Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên. Năm C. Số 610

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Kn. 11,22-12,2. Thiên Chúa thương yêu mọi loài Người đã tạo dựng nên.  Cả những người tội lỗi Người cũng thương và nhẫn nại chờ đợi họ ăn năn hối cải trở về để Người tha thứ. Đó là ý nghĩa bài đọc một.
Bài Đọc 2. 2Tx. 1,11-2,2. Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa để làm sáng danh Chúa.  Ngài khuyên họ đừng băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 19, 1-10. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho ông Giakêu và gia đình. Và để đáp lại lòng thương xót, nhân từ của Chúa, ông quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm đổi mới và làm việc bác ái, đền bù gấp bốn thiệt hại do tội ông gây ra.

Đáp Ca:   Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa,
                         con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.    

Kinh thánh tuần tới:  Mcb. 7, 1-14; 2Tc. 2, 16-3,5; Lc. 20, 27-38.

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đi tìm và cứu vớt một người tội lỗi là ông Dakêu. Chúa cũng đi tìm và cứu vớt chúng ta nếu chúng ta mở rộng cửa lòng cho Chúa vào.  Ông Da-kêu Từ một người ích kỷ, gian dối và thu thuế tội lỗi bị mọi người khinh miệt và thù hằn, đến cuối câu chuyện, trở thành một người mà Chúa tuyên bố: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Sau đó, ông đã thực hành lòng ngay thẳng và quảng đại, phân phát tài sản cho người nghèo, là điều Chúa Giêsu thường khuyên làm, và đền bù những thiệt hại đã gây cho người khác.  Có hai yếu tố tạo nên sự thay đổi đó: một là sự mong ước và những cố gắng của chính Dakêu: "tìm cách xem" mặt Chúa Giêsu, "chạy tới phía trước", "leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu."  Hai là lòng nhân từ của Chúa Giêsu: Ngài "nhìn lên" ông, Ngài gọi ông "xuống mau đi", Ngài đưa đề nghị đến nhà ông "Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông". Chúa Giêsu tự giới thiệu là "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."  Một điều chúng ta cảm nghiệm sâu xa và xác tín là dù chúng ta ở đâu và dù chúng ta có tội lỗi thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương yêu chúng ta. Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta và vẫn chờ đợi chúng ta để tha thứ và muốn gắn bó thân mật với chúng ta.

Reflection.
Wisdom 11:22-12:2In this reading we are presented with a "God's eye view" of the universe and of our own lives. Yet, far from making us and the rest of our world feel small and insignificant, we are reminded of our own dignity and of the great value of everything God has made. Every plant, every animal, every person God made is loved by God and deserves our respect and love as well. Do we love the universe, nature, our world as God the Creator loves them? Do we love ourselves and other human beings as God the Creator loves us? How can we do this?
2 Thessalonians 1:11--2:2. The writer of this letter is encouraging the Christians in Thessalonica. They are in the midst of a conflict. They are being led astray by a false prophet who has told them that the "day of the Lord" has already come! The Church, the body of Christ, is moving forward, always preparing for the kingdom. To whom do you look for encouragement? How can you encourage others?
Luke 19:1-10The incident in today's Gospel may well be a God's eye view of each one of us! We are all "little," like Zaccheus, trying to see Jesus from a distance, and often getting ourselves up into trees or into other difficult situations and needing Jesus to come by and call us back down to earth, back down to an honest relationship with him. "When you come down from there, and admit your need," says Jesus, "we'll talk, heart to heart." How are you like the "old Zaccheus," before he met Jesus? How are you like the "new Zaccheus," after he was found and saved by Jesus? Would you like Jesus to "come to your house?"

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Lh. Maria và sơ sinh - Lh. Phao-lô/Gđ. Nguyễn Ánh
Thứ Ba.      Lh. Phao-lô/Gđ. Nguyễn Ánh- Lh.Au-gút-ti-nô và NN/Ô-bà Phạm B.Nghiêm
Thứ Tư.      Lh. Vin-cen-tê và 2 Lh. Giuse   -   Lh. Phao-lô/Gđ. Nguyễn Ánh    
Thứ Năm.   Lh.Anna, Giuse và Nội ngoại/Gđ. Bà Trần Huyền  - Lh. Phao-lô
Thứ Sáu.    Lh. Mồ côi   -   Lh. Phao-lô/Gđ. Nguyễn Ánh
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Tiền nhân NN; mồ côi  -  Lh. Phao-lô/Gđ. Nguyễn Ánh
Chúa Nhật. 8&10.   Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Ô-bà Trần Chiểu
                                  Lh. Maria&Đa Minh/Gđ. Khương&Cúc                           
                                                     
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Bạch Hồng  Trần Ngọc Ánh                     Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Phạm LanDung               Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả
10. Ng. Thanh Ban/Trần Thu Hường  Lê Đình Phong;Phạm V.Tiến       Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ: Anthony Minh Nguyễn                                              Thiên&Tâm Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                                Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                          Ng. Trung Trực                      Hải Joseph Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An     Vũ Đình Hiệu/Trần Ngọc Ánh
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ánh Tuyết      Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái              Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Thanh Ban                                       Mike Nguyễn;Johnny Đặng
                                                                    
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 10, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,103                
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Nguyễn Minh Anthony 200
Nguyễn Thị Ngọc Nga 200
Đỗ Joseph Cẩn          100
Nguyễn Chơn Phán     100
Châu Toàn&Hoàng Thuận 100
Chị Nhuần                        70
         Tổng cộng:         $ 770

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đổi Giờ
Xin chú ý! Sẽ đổi giờ vào sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 6. Vặn đồng hồ lùi lại 1 tiếng tối Thứ Bảy, trước khi đi ngủ.

Lễ Các Thánh
Thứ Ba, ngày 1 tháng 11, tuần này là ngày Lễ Các Thánh, lễ trọng và buộc. Sẽ có Thánh lễ vọng vào Thứ Hai lúc 6 giờ 30 chiều, và sẽ có 2 Thánh lễ trong ngày lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Nghi Thức Phó Dâng Các Linh Hồn Tại Nghĩa Trang.
Trong ngày lễ Các Linh hồn Thứ Tư tuần này, Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ cử hành nghi thức Phó dâng  tại nghĩa trang Calvary, địa chỉ 91st St & S. Harvard Ave, lúc 3 giờ chiều.  Tất cả mọi người trong địa phận được mời tham dự. 

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 5 tháng 11, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin tất cả hội viên và mọi người trong giáo xứ tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. Xin chân thành cám ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp vào Chúa nhật tuần vừa qua, và cũng xin chào mừng tất cả hội viên mới gia nhập hội.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.   

Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này.  Xin mời các gia trưởng tham dự giờ chầu để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu cho gia đình.

Ca Đoàn Tập Hát.
Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp đến, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào Chúa Nhật tuần sau, 6/11/16 vào lúc 2 giờ chiều.  Ca đoàn xin kính mời tất cả các ca viên của 3 ca đoàn, và  mọi giáo dân có thể góp chung tiếng hát, cùng đến tham gia tập hát mỗi chiều CN tại nhà thờ.  Hát là cầu nguyện hai lần.  Nếu Chúa cho bạn có giọng hát tốt, xin hãy cùng đến góp chung lời ca tôn vinh Chúa với ca đoàn.

Chân Thành Phân Ưu.
Ông Giuse Trần Anh Thao, em của bà Tuất đã qua đời và cũng đã được an táng tuần vừa qua.  Xin chân thành phân ưu cùng mọi người thân bằng quyết thuộc.  Và xin Thiên Chúa cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời.

Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam.
Trong lần xin tiền thứ 2, trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần vừa qua, để cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung, Việt Nam, đã thu được số tiền 5,800 USD. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại, và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, trả công bội hậu cho mọi người.

Lời Cảm Tạ.
Thăm cha Đô và quý ân nhân. Một lần nữa mảnh đất miền Trung đói nghèo lại phải oằn mình để chống chọi với lũ lụt. Thảm họa này một phần do thiên tai, nhưng phần chính là vì "nhân tai", do thiếu trách nhiệm, thiếu khả năng và sự vô tâm của những người quản trị thủy điện. Tuy nhiên, giữa những đau thương và uất hận đó, các nạn nhân đã cảm thấy ấm lòng vì những bàn tay và tấm lòng nhân ái đến từ nhiều nơi. Thay mặt cho các nạn nhân lũ lụt, chân thành cám ơn cha và cộng đoàn "St. Joseph Vietnamese Catholic Church" về món quà 2.200USD do Sr. Bùi Thị Ngọc Yến chuyển giao. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn. Xin ơn trên luôn phù trợ chúng ta.             
+Phaolo Nguyễn Thái Hợp. Giám mục giáo phận Vinh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....