Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Đức Giám mục Địa phận đến thăm mục vụ giáo xứ Giuse Tulsa

Xem các Video trong ngày chào đón ĐGM
Chúa Nhật 5 tháng 2 năm 2017
------- 


Thánh lễ

Văn nghệ
  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....