Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A_2016


Ông bà anh chị em thân mến. Gioan Tiền hô là một nhân vật quan trọng của Mùa Vọng.  Trong Tin mừng Chúa nhật trước, chúng ta nghe Gioan Tiền hô loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến là một Thẩm Phán thường phạt công minh.  Ngày Đấng Cứu Thế đến sẽ là một ngày kinh hoàng đối với những người gian ác, tội lỗi, không chịu hối cải.
Chúng ta biết, mặc dù là bà con với Chúa Giêsu, nhưng sau khi Chúa Giê-su sinh ra thì gia đình Gioan đã mất liên lạc với gia đình Thánh gia vì Thánh Giuse và Mẹ Maria đưa Chúa Giê-su hài nhi trốn sang Ai Cập.  Rồi khi trở về, gia đình Thánh gia lại lập nghiệp ở Na-da-rét, miền Bắc Do Thái. Còn gia đình ông Gioan tẩy giả sống ở miền Nam cách nhau cả bảy, tám chục dậm. Chúng ta biết vào thời đó phương tiện đi lại còn thô sơ, khó khăn và hiểm trở, nên có lẽ Chúa Giêsu và thánh Gioan không có dịp gặp nhau.

Như mọi người vào thời gian đó, Gioan Tẩy Giả cũng mang một tâm trạng mong chờ Ðấng Cứu Thế của Thiên Chúa đến.  Khi Chúa Giê-su đến, có lẽ ông tin Người là Đấng Thiên Sai, nhưng ông chẳng thấy có gì là kinh hoàng, hay có những hành động sửa phạt và trừng trị những người gian ác, tội lỗi, không chịu ăn năn sám hối thay đổi đời sống. Vì thế, khi thấy Chúa Giêsu chưa ra tay hành động, thậm chí ngay lúc đó chính Gioan cũng là nạn nhân đang bị kẻ ác giam giữ trong tù mà Chúa cũng chưa ra tay, hay giải thoát ông, cho nên Gioan đâm ra hoang mang, ngờ vực.  Cho nên, ông đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su cho biết đen trắng, tỏ tường. Một sự kiện hơi lạ là trước đó khi làm phép rửa cho dân chúng tại sông Gio-đan, Gioan Tiền hô đã nói cho các môn đệ của ông về Chúa Giêsu: Tôi lấy nước mà rửa anh em, song có Ðấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” Và khi thấy Chúa Giêsu, Gioan tiền hô đã giới thiệu với các môn đệ của ông: “Ðây chính là chiên Thiên Chúa, Ðấng xoá tội trần gian.”  Vậy mà hôm nay Gioan Tiền hô còn sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, xem Người có phải là Ðấng Cứu thế phải đến không!  Như vậy có lẽ Gioan quá nóng lòng, không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi hành động Chúa ra tay sát phạt, gieo rắc cơn thịnh nộ của Thiên Chúa!  Nếu ẩn ý của Gioan là như vậy, thì chúng ta có thể nhận ra chủ ý của ông có ý thúc giục Chúa phải ra tay hành động ngay sát phạt những người tội lỗi, không nghe lời ăn năn trở lại.  

Bài Tin mừng cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp. Ngài bảo các môn đệ của Gioan về thuật lại cho Gioan biết tất cả những điều họ thấy Ngài đang làm: những kẻ bệnh hoạn tật nguyền được cứu chữa, và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo. Ðó là những công việc mà ngôn sứ Isaia trong bài đọc một cho biết khi Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ đến sẽ thực hiện.  Ngài sẽ chữa lành những ai đang đau khổ, ban sức mạnh cho những người yếu đuối, sẽ giải phóng dân Ngài đang sống trong cảnh tù đày, khổ cực, và đất đai sẽ tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.  Như thế, một cách gián tiếp, Chúa Giêsu đã trả lời và khẳng định cho Gioan biết Ngài chính là Ðấng Cứu Thế, đồng thời Ngài cũng muốn điều chỉnh lại quan niệm Đấng Cứu Thế của Gioan, Ðấng Cứu Thế đến không phải để trừng trị mà để cứu giúp. Quan niệm này quả là quá xa lạ với suy nghĩ của Gioan. Vì thế, Chúa Giêsu nhắn với ông, "Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta."

Sau đó Chúa Giê-su đề cao và cho chúng ta biết Gioan Tẩy giả là người cao trọng nhất, Chúa nói, “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”  Chúng ta hỏi, “Lý do gì làm cho Gioan trở thành người cao trọng nhất?”  Xin thưa, thứ nhất vì Gioan là người thánh thiện, không phải vì sống trong sa mạc ăn châu chấu và uống mật ông, nhưng tất cả cuộc đời của Gioan là sự hy sinh và xả thân cho Chúa và tha nhân.  Ông còn can đảm làm chứng cho sự thật và luân lý trước mặt vua Hê-rô-đê,  hy sinh chịu tù đày và chết.  Lý do thứ hai là Gioan được Thiên Chúa chọn trở thành người tiền hô đi trước sửa soạn cho ngày Chúa, Đấng Cứu Thế xuất hiện.

Sau khi tuyên bố Gioan là người cao trọng nhất, Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta phải ngạc nhiên khi Người tuyên bố: “Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.”  Chúng ta hãy nghe cho thật rõ về lời Chúa phán.  Chúa nói tất cả chúng ta hiện diện trong thánh đường hôm nay còn cao trọng hơn Gioan. Người thấp hèn nhất, ít quan trọng nhất trong Nước Trời còn quan trọng hơn người cao trọng nhất “trong các con cái người nữ sinh ra.”  

Ông bà anh chị em thân mến.  Lý do gì làm cho chúng ta trở nên cao trọng và quan trọng hơn người từng được người nữ sinh ra là Gioan?  Thưa vì chúng ta tiếp nhận, có lòng xác tín và yêu mến Chúa, vì vậy` chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, chúng ta trở thành một với Người, chúng ta trở thành chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, là Giáo hội, là Nước Chúa ở trần gian.  Và như vậy, tất cả chúng ta liên kết với nhau một cách mật thiết với Chúa Giê-su, trong Ba Ngôi Thiên Chúa, và thật sự được gọi Thiên Chúa là “Cha chúng ta.”   Khi chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta trở nên cao trọng hơn Gioan, quan trọng hơn bất cứ người nào được sinh ra nơi trần gian.  Và như vậy, chúng ta được tràn đầy ơn sủng Chúa và có một sứ vụ cao trọng hơn Gioan, đó là sứ vụ của Chúa Ki-tô “Làm người mù được sáng, người què đi được, người phong cùi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin mừng được loan báo cho người nghèo khó.”   Ðó chính là sứ vụ và cũng là tin vui mừng của việc Chúa đến.    

Ngày nay, chúng ta xác tín Đấng Cứu Độ trần gian đã đến, và tiếp tục đến với chúng ta và qua chúng ta.  Trong mùa vọng này, chúng ta hãy tự hỏi “Chúng ta sống và xử dụng ơn lành của Chúa như thế nào để trở nên thánh thiện hơn Gioan Tiền hô?” “Chúng ta làm cho tình yêu, Nước Chúa và ơn cứu độ của Người tỏ hiện hơn nơi trần gian bằng cách nào?”   Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, ngày hôm nay vẫn còn thực hiện những phép lạ, làm cho người mù được sáng, người què đi được và người nghèo khó được nghe báo Tin mừng, qua lòng xác tín và bác ái nơi những người tin theo Ngài.  Chúng ta biết Giáo Hội đang có những việc đem Tin mừng và từ thiện bác ái giúp đỡ nhưng người nghèo khổ rên toàn thế giới. Không phải để khoe khoang, nhưng để nhận thức rằng lòng bác ái là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. / Đồng thời chúng ta cũng nên nhớ rằng đó chỉ là những việc bác ái công khai của Giáo Hội, và chỉ có Chúa mới biết được tất cả những gì mỗi cá nhân người Công giáo chúng ta đang làm để mang tin vui mừng, và xoa dịu sự nghèo khổ. Còn chúng ta, chúng ta đã làm được những gì để góp phần vào công việc bác ái của Giáo Hội?
Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....