/Gđ. Bà Gẫm
                                 Lh. Tê-rê-sa/Gđ. Ng. Thanh Ban&Loan   

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Đình Chót                         Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An     Ng. Văn Cả;Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Thanh Ban/Ng. Hồng Ân      Phạm V.Tiến;Ng. Thanh Ban          Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Ngọc Ánh                                                Văn Nguyễn/Học Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Thị Lâm   Ng. Trung Trực                        Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho            Trần Ngọc Ánh;Vũ Đình Hiệu
10.Phạm V. Tiến/Ngô Thủy Tiên     Lê Đình Phong;Trần V. Thái                  Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ: Dương Ngọc Ánh                                          Steven Trần/Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 9, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,609
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Hưng Thịnh 500
Đỗ Kim Loan            200
David Trương           100
Lê Quang Trung       100
Nguyễn Đình Chót    100
Bùi Gẫm                  100
Trần Văn Thái            50
       Tổng cộng:  $1,150

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cứu Trợ.
Người dân miền Trung đang phải chứng kiến cảnh “rên xiết và quằn quại” của biển, và đang sống trong cảnh khốn khó cơ cực do ô nhiễm môi trường gây nên. Trước tình cảnh này và trong một lá thư chung, Đức giám mục Phao-lô Nguyễn Thái Hợp đã cảnh báo về mực độ nghiệm trọng và ảnh hưởng lâu dài cho hàng triệu ngư dân, đột nhiên rơi vào cảnh điêu đứng.Và trong một cuộc phỏng vấn, Đức giám mục Phao-lô đã kêu gọi mọi người trong và ngoài nước cứu trợ và giúp đỡ.  Để tỏ chân tình “lá lành đùm lá rách”, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ để cứu trợ.  Xin mọi người quảng đại.

Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ.
Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Trong tháng này, Giáo hội kêu gọi mọi người, cũng như mọi gia đình hướng về Đức Maria, và sốt sắng thi hành 3 mệnh lệnh: Cải thiện đời sống; Đền tạ Mẫu Tâm; và Lần hạt Mân côi. Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 2 tháng 10.  Xin mọi người tham dự. 

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu tuần này, ngày 7 tháng 10, lúc 6 giờ trước Thánh lễ. Xin các gia trưởng và mọi người tham dự để cầu nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân, và cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Và xin chân thành mời tham dự.

Chích Ngừa Và Khám Bệnh Miễn Phí
Sẽ có buổi chính ngừa và khám bệnh miễn phí cho mọi người vào Thứ Bảy tuần này, ngày 8 tháng 10, từ  8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, tại hội trường, do các nhân viên tiệm thuốc Walgreens (đường 31 và Garnet) phụ trách, và bác sĩ trong giáo xứ Nguyễn Huyền Thanh, MD, hiện đang làm việc tại phòng cấp cứu tại bệnh viện thánh Gioan (St. John Hospital) đảm nhiệm, hợp với một số y tá cũng trong giáo xứ phụ giúp. Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn, với những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family. Sau Thánh lễ Tạ ơn sẽ có buổi tiếp tân. Những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối và muốn nhận được giấy mời tham dự, xin liên lạc với linh mục chính xứ hạn chót vào Chúa nhật, ngày 9 tháng 10.

Học Viện Mục Vụ Địa Phận. (Pastoral Studies Institute).
Trong tháng 10 này, học viện mục vụ của địa phận sẽ mở một số lớp thần học căn bản cho những ai muốn theo học, để đào luyện thêm kiến thức về những đề tài liên quan đến Giáo Hội, Kinh Thánh và Bí Tích.  Nếu muốn biết thêm chi tiết về các lớp học, địa điểm, ngày giờ, học phí và ghi danh, xin liên lạc với văn phòng PSI số điện thoại: 918-307-4941, hay email psi@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....