Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường niên. Năm C_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm C. Số 611

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1Ml. 3, 19-20.  Ngôn sứ Malakia tiên báo rằng: trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa, những kẻ kiêu căng, những người gian tham và ác tâm sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được sáng chói như mặt trời. 
Bài Đọc 2. 2Tx. 3, 7-12. Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiều lầm ngày tận thế gần đến mà lười biếng không lo làm việc.  Ngài khuyên họ noi gương Ngài chịu khó làm việc nuôi thân, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa. 
Tin Mừng. Lc. 21, 5-19. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước sự việc thành Giêrusalem hùng vĩ tráng lệ sẽ sụp đổ, và sẽ có chiến tranh, loan lạc, thiên tai, bách hại là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế.  Cần phải chuẩn bị, tin tưởng và kiên trì để được cứu thoát.

Đáp Ca:  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.  

Kinh thánh tuần tới: 2Sm. 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43.

Suy Niệm.
Chúng ta đang sống trong một thế giới tạm bợ, mọi sự đều thay đổi và sẽ qua đi. Không một sự gì thuộc thế giới này tồn tại mãi, cho dù hiện tại chúng có vẻ kiên cố vững chắc. Đức Giê-su, trong bài Tin Mừng hôm nay, báo trước về số phận của thành Giê-ru-sa-lem rằng: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Đây là bài học quan trọng mà những Ki-tô hữu tin vào đời sống đời đời, cần phải suy gẫm để sống cho phù hợp và khôn ngoan. Đời sống chóng qua, nếu chúng ta cứ chú tâm đến cuộc sống tạm bợ hôm nay, thì khi đời sống này qua đi, ta sẽ hoàn toàn trắng tay khi bước vào đời sống vĩnh cửu. Chỉ những gì thuộc về thế giới vĩnh cửu mới tồn tại.  Người khôn thì nhắm lợi ích lâu dài, còn kẻ dại chỉ nhắm lợi ích trước mắt. Thật dại dột những người chỉ biết có lợi ích chóng qua đời này, không nghĩ gì đến hạnh phúc lâu dài đời sau!

Reflection.
Malachi 3:19-20. In today's reading, the prophet is sounding the alarm. Although God's promises have been fulfilled, many have become proud, selfish, and sinful. But the day of judgment will come. Those who do evil will not get away with it forever. Justice will surround them like a blazing oven. While the evil are "burning," the faithful will be warmed by "the sun of justice." How do these prophetic words motivate you? How will you prepare for the day of the Lord?
2 Thessalonians 3:7-12. What would happen if everyone knew when the end of the world was coming? Some early Christians, who believed that Christ was coming again soon, decided to quit work and take it easy. But they are scolded for becoming lazy busybodies and taking advantage of others. They are to work and to remain faithful, for no one knows when the end is coming. In these last weeks of the liturgical year, the Church reminds us of the end of time itself, the end of the world and the beginning of God's new and eternal kingdom. How do you feel about being reminded of the end of the world? Does it make a difference in the way you live your life?
Luke 21:5-19. Jesus warns his followers not to be deceived about the end of the world. The signs of the end (wars, earthquakes, famines) will occur repeatedly. Christians will be persecuted and will not be able to trust even some of their own family members. But Jesus will not abandon them. He will give them the right words to speak when they are on trial. By enduring whatever suffering comes, his disciples will be saved. Though their bodies may be persecuted, their spirits will remain unharmed. What does your faith in Jesus tell you about the end of the world? What does your faith tell you about your personal "end of your world" that we call death? How does your faith in Jesus help you to proclaim your faith in words and actions, no matter what the consequences?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Các Lh.– Lh. Têrêsa -Các Lh./Gđ.Long&Mai –Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Ba.        Lh.Phêrô/Gđ. Chị Tho – Maria/Gđ. Thắng&Hà - Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Tư.       Các Lh. Bạn bè – Các Lh.Tiền nhân/Gđ.Bà Tước- Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Năm.    Lh.Antôn –Lh.Phêrô/Gđ.Chị Tho-Lh.Tiền nhân&Các Lh./Gđ. Bà Lương
Thứ Sáu.     CácLh/Gđ.LươngVũ- LhGiuse-Lh.Antôn/Thắng&Hà- Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
Thứ Bảy.     Lh.Antôn - 2Lh.Giuse/Gd.Thắng&Hà   -   Lh.Giuse/Gđ. Bà Kim Lê 
                                        Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh  - Lh.Giuse/Gđ. Trần Hùng Cường
Chúa Nhật. Lh.Đôminicô/Gđ.Thắng&Hà-Lh.Phêrô/Gđ.Chị Tho- Phao-lô/ Gđ.Ng.Ánh
                    Lh.Giuse/Gđ.Trần H Cường  -  Lh.Đa Minh&Maria/Gđ.Khương&Cúc
                                                     
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
              Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                    Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu  Vũ Đình Hiệu                         Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp           Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả            
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến     Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang       Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ: Lê Văn Bằng                                                        Steven Trần;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                    Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thi Lâm       Ng. Ngọc Bảo                    Hải Joseph Nguyễn
8. Ng.Đình Chót/Trần Thị Tho        Vũ Đình Hiệu/Trần Ngọc Ánh
10.  Lớp Giáo Lý                             Ng. Trung Hải;Phạm V. Tiến             James Ngô
Dâng Lễ:  Lớp Giáo Lý                                                              Joseph&Paul  Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 11, 2016  
Quĩ Điều Hành. $2,720
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Ngô Viết Quảng                1,200
Bùi Minh Hòa Hiệp               500
Trần Minh Quân                   400
David Trương                       100
Trần Văn Sinh&Thúy            100
Phạm Liên                           100
Nguyễn Đình Chót                100
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển    100
Lý Cảnh Trên                       100
Phạm Định&Thanh (Gđ# 59) 100
Phạm Định&Lợi (Gđ# 130)   100
Bùi Gẫm                              100
Phạm Thị Thủy (Gđ# 106)      50
Nguyễn Đức Nội                    40
Gđ# 84                                  20
        Tổng cộng:            $ 3,110

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.
Sẽ có buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này cho phụ huynh cha mẹ. Và trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 13 tháng 11, sẽ có nghi thức dâng tiến các em trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu. Xin tất cả cha mẹ và các em tham dự đầy đủ.

Hội Hiền Mẫu.
Để giúp cho quĩ xây dựng ngôi thánh đường mới, hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người hy sinh nấu các món ăn. Và xin mọi người mua để nâng đỡ tinh thần và ủng hộ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kết Thúc Năm Thánh Lòng Thương và Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo.
Chúa nhật, ngày 20, là Chúa nhật kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua, kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, và cũng là ngày kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có cuộc cung nghinh Các Thánh Tử Đạo.  Xin mọi người tham dự.

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).
Ngày 24 tháng 11 là ngày lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, đến Chúa nhật, với nghi thức thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều. Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế, thuộc tỉnh dòng Denver  Hoa kỳ hướng dẫn.  Xin sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự.

Chương Trình Tĩnh Tâm Và Đề tài
Thứ Sáu:   7 giờ 15 tối - Thánh lễ
                  8 giờ tối -  Tĩnh tâm:   Cha mẹ & Con cái
Thứ Bảy:   10 giờ sáng - Tĩnh tâm: Hôn nhân gia đình 
                  12 giờ: ăn trưa miễn phí.
      12:30-1:30- Tĩnh tâm: Sự hiện hữu và quấy phá của ma quỉ với gia đình
                   8 giờ tối - Tĩnh tâm: Xin ơn tha thứ cho nhau
Chúa nhật:  8&10 giờ sáng: Thánh lễ 
                    2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Xin Chú Ý! 
Để gìn giữ sự trang nghiêm và thánh thiêng trong Thánh đường, nơi thờ phượng và cầu nguyện, xin tất cả mọi người vui lòng không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ, vui lòng tắt máy điện thoại di động khi tham dự Thánh lễ.  Tuyệt đối không xử dụng điện thoại, hay chơi những máy điện tử trong nhà thờ, không mang thức ăn hay nước uống vào nhà thờ.  Xin các phụ huynh cha mẹ chú ý gìn giữ con em nhỏ không xé sách hát hay tờ Tin mừng, hoặc ăn uống xả rác trong nhà thờ. Xin cha mẹ vui lòng tự nhặt rác, thức ăn của con em mình và bỏ vào thùng rác. Xin cám ơn lòng tôn trọng sự trang nghiêm và cộng tác của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....