Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh_2016

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh. Năm A. Số 617

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 52, 7-10.  Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại.
Bài Đọc 2.  Dt. 1, 1-6.  Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 1, 1-18.  Qua Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa.  Người tạo thành vạn vật.  Người nhập thể cứu độ loài người.  Người là ánh sáng và là sự sống.  Ai tin nhận Người thì được là Con Thiên Chúa.

Đáp ca: Khắp nơi bờ cõi địa cầu
 đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Kinh thánh tuần tới:  Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Suy Niệm.  
Nhìn vào hang đá, đức tin cho chúng ta hay Con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.” Chúng ta xác tín Chúa Giêsu là ánh sáng mang lại sự sống cho nhân loại như lời Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống .” Mừng ngày Chúa giáng sinh nằm trong máng cỏ tại Be-lem hôm nay minh chứng Chúa Giêsu là bánh ban sự sống đời đời. Chữ “Be-lem” có nghĩa là “Nhà Của Bánh.” Nhà của bánh là nơi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống và chính Thánh Thể của Chúa. Hài Nhi Giêsu được vấn tã và đặt nằm trong máng cỏ chính là Đấng ban sự sống đời đời. Ngài sẽ lớn lên và theo ý định của Thiên Chúa Cha, Ngài trở nên lương thực nuôi sống muôn dân mọi thời đại. Những ai tin, tiếp nhận Ngài và sống Lời Ngài sẽ sống trong ân sủng và bình an, được sự sống đời này và đời sau.

Reflection
Isaiah 52:7-10. This reading is filled with images of sight and sound. A messenger appears on the mountaintop bringing glad tidings of peace. Guards shout for joy as they witness what they had longed to see: God bringing comfort and salvation. All Jerusalem (that means all God's people) breaks into a song of joy at the good news of God's coming. The prophet is telling the people, through these images of joy, salvation, and peace, that our saving God will come. How does the Lord "comfort his people?" Where is peace needed in our world? How can we announce peace, salvation, and good news?
Hebrews 1:1-6In this reading we are told that in times past God spoke through the prophets. But now God speaks to us through Jesus Christ, the only Son of the Father. On Christmas Day, Jesus was born. The Son of God became one of us. Jesus continues to speak to us today. He speaks to us in the Scriptures and in the liturgy. We hear him in the teachings of the Church. If Jesus "reveals" God, what do we now know about God? Is this "news" for you?
John 1:1-5, 9-18. John tells us that what we hear and see is God's own Son, Jesus Christ, the Word made flesh. He came among us as one of us for our human eyes to see and love and welcome. Jesus came to be with us, to teach us about his Father, and to tell us about God's kingdom. What can we do to show Jesus that we love and welcome him? We can worship him. We can talk with him, telling him of our hopes and dreams. We can try to be people who bring his peace and light and joy everywhere we go. One of the themes of this gospel is light. How does light "reveal" what is in a dark place? What is darkness in our world? What is light?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Cv.6,8-10—7,54-59; Mt. 10, 17-22.  Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.        1Ga. 1, 1-4; Ga. 20, 2-8.       Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.        1Ga. 1,5-2,2; Mt. 2, 13-18.   Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.     1Ga. 2, 3-11; Lc. 2, 22-35.   Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Sáu.      Lễ Thánh Gia Thất.            Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.           Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Chúa Nhật.  8&10 giờ sáng.       Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến 

Chúa Nhật, ngày 25, Ngày Giáng Sinh
11 giờ sáng. Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. (Lễ buộc)
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Vũ Đỉnh Hiệu; Ng. Thanh Ban
Giúp Lễ: Peter Nguyễn; Aaron Nguyễn; Paul Nguyễn; Joseph Nguyễn; Văn Nguyễn; Phạm Minh; Dustin Phạm.     
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Tới
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Thị Châu       Ng. Ngọc Bảo                     Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An              Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Thảo Mary Vũ   Ng.Thanh Ban;Phạm V. Tiến           James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Cẩn                                                                   Alan Lưu;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 12, 2016
Quĩ Điều Hành. $2,016
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Nguyễn Trung Long 400
Trần Hùng Cường   300
Trần Đình Hải          300
Lê Tấn Hoàng          200
Trần Quang Thành   200
Nguyễn Đình Chót   100
  Tổng cộng:    $ 1,500

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lời Chúc Giáng Sinh Của Linh Mục Quản Nhiệm.
Ông bà anh chị em thân mến.  Sau những tuần mừa Vọng chuẩn bị tâm hồn, ăn năn sám hối dọn đường cho Chúa đến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng ngày Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa.  Ngài đến đem tin mừng tình yêu và ơn cứu độ đến cho nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên nhỏ bé để chúng ta có thể ẵm lên và ôm Chúa vào tâm hồn, để Ngài hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chúa Giê-su Hài Đồng nằm trong máng cỏ là Ngôi Lời và là ánh sáng của Thiên Chúa.  Trong niềm hân hoan mừng ngày Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế giáng trần, xin kính chúc quí cha, quí thày, quí sơ và quí ông bà anh chị em cùng gia quyến niềm an bình, vui mừng và nhất là tràn đầy hồng ân của Đấng Cứu Thế.  
                                                                                                      Lm. Chánh xứ

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.
Để giúp cho các linh mục địa phận có những nhu cầu và điều kiện cần thiết cho cuộc sống khi hưu dưỡng, địa phận kêu gọi mọi người giúp đỡ đóng góptài chánh cho quĩ hưu dưỡng linh mục địa phận, được tổ chức hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong Thánh lễ hôm nay.  Xin mọi người quảng đại.  

Chương Trình Gói Bánh Mừng Tết.
Xin chú ý!  Chương trình gói bánh mừng Tết năm nay sẽ được tổ chức vào 2 đợt như những năm trước. Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 1, với công việc lau lá bắt đầu 5 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, lau và cắt lá, nấu và xay đậu.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật.  Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư tuần sau đó, với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin kêu gọi quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này.  

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả các em, phụ huynh  và các anh chị phụ trách giúp hoạt cảnh cho đên Giáng sinh vừa qua.  Cám ơn ban trật tự đã giúp phân lối đi và điều hòa lưu thông.  Xin cám ơn các thành viên trong hội đồng mục vụ, tất cả mọi người đã giúp xếp ghế, ban trang hoàng và ban làm hang đá, nhất là anh Đỗ Danh.  Cám ơn anh Hiền ban âm thanh, các anh chị em trong ca đoàn và mọi người xử dụng nhạc cụ, đã hy sinh bỏ thời gian tập dượt và hát trong các Thánh lễ. Và cám ơn tất cả mọi người giúp đỡ những công việc khác.  Xin Thiên Chúa trả công và  ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Rao Hôn Phối.  
Anh Nguyễn Phương Tâm muốn kết hôn với chị Hoàng Phương Hiếu.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12, lúc 2 giờ chiều tại thánh đường giáo xứ.  Nếu ai biết những người này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....