Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Thường Niên. Năm A. Số 623

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....