Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm C_2016.

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Ngày mùng 4 tháng 9 vừa qua, Mẹ Tê-rê-sa Calcutta đã được tôn vinh lên bậc hiển thánh, và do đó, trong Giáo hội có tất cả 3 vị thánh mang tên Tê-rê-sa, hai vị thánh kia là: Tê-rê-sa Giê-su, còn có tên là Tê-rê-sa Avila, mừng kính vào ngày 15 tháng 10, và Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su mà Giáo hội mừng kính vào ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay. Ba vị thánh nữ tuy có chung một thánh hiệu (Tê-rê-sa) và cùng chung một chí hướng, hiến dâng cuộc sống mình để rao giảng Tin mừng và tình yêu của Chúa, nhưng các vị vẫn có những nét riêng trong cuộc đời.

Hôm nay nhân ngày kính thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su, tôi xin được chia sẻ vài điểm đặc biệt trong cuộc đời của thánh nữ. Tê-rê-sa sinh ngày 2 tháng giêng năm 1873 tại nước Pháp. Ngài là con thứ chín trong gia đình. Khi mới lên bốn tuổi thì Têrêxa đã mất mẹ, bà chết vì căn bệnh ung thư.  Nhưng Tê-rê-sa đã được người cha rất hiền từ đạo đức chân thật bao bọc suốt quãng thời thơ ấu.  Lúc lên mười, Tê-rê-sa ngã bệnh nặng, nhưng ngài đã thấy Đức Trinh Nữ Maria hiện ra mỉm cười với mình và cơn bệnh biến mất. 

Ngày từ lúc còn nhỏ, Tê-rê-sa đã có ước vọng và quyết định nên thánh và muốn được sớm tận hiến cuộc đời cho Chúa.  Khi gia nhập dòng, ngài đã nhận được tên Têrêxa Của Chúa Giêsu Hài Đồng.  Tê-rê-sa đã sống khiêm nhường và đơn sơ, nhưng rất sâu sắc và được nuôi dưỡng không ngừng bằng những suy ngắm. Tê-rê-sa vui mừng làm những việc nhỏ mọn và tầm thường mà các chị em trong dòng thường tránh né như quét nhà, rửa chén, lau bụi, giặt rũ, làm vệ sinh, nhưng những công việc đó lại được biến đổi trở nên gương sáng và thánh thiện bởi một tình yêu quảng đại và bao dung.  Một phương thế để nên trọn lành.  Ngài luôn coi những hy sinh đó như những đóa hoa hồng dâng lên trước tôn nhan Chúa. Trong tu viện, Têrêsa có một đời sống cầu nguyện chăm chỉ và sốt sắng, có lòng khao khát luôn được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.  Trong tâm hồn của ngài luôn bừng cháy ngọn lửa mến Chúa, luôn phó thác vào Chúa, có một nhân đức bác ái cao quí đối với mọi người và yêu mến các linh hồn. Trong mọi tình cảnh, Tê-rê-sa có một niềm cậy trông vững vàng, sắt đá vào sự phù trợ đắc lực của Đức Mẹ Maria.

Sau cơn bệnh trầm trọng, Tê-rê-sa đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, ở tuổi 24.  Ðức Giáo Hoàng Piô XI đã phong Têrêxa lên bậc hiển thánh và đặt ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Nhân dịp Ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 12 diễn ra tại Paris, ngày 19 tháng 10, năm 1987, Đức Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô Đệ nhị đã tôn phong Thánh nữ lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh.

Ông bà anh chị em thân mến.  Nhìn vào cuộc sống Ki-tô hữu, chúng ta phải thú nhận chúng ta không có một đức tin vững chắc và lòng mến Chúa và tha nhân sâu sắc như thánh nữ Tê-rê-sa. Chúng ta nhận biết cuộc sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay như thế nào tùy theo mức độ lòng tin của chúng ta vào Chúa và lời Chúa dạy. Vì thế, như các môn đệ, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta. 

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hai bài học quan trọng cho đời sống Kitô hữu.  Bài học thứ nhất phải có lòng tin mạnh mẽ, và bài học thứ hai phục vụ trong sự vui mừng và khiêm tốn.  Thật vậy, muốn có một lòng tin mạnh mẽ và vững chắc thì phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, và những giáo huấn của Giáo hội. Lời Chúa được sánh ví như ngọn đèn, như ánh sáng trong đêm đen soi đường dẫn lối cho chúng ta làm những điều lành, tốt và đạo đức, cũng như tránh được những sự dữ, sự xấu trong đời sống hằng ngày.  Chúng ta biết sự dữ xuất hiện trong xã hội ngày hôm nay qua nhiều hình thức cám dỗ của tiền bạc, vật chất, qua những sự gian dối, tham lam, ích kỷ, kiêu căng và tự phụ, qua những sự nghi ngờ về đức tin, coi thường và thờ ơ việc đạo đức, và nhất là bình thường hóa tội lỗi.  Đó là những sự dữ rất nguy hiểm mà chúng ta thường đối diện trong xã hội ngày nay.

Như các tông đồ chúng ta cần Chúa ban thêm lòng tin. Nhưng chúng ta phải chú ý, vấn đề ở đây không phải là chúng ta cần có thêm nhiều đức tin, nhưng cần có đức tin vững mạnh và kiên trì vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.  Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô khuyên chúng ta hãy lấy những lời lành lẽ phải làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô, và hãy gìn giữ kho tàng đó cho tốt đẹp.

Sau khi đã dạy về bài học cần có lòng tin mạnh mẽ, Chúa dạy chúng ta bài học phục vụ trong vui mừng và khiêm nhường. Như trong cuộc đời của thánh nữ Tê-rê-sa, sự thánh thiện luôn đòi hỏi đức khiêm nhường.  Một người làm được nhiều việc tốt lành, đạo đức hay hy sinh nhưng chỉ để khoe khoang, tự mãn, hay kể công với Chúa thì quả thực không còn sự thánh thiện nữa. Chúng ta biết khiêm nhượng là nền tảng của mọi nhân đức, do đó, trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta “Khi các con đã làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.”

Chúng ta thấy trong bài đọc 1 hôm nay, tiên tri Habacuc đã kiên nhẫn và khiêm tốn khẩn cầu Thiên Chúa ban cho đức tin mạnh mẽ, bởi vì Habacuc biết rằng Thiên Chúa là Người duy nhất có thể thay đổi lòng dạ con người. Tiên tri Habacuc cũng ý thức rằng ngài chỉ là đầy tớ vô dụng và là tạo vật của Thiên Chúa, phải vâng lệnh chủ làm những gì chủ sai hay cần đến, mà không được kể công, không được bắt ông chủ nhớ đền công trạng của mình.

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria trong Tháng Mân côi này, và qua lời cầu bầu của thánh nữ Tê-rê-sa, giúp chúng ta học đức khiêm nhường từ Đức Maria và thánh Tê-rê-sa, vui mừng sử dụng tất cả những ơn lành Chúa ban để sống theo thánh ý Chúa, phục vụ và xây dựng làm sáng danh Chúa.  Xin Mẹ Maria giúp chúng ta đền tạ những gì đã và đang lỗi phạm đến Chúa, bằng cách thi hành sốt sắng 3 mệnh lệnh của Mẹ dạy: Cải thiện đời sống, Đền tạ Mẫu tâm và lần hạt Mân côi, và qua những việc hy sinh, yêu thương và quảng đại để làm sáng danh Chúa. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-su Con Mẹ trong mọi tình cảnh, tránh những sự dữ, nhất là những sự hiểm nghèo cho linh hồn và phần rỗi chúng ta.

Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....