Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Chay. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm A. Số 629

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.


Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  1Sm. 16, 6-13. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Đavít làm vua thay thế Saulê đã lỗi nghĩa với Thiên Chúa.  Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Đavít từ ngày đó.
Bài Đọc 2. Ep. 5, 8-14. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh phép rửa tội phải sống nên con cái Thiên Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở ngay thẳng, lương thiện, công bình và chân thật.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng.  Ga. 9, 1-38.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa ngườI mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhất là mở con mắt tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta.

Đáp Ca:  Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.   

Kinh thánh tuần tới:  Ed. 37, 12-14; Rm. 8, 8-11; Ga. 11, 1-45.

Suy Niệm.
Hành trình đức tin của anh thanh niên mù trong bài Tin mừng chính là khuôn mẫu cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Anh thanh niên mù đau khổ sống trong bóng tối vây phủ cuộc đời. Anh đã gặp được Chúa Giê-su, Người đã đem anh ra khỏi sự tối tăm, ban cho anh ánh sáng không những thể xác mà còn ánh sáng tâm hồn, đức tin. Anh qúa vui mừng, khẳng khái quyết liệt tuyên xưng lòng yêu mến tuyệt đối với Chúa Giêsu. Anh ta không hề sơ sệt e dè những người Do thái đầy ghen tương, thù hằn và thâm hiểm. Chúng ta cảm tạ Chúa ban cho chúng ta ánh sáng thể xác, nhưng có thể chúng ta có những điểm mù tối trong tâm hồn chẳng hạn như những đam mê, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, kiêu căng. Còn có những người không nhận ra sự mù lòa, lỗi lầm, khuyết điểm và giới hạn của chính mình, làm cho chúng ta không nhìn thấy sự tốt lành nơi tha nhân, hay nhìn thấy những ân sủng và sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Chúng ta biết sự mù tối tâm hồn rất nguy hại. Chỉ có ánh sáng Tin mừng của Chúa Giê-su Ki-tô mới xoá tan những điểm tối đó. Chỉ có niềm xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô và thực hành Lời Chúa dạy, với đời sống cầu nguyện mới có thể xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn, và có ánh sáng Chúa Ki-tô ngự trị.

Reflection.
1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13a. God sends the prophet Samuel on an important mission to find and anoint the future king of Israel. But when Samuel finds the man he thinks is just right for the job, God tells him that he has made a mistake. God's advice is: Don't judge by how important a person might seem, for I look into the heart. The prophet listens to God's advice. He chooses the youngest son of Jesse of Bethlehem. This shepherd boy is athletic and handsome. Yet only God sees in David the potential to be Israel's greatest king and the ancestor of the Messiah. Have you ever heard the saying, "Don't judge a book by its cover"? What do you think it means? How does this saying relate to what God says about not judging by appearances?
Ephesians 5:8-14. As we move forward to Easter during this Lenten season, we have thought about the meaning of Baptism. This reading reminds us of the courage we need to have as followers of Christ. The world is not an easy place to share the good news, but it needs to see the light of Christ's truth in us. Can you give names to the "darkness" you face in your world or in the larger world that we share? How will you let the light of Christ shine through you?
John 9:1-41. John's story of the man born blind weaves together the themes of light, sight, and insight. Jesus heals the man so that he can see. The blind man gains not only his sight but also insight. Who are the "truly blind" people in this gospel story? How can you keep from going through life "blind" to the reality of Jesus and his love in your life? How will you stay alert to really see and care for those who need Jesus' healing touch?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.    Lh. Têrêsa&Giuse
Thứ Ba.      Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.      Lh. Đa Minh 
Thứ Tư.      Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.      Lh. Giê-rô-ni-mô&I-nê
Thứ Năm.   Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.    Lh. An-tôn
Thứ Sáu.    Kn. 2, 12-22; Ga. 7, 1-30.      Các Lh
Thứ Bảy.    5:30.   Lh. Giuse   
Chúa Nhật.  8& 10.   Lh. Giuse
                                     
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Bạch Hồng          Ng. Trung Trực                 Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An   Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Ngọc Yến  Ng.Trường Giang;Ng.Trung Hải     James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Trần Hùng Cường                                 Steven Trần;Kenvin Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới              
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ 
5:30. Hội Hiền Mẫu                         Vũ Đình Hiệu                      Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp        Ng. Đình Chót/Vũ Đình Hiệu   
10. Lê Đình Phong/Ng.Thu Chung  Phạm V.Tiến; Ng. Thanh B          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Cường                                                Joseph&Paul Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 3, 2017
Quĩ Điều Hành. $ 2,621           
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:  
Nguyễn Trường Giang 1,500
Nguyễn Tiến Chương     500
Đỗ Bá Lâm Viên             400
Nguyễn Gẫm                  100
Thân nhân Đỗ X. Tuyển 100
Thân Mary                      100
Tổng cộng:              $2,700

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy tuần này.  Xin các hội viên tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,612.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và hy sinh nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Xin thông báo! Vì đã cung cấp đủ số lượng lá cho công ty, vì thế chương trình làm lá sẽ kết thúc vào tối Thứ Ba tuần này.  Cảm tạ Chúa, Đức Maria và thánh Giuse, nhiều người đã hy sinh đến giúp từ sáng sớm cho đến chiều tối, cho nên công việc đạt được kết quả rất tốt đẹp.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh giúp đỡ của mọi người.  Và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Tập Hát. 
Để chuẩn bị thánh nhạc cho đại lễ Phục Sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát thêm vào mỗi chiều Chúa Nhật lúc 2 giờ, bắt đầu vào Chúa nhật tuần này, ngày 26.  Ca đoàn thiết tha kêu gọi và kính mời tất cả các ca viên và những ai có thể, đến tham gia tập hát, để cùng dâng lên lời ca cảm tạ và tôn vinh Chúa, đồng thời giúp cho Thánh lễ thêm phần sốt sắng và trọng thể.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay.  
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ  chiều Thứ Năm, ngày 6 tháng Tư, đến Chúa nhật, ngày 9. Và sẽ do linh mục Nguyễn Phi Long, dòng Chúa Cứu Thế, Houston, Texas, hướng dẫn. Sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, sẽ có giờ tĩnh tâm cho các em học sinh.  Xin đọc chương trình và xin cha mẹ khuyến khích và đem các em đến dự.

Chương trình tĩnh tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu 
   - 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.   
   - Sau Thánh lễ- giảng tĩnh tâm                        
Thứ Bảy
   - 9 giờ 30 sáng: giảng tĩnh tâm   
   - 12 giờ: Ăn trưa miễn phí. 
   - 12:45 - đến 2 giờ trưa: giảng tĩnh tâm  
   - 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.    
   - 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật.    
   - 8&10 giờ sáng: Thánh lễ. 
   - 11:30 đến 12:30: Tĩnh tâm học sinh.
   - 2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội        

Chân Thành Cám Ơn.
Sau hai tuần xin tiền cho tuần tĩnh tâm vừa qua đã thu được số tiền tổng cộng là:  $1,665. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người. Chi phí trung bình cho một tuần tĩnh tâm mùa Chay hay mùa Vọng:  linh mục hướng dẫn $1,500; các linh mục, gồm dòng Đồng công và địa phương, đến giúp giải tội: $500; chi phí ăn sáng và ăn trưa: $500. Tổng cộng chi phí: $2,500. Nếu ai muốn bảo trợ chi phí cho linh mục đến hướng dẫn tĩnh tâm cho giáo xứ, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....