Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm A. Số 628 

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 17, 3-7. Thiên Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất Chúa hứa.  Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa.  Chúa bảo ông  Môisen lấy gậy đập vào đá, nước chảy ra cho họ uống.  Đó là hình ảnh Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống và là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 5, 1-8.  Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa thương chúng ta, sai Con Một Người xuống thế, chịu chết chuộc tội chúng ta, ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần.
Tin Mừng.  Gn. 4, 5-42. Chúa Giêsu xin người nữ Samaria cho nuớc uống, để Người ban lại cho chị nước hằng sống là chính Người.  Ai tin Người sẽ được sống muôn đời.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
“Các ngươi đừng cứng lòng.”     
 
Kinh thánh tuần tới1Sm. 16, 1-13; Ep. 5, 8-14; Ga. 9, 1-41.

Suy Niệm
Người Do thái thường khinh bỉ và thù nghịch với người Samari. Còn Chúa Giêsu tìm cách tiếp xúc, rao giảng và yêu thương họ. Người phụ nữ Samari được gặp một Đấng mà chị không bao giờ ngờ tới. Việc tình cờ của người phụ nữ Samari gặp Chúa Giêsu hôm nay làm cho chị hết sức ngạc nhiên. Chúa Giêsu không phải vì khát nước mà xin chị cho Ngài uống nước giếng tổ phụ Giacóp đã để lại, nhưng Chúa tạo cơ hội xin nước để gợi ý, trò chuyện và giới thiệu cho chị Samari một vấn đề hết sức quan trọng, một việc cao cả mà chị chưa bao giờ được nghe ai nói tới. Ngài muốn nói với người phụ nữ rằng chị là người đang khát và tỏ cho chị hay Ngài là ai, là Người sẽ làm cho chị hết khát, khỏi phải hằng ngày đi kín nước: ” Ai uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa “. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ một ai, với điều kiện chúng con biết nhìn nhận mình tội lỗi, là hư vô và tin vào Chúa. Người phụ nữ Samari, từ người được xin nước trở thành người đi xin nước. Bà xin nước sự sống của Chúa, khi đã nhận ra và tin rằng Chúa là Ðấng Kitô. Xin Chúa biến đổi chúng con để từ tình trạng tội lỗi, chúng con được tái sinh trong nước sự sống của Chúa. Amen.

Reflection
Exodus 17:3-7. After the Israelites escaped from slavery in Egypt, God took care of their basic needs. God gave them Moses for their leader, and manna and quail for their food. In today's reading, we hear them complaining about the lack of water at their campsite. Think how important water is, especially in the desert. Moses turns to God in desperation. And God hears his prayer. When Moses strikes a rock, water gushes forth. We cannot live without water. It is a basic need. Can you think of some other needs that we have?
Romans 5:1-2, 5-8. God's love for the Israelites was made visible in the desert by water flowing from a rock. But God's love was made even more visible for all people at all times through the sacrifice of Jesus on the cross. Like a river that never dries up, the love of God is "poured out in our hearts." How do you know someone loves you? How do they show it by their actions? How do you show your love for someone? How did Jesus show his love for us? How is God's love poured into your heart? How do you pour God's love out on others? How do others pour God's love out on you?
John 4:5-15, 19-26, 39, 40-42. In this wonderful story from John's Gospel, Jesus gives the Samaritan woman at the well the "living water" of truth. A foreigner, she is hospitable to Jesus and honest with him. In return, he chooses to reveal to her the truth about his identity. The woman rushes off to tell everyone the good news that the Messiah has come. And she is so convincing that the Samaritans come to believe in Jesus on her word. So many people are searching for and "thirsting for" the right answers to life's questions. Will you share with them the "living water" of truth that you have received from Jesus? How?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Kính Thánh Giuse      Tạ ơn;bằng an;Lh. Maria Theresa/Gđ.Ng.Th. Ban
Thứ Ba.      Đn. 3, 34-43; Mt. 18, 21-35.  Lh. Giuse&Nội ngoại
Thứ Tư.     Đnl. 4, 5-9; Mt. 5, 17-19.       Các Lh.
Thứ Năm.  Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.   Lh. An-tôn&Maria
Thứ Sáu.   Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.  Các Lh. Tiền nhân
Thứ Bảy.   5:30 chiều.   Lh. Giuse&Tê-rê-sa
Chúa Nhật.  8& 10.   Tạ ơn/Gđ. Nguyễn V. Hướng
                                    
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ         
5:30.  Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan  Trần Ngọc Ánh                    Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung          Vũ Đình Hiệu;Ng. Văn Chót.
10.   Lớp giáo lý                                 Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân             Austin Vũ
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                                     Thiện&Tâm Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới              
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ 
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng          Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An   Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh    
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Ngọc Yến  Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải          James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Trần Hùng Cường                                      Steven Trần;Kenvin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 3, 2017
Quĩ Điều Hành. $1,840             
Xin tiền lần 2 cho tĩnh tâm: $939.
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà XứCác gia đình:
Tiền bán tro                  240.63
Phạm Văn Tiến          1,000
Vũ Kim Quang&Huyền 600
Thân Ngọc Tuyết          300
Nguyễn Văn Quý          100
Quân Quốc&Hiền         100
Nguyễn Văn Hòa          100
Lê Văn Anh                  100
Phạm Thị Thủy               50
Lê Đình Phong               50 
      Tổng cộng:      $ 2,640.63

Chào Mừng.    
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn.  Xin mọi người mua ủng hộ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Cảm tạ Chúa, Đức Maria và thánh Giuse, công tác làm lá đã được hơn 1 tuần rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ 8 giờ sáng sớm đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh giúp đỡ của mọi người và những gia đình cung cấp những bữa ăn trưa hàng ngày. Để có thể cung cấp số lượng lá đủ cho công ty, giáo xứ cần rất nhiều sự hy sinh giúp đỡ của mọi người trong những tuần tới. Xin cho những hy sinh như là một việc “đền bù tội lỗi dâng lên Chúa” trong mùa chay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ được thành công tốt đẹp, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay.  
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ  chiều Thứ Năm, ngày 6 tháng Tư, đến Chúa nhật, ngày 9. Và sẽ do linh mục Nguyễn Phi Long, dòng Chúa Cứu Thế, Houston, Texas, hướng dẫn. Sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, sẽ có giờ tĩnh tâm cho các em học sinh.  Xin đọc chương trình và xin cha mẹ hy sinh khuyến khích và đem các em đến dự.

Chương trình tĩnh tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu 
   - 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.   
   - Sau Thánh lễ- giảng tĩnh tâm                        
Thứ Bảy
   - 9 giờ 30 sáng: giảng tĩnh tâm   
   - 12 giờ: Ăn trưa miễn phí. 
   - 12:45 - đến 2 giờ trưa: giảng tĩnh tâm  
   - 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.    
   - 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật.    
   - 8&10 giờ sáng: Thánh lễ. 
   - 11:30 đến 12:30: Tĩnh tâm học sinh.
   - 2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội        

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm. 
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại giúp đỡ tài chánh, để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm sửa soạn tâm hồn mừng những mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn tĩnh tâm, ($1,500) xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.

Thăm Viếng Chủng Viện.
Văn phòng Ơn Thiên Triệu địa phận sẽ tổ chức chuyến thăm viếng miễn phí đại học chủng viện Chúa Ba Ngôi tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas vào Tháng Tư tới đây, cho những nam sinh viên đại học và học sinh lớp 11 và 12 trung học.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:  Văn phòng Ơn kêu gọi: Tel   (918) 307-4936.  
Website:  http://www.dioceseoftulsa.org/vocations-office
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....