Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 8 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tám Thường Niên. Năm A. Số 625

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 49, 14-15. Bài đọc 1 hôm nay cho thấy dân Chúa đang bị lưu đày khốn khổ bên Babylon, vì họ đã không nghe lời kêu gọi ăn năn hối cải.  Họ than trách Thiên Chúa bỏ rơi họ.  Thực sự Chúa không bao giờ bỏ họ, vì họ là con cái Chúa. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Cr. 4, 1-5. Các tín hữu Côrintô có thói xấu xét đoán người khác.  Thánh Phaolô dạy họ: chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, vì chỉ có Chúa mới biết rõ lòng mọi người. Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 6, 24-34. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chọn một là Thiên Chúa hai là tiền bạc của cải, vì ‘’không ai có thể vừa làm tôi Chúa vừa làm nô lệ tiền của vật chất được’’.  Làm tôi Chúa là đặt Chúa trước và trên hết, và lo tìm Nước Chúa bằng cách sống theo Lời Chúa dạy.

Đáp caDuy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui.  

Kinh thánh tuần tới:  St.2,7-9;3,1-7; Rm. 5, 12-19; Mt. 4, 1-11.

Suy Niệm.
Tiền của tự nó không xấu. Xấu hay tốt là tuỳ ở nhận thức, thái độ và cách sử dụng của con người. Chúa Giêsu đã từng lên án sự ham mê tiền của, coi tiền bạc như chủ đích cuộc sống. Ngài kết án những người vì đồng tiền mà sống bất công, lừa dối, gian tham, coi thường mạng sống và danh phẩm người khác. Tiền của là phương tiện tốt nếu được dùng để làm điều thiện, việc tốt. Chỉ có cách đó mới làm cho người ta không làm tôi của cải. Lòng tham lam, việc tích trữ của cải là mối nguy hiểm lớn cản trở con đường tìm kiếm Nước Trời và xa rời Thiên Chúa. Người thanh niên giàu có được mời gọi bán tất cả của cải tài sản để đi theo Chúa đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: Người giàu có vào Nước Trời còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Chúa Giêsu là đòi hỏi một chọn lựa dứt khoát: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của.  Ưu tiên hàng đầu của người Ki-tô hữu, môn đệ Chúa Giêsu, là Nước Thiên Chúa, rồi mới đến các thứ khác, và phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm kiếm Chúa và phụng sự một mình Chúa.

Reflection
Isiah 49: 14-15. In today's reading, God reassures his people that even if a mother could forget her own child, he will never forget us. One of the greatest hurts a person can suffer is to be forgotten. There are so many ways we can assure people that they are not forgotten: a visit, a card, an e-mail, even a smile. Who do you think is forgotten in your community?
1 Corinthians 4: 1-5. Paul writes to the Corinthians about being stewards. All of us have been asked to consider the ways we use our time, talents and treasure to further the mission of Jesus carried on by the Church today. But Paul speaks of another kind of stewardship--he says are "stewards of the mysteries of God." In other words, our Catholic faith, all that God has revealed and that the Church has taught, is in our hands. We have the responsibility to care for those mysteries, to share them, to hand them on intact. And when we are good stewards of the mysteries, through evangelization and forming others in faith, then we are also "servants of Christ."  Paul says that stewards must "be found trustworthy." How would you measure a person's trustworthiness? What evidence would you give for your own trustworthiness?
Matthew 6: 24-34In today's Gospel from Matthew, Jesus exhorts his disciples, "do not worry." They must have shown worry for Jesus to address this. Did they worry about their food, or clothes, or all of these? Jesus reminds them that God takes care of even the birds and the grass, and surely God will take care of the people created in His own image. Don't worry; keep your priorities straight; remember worrying doesn't do any good; trust God. It might not be easy to hand over our worries to God, but it is worth working on! Jesus says, "Seek first the kingdom of God." How does this address worry? What would you say to a friend who worries excessively?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Hc. 17, 20-28; Mc. 10, 17-27.  Lh. An-rê&Mát-ta/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Ba.       Hc. 35, 1-15; Mc. 10, 28-31.    Lh. Đô-mi-ni-cô/Gđ. Long&Lưu
Thứ Tư.       Lễ Tro.  Lh.Giokim&Rô-sa/Gđ.Ng.V.Giá –
                                    Lh. Đô-mi-ni-cô&Maria/Gđ. Ô-bà Đinh Tiến Cao
Thứ Năm.    Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25.   Xin bình an&Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu.     Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.  Gioakim&Maria./Gđ. Mh. Văn Giá
Thứ Bảy.   5:30 chiều.  Xin tạ ơn/Gđ. Quốc&Hiền   –   Lh. Phao-lô&Têrêsa/Ng.V.Giá
Chúa Nhật.  8& 10.      Lh. I-nê Têrêsa/Gđ. Trần N. Ánh&Minh 
                                       Lh.Giuse&Têrêsa/Gđ.Âu Thanh Trường&Hương

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm         Vũ Đình Hiệu                     Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An        Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Trường Giang/Đỗ Thu Hương  Lê Th. Xuân; Ng. Trường Giang     Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Tiến Chương                                      Johny Đặng;Mike Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới 
Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ 
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn    Ng. Ngọc Bảo                       Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp            Ng. Đình Chót/Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Trung Hải/Trần Thu Hường   Phạm V. Tiến;Ng. Thanh Ban        Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lương Hòa Cường                                               Dustin Phạm;Alan Lưu

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 1, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,146          
Quĩ Đức tin và Hành động Địa phận: $854
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Ngô Thanh Dũng      200
Đỗ Đức Tâm            200
Phạm Định (Gđ. 39) 100
David Trương           100
Lê Văn Thuận           100
Nguyễn Ngọc Lynh   100 (vé số an ủi)
Phạm Quang Nam    100 (vé số an ủi)
Trần Hải&Hương      100 (vé số an ủi)
Trần Thị Hạnh           100 (vé số an ủi)
   Tổng cộng:      $1,100

Chào Mừng.   
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Tro
Thứ Tư tuần này là Lễ Tro, khởi đầu mùa chay thánh, ăn chay, cầu nguyện và hy sinh làm những việc đạo đức, bác ái, chuẩn bị tâm hồn cho mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô.  Sẽ có 2 Thánh lễ tại giáo xứ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Nhóm Gia Trưởng Chần Thánh Thể.
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này.  Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ hy sinh thời giờ tham dự.

Hội Hiền Mẫu.
Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều.  Xin mời mọi người tham dự. Trong lần bán thức ăn tuần trước, hội đã thu được số tiền $1,200.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá. Xin Chú Ý!
Chương trình làm lá sẽ bắt đầu vào sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3 tuần này, lúc 8 giờ. Xin mọi người hy sinh sắp xếp thời giờ và công việc giúp đỡ giáo xứ trong công việc này.  Xin chú ý! Nếu ai cần phương tiện di chuyển đến làm lá, xin ghi tên, địa chỉ và số điện thoại vào danh sách để ở cuối nhà thờ.  Sẽ có thành viên trong hội đồng Mục vụ liên lạc và sắp sếp người đón.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Đức Giám Mục Địa Phận Thăm Mục Vụ.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ đến thăm mục vụ giáo xứ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 5 tháng 3.  Ngài sẽ dâng Thánh lễ 10 giờ sáng, và sau đó sẽ cùng dự bữa ăn trưa với giáo xứ, bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Để chào đón và để ngài có cơ hội gặp gỡ, xin mọi người đến tham dự Thánh lễ và bữa ăn trưa với ĐGM. Để tiện cho giáo xứ sắp sếp và cung cấp thức ăn đầy đủ cho mọi người dự bữa ăn trưa, xin vui lòng giao lại phiếu tham dự đã nhận tuần trước. Nếu chưa, xin vui lòng điền vào phiếu, cho biết số lượng người tham dự, và giao lại cho thành viên hội đồng mục vụ.  Hạn chót tuần này. Xin kính mời mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ  chiều Thứ Sáu, ngày 7 tháng Tư, đến Chúa nhật, ngày 9. Và sẽ do linh mục Nguyễn Phi Long, dòng Chúa Cứu Thế, Houston, Texas hướng dẫn.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người hãm mình và từ bỏ những tính hư tật xấu.  Sự ăn chay và kiêng thịt nhắc nhở về đời sống của những người nghèo khổ; kêu gọi mọi người cải thiện đời sống; thực hành Lời Chúa dạy; làm việc đạo đức và bác ái; hy sinh thời giờ cầu nguyện; viếng Đàng Thánh Giá; lần hạt và nhất là tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Cảm Nghiệm Tu Viện.
Nữ tu viện thánh Giuse dòng Benedict, địa chỉ 2200 S Lewis, Tulsa, OK 74114, sẽ tổ chức một cuối tuần cảm nghiệm đời sống tu trì cho các phụ nữ tuổi từ 18 đến 35, từ Thứ Sáu, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 9 tháng Tư.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Sơ Marie Theresa, tel: 918-289-925. E-mail: stjomonastery@gmail.com. Facebook @StJosephMonastery.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....