Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 29 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên. Năm C. Số 608

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 17, 8-13. Nhờ ông Môisen cầu nguyện kiên trì mà dân Chúa đã thắng quân thù, và được vào đất Thiên Chúa hứa.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 trích sách Xuất Hành hôm nay.
Bài Đọc 2. 2Tm. 3, 14-4, 2. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và chúng ta giữ vững những gì đã nghe, đọc và học trong Kinh Thánh, và bền tâm rao giảng Lời Chúa, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận lợi.
Tin Mừng. Lc. 18, 1-8. Qua dụ ngôn Quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện một cách kiên trì để được Chúa nhận lời, vì Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu vô cùng.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa,
là Đấng tạo thành trời đất.

Kinh thánh tuần tớiHc. 35, 15-22; 2Tm. 4, 6-19; Lc. 18, 9-14.   

Suy Niệm.
Qua dụ ngôn Quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy,Chúa dạy chúng ta hãy noi gương bà goá, cầu nguyện kiên trì, không nản chí. Bà goá nêu gương cầu nguyện với 4 thái độ sau: khiêm nhường, vì biết mình yếu đuối, giới hạn, bất tài bất lực không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai, phó thác. Khi ta cầu nguyện, hãy hoàn toàn phó thác cho Chúa. Chúa là lối thoát duy nhất. Chỉ có Chúa mới có thể cứu giúp ta. Hơn nữa Chúa là người Cha toàn năng và giầu lòng thương xót. Thứ ba thái độ kiên trì. Khi cầu nguyện ta hãy kiên trì. Kiên trì chứng tỏ sự phó thác của ta trong tay Chúa. Kiên trì chứng tỏ hoàn toàn chỉ biết trông cậy vào Chúa. Kiên trì chứng tỏ lòng ta yêu mến Chúa tha thiết. Chắc chắn Chúa sẽ dủ lòng thương ta. Và thứ tư là khao khát. Lòng khao khát chứng tỏ chúng ta tha thiết với cầu nguyện. Lòng khao khát cùng với nỗ lực phấn đấu sẽ được Chúa thương chấp nhận

Reflection.
Exodus 17:8-13. After Moses leads them out of Egypt, the Israelites are on their way to Canaan, the Promised Land. But they are attacked by desert tribes called Amalekites. Little do these tribes know that the Israelites have a "secret weapon." As long as Moses' hands remain raised in prayer, the Amalekites keep losing. And when Moses can no longer keep his arms in the air, his two companions hold them up for him. So the desert tribes do not stand a chance against Joshua's forces. The Israelites are assured once again that God is guiding and protecting them. Have you or your family ever gone through difficult times and yet persisted in prayer? Moses did not pray alone. He had help. What do you think this says about prayer with others?
2 Timothy 3:14-4:2. In this reading Timothy is instructed to be faithful to his ministry as a preacher of God's Word. Timothy is to preach what he learned from his holy teachers and from the Scriptures. He must preach even the truths that people to do not want to hear. And he must continue to communicate God's word, whether people accept it or not. A pastor, parent, teacher, grandparent has the job of coaching you into becoming a good, loving person: a true child of God. You may not like to hear all that he or she has to say. Can you give some examples of things that are hard to hear? How do you respond to these corrections?
Luke 18:1-8. Just as our first reading was a victory story, so is the parable Jesus tells about the widow and the judge. A lowly widow comes before a judge, seeking her rights. The immoral judge ignores her, but the widow goes on pleading and nagging until he finally decides the case in her favor. He helps the widow not because he is good but because she is persistent. Jesus concludes that if a corrupt judge can do justice to someone who keeps on asking, God, the most just judge of all, will certainly listen to those who persist in prayer. How can you work and pray for justice and peace in our time?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.   Ep. 2, 1-10; Lc. 12, 13-21.  Thánh lễ 8 giờ sáng     Lh. Maria
Thứ Ba.    Ep. 12-22; Lc. 12, 35-38.  Đọc kinh&Rước lễ.   Xin tạ ơn/1 người xin 
Thứ Tư.  2Tm. 4, 9-17; Lc. 10, 1-9.  Đọc kinh&Rước lễ.   Lh.Phê rô/Gđ. Tuyết&Hinh 
Thứ Năm. Ep. 3, 14-21; Lc. 12, 49-53. Đọc kinh&Rước lễ.   Xin bình an  
Thứ Sáu.   Ep. 4, 1-6; Lc. 12, 54-59.    Lh. An-tôn/Gđ. Tuyết&Hinh 
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Anna&Phê-rô&Anna/Gđ.David Trương
Chúa Nhật. 8&10.  Tạ ơn Đức Mẹ/Gđ.Huỳnh Nhiều 
                                 Lh. Giuse Hoàng V. Bôn/Ca đoàn

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ngọc Nguyễn  Vũ Đình Hiệu                Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Vũ Ngọc Điệp      Ng. Văn Cả;Ng. Đình Chót  
10.  Các lớp giáo lý                            Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang     James Ngô
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                            Dustin Phạm;Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ Kim Loan             Ng. Đình Chót                         Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Ng. Thị Tho            Trần Ngọc Ánh;Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Trung Hải/Đỗ Thu Hương   Ng. Trung Hải;Ng. Thanh Ban          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ: Lê Văn Anh                                                         Phạm Minh;Quân Sanh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 10, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,317
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Lớp chuẩn bị hôn nhân 240
Linh mục chính xứ        200
Nguyễn Văn Hòa         100
Nguyễn Văn Quí          100
Vũ Đình Hiệu               100
David Trương              100
Trần Huyền                   20
     Tổng cộng:        $ 860

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Trong Tuần Này.
Xin chú ý!  Vì linh mục chánh xứ sẽ dự tuần tĩnh tâm địa phận, cho nên Thánh lễ Thứ Hai tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Thứ Ba đến Thứ Năm đọc kinh và rước lễ.  

Cơ Quan Bác Ái Địa Phận 
Trong các Thánh lễ cuối tuần này sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ, để giúp Hội Bác ái Công giáo địa phận.  Đây là cơ quan từ thiện giúp tài chánh và quần áo cho những người nghèo; chỗ ở cho người vô gia cư và bệnh tật, những phụ nữ có thai và những người mẹ có con sơ sanh không nơi nương tựa. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu các món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Xin lưu ý!  Hội sẽ có buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 23 tháng 10, trong nhà thờ.  Xin tất cả hội viên tham dự.  Xin kêu gọi và mời các bà mẹ trong giáo xứ đến tham dự buổi họp. 

Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ.
Trong những năm vừa qua, vì công ăn việc làm và hoàn cảnh gia đình, một số thành viên trong Hội đồng Mục vụ đã phải di chuyển đến các thành phố và tiểu bang khác để sinh sống, vì vậy, trong thời gian chuẩn bị và xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ cần một số người tình nguyện tham gia vào Hội đồng Mục vụ để cùng hy sinh phục vụ và xây dựng giáo xứ, tiếp tục thi hành  sứ vụ mà Chúa Giê-su đã khởi sự.  Nếu ai muốn tình nguyện gia nhập, xin ghi tên trong danh sách để cuối nhà thờ.

Thăm Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Kêu Gọi địa phận sẽ tổ chức buổi thăm viếng chủng viện (seminary) Holy Trinity, Texas, từ Thứ Bảy, ngày 29 đến Thứ hai, ngày 31 tháng 10. Muốn biết chi tiết, liên lạc linh mục O’Brien:frobrien@bishopkelley.org or điện thoại: 918-609-7196

Hội Chợ Mùa Thu. (Halloween)
Hội chợ mùa Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 sắp tới, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 chiều, với những tiết mục và trò chơi thật vui và hào hứng cho các em như thi trang phục Halloween. Hội chợ cũng sẽ bán nhiều món ăn như phở, bún bò Huế.  Xin mọi người tham dự.

Tháng 11 Tháng Tưởng Nhớ Các Linh Hồn.
Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước để đăng trong tờ Tin mừng, và có thể cho biết ngày muốn xin. 

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn, với những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family. Sau Thánh lễ Tạ ơn sẽ có buổi tiếp tân ở dưới hầm nhà thờ. Xin mời những đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....