Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm A. Số 615

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 35, 1-10. Ngôn sứ Isaia mời gọi mọi người hân hoan, vui mừng, và phấn khởi vì Thiên Chúa sắp đến cứu khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.
Bài Đọc 2. Gc. 5, 7-10. Trong đoạn thư này, thánh Giacôbê tông đồ khuyên dân Chúa chớ chán nản, một lòng kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông kiên tâm mong chờ cây trổ bông sinh trái. Đó là nội dung bài đọc 2 tuần này.
Tin Mừng.  Mt. 11, 2-11. Thánh Gioan Tiền hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông đợi không.  Chúa lấy việc làm của Người minh chứng Người là Đấng Cứu Thế.  Đó là cách Người trả lời cách gián tiếp cho thánh Gioan và cũng là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.   

Kinh thánh tuần tới: Is. 7, 10-14; Rm. 1, 1-7; Mt. 1, 18-24.

Suy Niệm.
Trong Mùa Vọng, lễ phục của chủ tế màu tím. Nhưng hôm nay chủ tế mặc lễ phục có màu hồng, và cây nến hồng trong vòng hoa trước bàn thờ được đốt lên.  Màu hồng màu vui mừng! Bởi vì hôm nay Lời Chúa loan báo cho chúng ta một tin hết sức vui mừng: Chúa sắp đến viếng thăm chúng ta! Nhưng không phải là Chúa đã đến ở Bêlem cách nay khoảng 2000 năm hay sao? Tại sao lại nói là Chúa sắp đến? Thưa quả thực ở Bêlem Chúa đã đến với trần gian, nhưng chưa đến với tâm hồn mọi người. Mà điều Chúa thiết tha mong muốn không phải là đến một nơi nhưng là đến với con người. Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta lại mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm lần đầu tiên Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian. Nhưng phải chăng một lần nữa Chúa chỉ đến trong hang đá lạnh lẽo, mà không đến được với tâm hồn mỗi người chúng ta? Ðã bao nhiêu lần Chúa muốn đến thăm viếng tâm hồn chúng ta, nhưng bấy nhiêu lần Ngài đều không đến được vì cánh cửa tâm hồn chúng ta đã khóa chặt. Thậm chí nhiều lần chúng ta còn xua đuổi Chúa. Xin Chúa đến cứu chữa chúng ta khỏi mù lòa, què quặt trong tâm hồn. Xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa biến đổi chúng con nên tạo vật mới, để chúng ta hân hoan trong niềm vui ơn cứu độ.

Reflection.
Isaiah 35:1-6, 10The prophet Isaiah in today's reading wants God's people to know that God will deliver them from their troubles. Sorrow and sickness and fear will all be left behind as the people joyfully follow the Lord. In the Gospels, Jesus told us many times "Do not be afraid." Why do you think he told us this many times? What is Jesus calling us to? Is there someone you know who might need to hear this Advent message, "Be strong, fear not! Here is your God!" today? How could you share this message?
James 5:7-10. If you have ever planted a garden, you know how patient a farmer must be. Once the seed is planted, the farmer can only tend it carefully and wait. The word "patience" comes from a word that means "to suffer." This gives us the idea that patience is not always easy! Here the apostle James urges us to be patient with ourselves, others, and even with the Lord. It is, after all, his kingdom that seems so slow in coming! How are you called to be patient with yourself this Advent? with others? with God?
Matthew 11:2-11. When He wants to assure John the Baptist that He truly is the Messiah, Jesus quotes passages from the book of Isaiah. These passages picture the time of the Messiah as marked by the same kind of works that Jesus is doing. Jesus heals the blind, the lame, the deaf, and the lepers. He raises the dead and proclaims the good news to the poor. These loving deeds are proof of his identity. The people of Jesus' time were looking for heroes. So they asked Jesus, "Are you the real one?" The Gospel lists some actions of Jesus, the actions of a real-life hero. What are the actions you look for in a real-life hero? How are these actions like the actions of Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Ds. 24,2-17; Mt. 21,23-27.     Lh. Isave/Gđ. Ng. Thanh Ban 
Thứ Ba.        Xp. 3,1-13; Mt. 21,28-32. Các Lh. Mồ côi-  Lh. Giuse/Gđ. Âu Th. Trường 
Thứ Tư.        Is.45,6-26; Lc.7,19-23.      Lh.Giuse/Gđ. Lương Khoa 
Thứ Năm.     Is.54, 1-10; Lc. 7, 24-30.  Các Lh. Mồ côi/Gđ. Bình&An
Thứ Sáu.      Is. 56, 1-8; Ga. 5, 33-36.    Các Lh. Tiền nhân nội ngoại/Gđ.Minh Trần
Thứ Bảy.      Lh.Tiền nhân&mồ côi/Gđ.Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.   Lh. Giuse/Gđ. Phạm LanDung  -  Các Lh. Nội ngoại/Gđ. Bình&An
                      Lh. Đa Minh&Vin-cen-tê/Gđ.Bà Tạo

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan    Ng. Trung Trực                     Hải Joseph Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp           Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh                   
10.  Lớp giáo lý                                  Ng.Trường Giang;Phạm V. Tiến   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                    Phạm Minh;Quân Trường Sanh

Phụng Vụ Tuần Tới.
            Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Bạch Hồng   Vũ Đình Hiệu                   Hải Joseph Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Thảo Mary Vũ           Ng. Đình Chót/Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Thanh Ban/Lê Thanh Xuân      Lê Đình Phong;Ng.Thanh Ban     Peter Nguyễn  
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Bửu&Thu                                        Dustin Phạm;Alan Lưu 

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 12, 2016
Quĩ Điều Hành. $2,839
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Trần Cộng Đồng  400
Huỳnh Tiến Dũng 200
Vũ Văn Chuẩn     200
Nguyễn Văn Quý 100
Hồ Văn Song       100
Lê Quang Trung  100
Phạm Liên          100
Bùi Gẫm             100
Nguyễn Đức Nội  20
Tổng cộng:  $ 1,320
Ông bà chủ chợ Quê hương ủng hộ chi phí lịch phụng vụ 2017:  $500.

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn hội viên và mọi người đã hy sinh tham gia nấu những món ăn. Xin mọi người nhiệt thành mua ủng hộ để nâng đỡ tinh thần.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Xin Tiền Cho Quĩ Tu Sĩ Hưu Dưỡng Quốc Gia. 
Trong các Thánh lễ cuối tuần này sẽ có cuộc vận động tài chánh giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ hưu dưỡng Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Cảm Tạ
Giáo xứ chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh thời giờ giúp đỡ công tác bảo trì và cắt cỏ trong suốt mùa hè qua, đặc biệt là các anh Đỗ Danh; Trần Long; Phạm Văn Tiến và Đinh Trấn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Xin chú ý! Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ bắt đầu từ chiều Thứ Sáu tuần này, ngày 16 tháng 12, và sẽ do linh mục Phanxicô Xaviê Uông Quang Lượng, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.  Xin sắp sếp thời giờ và công việc để tham dự. 

Chương Trình Tĩnh Tâm Và Đề tài
Thứ Sáu:  7 giờ 15 tối- Thánh lễ  /  8 giờ tối-  Tĩnh tâm: Cha mẹ&Con cái
Thứ Bảy: 10 giờ sáng- Tĩnh tâm: Hôn nhân gia đình / 12 giờ: ăn trưa miễn phí.
                12:30-1:30- Tĩnh tâm: Sự hiện hữu và quấy phá của ma quỉ với gia đình
                8 giờ tối - Tĩnh tâm: Xin ơn tha thứ cho nhau
Chúa nhật: 8&10 giờ sáng: Thánh lễ 
                    2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Hộp Thư Dâng Cúng 2017 Và Vé Số Xuân. 
Xin các gia đình vui lòng lấy hộp thư dâng cúng cho năm 2017 ở cuối nhà thờ. Để tiện việc sổ sách cho ban tài chánh, xin sử dụng bao thư khi dâng cúng. Trong bao thư có 2 vé số xuân. Xin kêu gọi mọi người tích cực hưởng ứng mua vé số mừng xuân mới.

Thăm Dò Ý Kiến Của Đức Giám Mục Địa phận.
Đức giám mục David Konderla muốn tất cả mọi người trong địa phận tham gia cuộc thăm dò ý kiến. Xin vào trang web của địa phận: https://www.surveymonkey.com/r/DioceseofTulsa,  hay web của giáo xứ có địa chỉ ở trên.

Thư cám ơn của Đức Giám Mục Giáo phận Vinh.  
Thăm cha Quản Nhiệm. Món quà 5,800 USD cha gửi từ mấy tuần nay nhưng hôm nay mới có thể viết vài hàng để chính thức trả lời cha. Chân thành cám ơn cha và tất cả thành viên của giáo xứ Thánh Giuse Tulsa về tình cảm đặc biệt dành cho các nạn nhân lũ lụt tại quê nhà. Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho cha và quý ân nhân. Xin ơn trên luôn phù trợ chúng ta.
+Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Giám mục Giáo phận Vinh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....