Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Phục sinh. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm A. Số 633

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 2, 42-47. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay thuật lại sự kiện các tín hữu sơ khai tin Chúa Giêsu Kitô sống lại, nên sốt sắng, chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái và hiệp nhất, nên nhiều người tin theo Chúa. 
Bài Đọc 2. 1Pr. 1, 3-9.  Thánh Phêrô chúc tụng Chúa Giêsu sống lại đã ban cho chúng ta niềm tin, niềm tin đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, mặc dầu chúng ta còn phải chịu gian khổ ở đời này.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Ga. 20, 19-31.  Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta hôm nay.    

Đáp Ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
              vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
     
Kinh Thánh Tuần Tới: Cv. 2, 14-28; 1Pr. 1, 17-21; Lc. 13-35.

Suy niệm.
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ, trong đó có cả Tôma một người vốn cứng lòng. Và chúng ta thấy Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình sau khi đã nhìn thấy những vết thương nơi tay chân và trái tim của Chúa. Từ đó, Ngài mời gọi các ông hãy có một lòng tin mới, không còn đặt nền tảng trên giác quan, mà là trên chứng từ đức tin của những người đã “thấy” và đã “chạm” vào những vết thương trong thân thể của Chúa Ki-tô. Chính với lòng tin này mà người Kitô hữu được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô Phục sinh. Thế giới hôm nay đầy dẫy những hoài nghi và những người không tin. Cách duy nhất khiến họ tin là làm sao cho họ "thấy" được Ngài, "chạm" được Ngài nơi những môn đệ của Ngài. Thế nhưng, nếu các môn đệ của Chúa Giêsu không có những vết thương để chỉ cho người ta thấy và cho người ta chạm vào thì làm sao mà người ta tin được! Ước gì chúng ta được ở trong số những người được Chúa Giêsu công khai chúc phúc "Phúc cho những ai tuy không thấy mà vẫn tin" 

Reflection.
Acts 2:42-47What an example of community life our reading from Acts describes! We see how the early Christians shared four basic activities that drew them together. They lived by the teachings of the Twelve. They shared their possessions with one another. They prayed together daily in the Temple. Lastly, they gathered to celebrate the Eucharist in their homes.  What parts of the life of the early Christians do you find yourself living as a Christian today? In what ways would you like to be more like the early Christians? How can you make efforts to do this?
1 Peter 1:3-9The second reading, written to those who had recently become baptized Christians, helps them to appreciate who they now are. Their Baptism gives them the courage to be different from those who do not have the gift of faith. These Christian converts love Jesus and believe in him, even though they have never seen him. They rejoice greatly as they grow in resurrection faith. Because we have faith in Jesus Christ, a faith more precious than gold, we will never have to "go without" God's love, no matter what trials we may have to endure. Our security is found in God's love. How do you live in this security? How can you help others to live in this security?
John 20:19-31What a surprise for the disciples! The risen Christ comes to them through locked doors, breathes on them, and says, "Receive the Holy Spirit." By the power of the Spirit, the disciples will forgive sins and communicate the peace of Jesus himself. However, there is another part to this gospel story. The story revolves around Thomas but it is also about us. Sometimes we are like Thomas and miss the most important part of our faith, belief in Jesus! But "blest" are we who are guided in faith by the Holy Spirit. Thomas is known as "the Doubter." However sometimes doubt can be a good thing. Why? What did Thomas' doubt lead to?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Cv. 4, 23-31; Ga. 3, 1-8.      Tạ ơn  -  Lh. Phê-rô/ Anh Thịnh
Thứ Ba. Cv.4,32-37;Ga. 3,7-15. Lh.Phê-rô/ Anh Thịnh –Lh.Đôminicô/Gđ.Ánh&Minh
Thứ Tư.      Cv. 5, 17-26; Ga. 3, 16-21.  Các Lh. NN -  Lh. Phê-rô/ Anh Thịnh
Thứ Năm.   Cv. 5, 27-33; Ga. 3, 31-36.  Lh. Phê-rô/ Anh Thịnh
Thứ Sáu.     Cv. 5, 34-42; Ga. 1-15. Tạ ơn/Gđ. Ng.V.Tường  -  Lh. Phê-rô/ Anh Thịnh
Thứ Bảy.5 giờ 30 chiều.       Lh. Phê-rô/ Anh Thịnh - Lh. Batôlômêô/Gđ. Ánh&Minh
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Têrêsa&Batôlômêô/Gđ. Đinh Th. Trấn
                                                    Lh. Phê-rô/ Anh Thịnh
                                        
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu   Trần Ngọc Ánh                       Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An    Vũ Đình Hiệu;Ng. Đình Chót
10. Ng. Trung Hải/Trần Duyên       Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Hồng Diệp                                                 Văn Nguyễn;Thomas Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30.Trần Thị M. Nguyệt/Đỗ Thị Lâm  Ng. Trung Trực                  Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp              Ng. V. Chót/Trần Ngọc Ánh
10.     Các Lớp Giáo Lý                       Trần V. Thái;Ng.Trung Hải              Austin Vũ
Dâng Lễ:  Các Lớp Giáo Lý                                               Steven Trần;Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Tuần Thánh và Chúa nhật, ngày 16 tháng 4, 2017
Quĩ Điều Hành. $6,412                 
Đất Thánh: $881
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Minh Anthony     300
Nguyễn Văn Ái                200
Nguyễn Trung Dũng        100
Phạm Văn Định (Gđ. 39) 100
Lê Đình Phong                  50
          Tổng cộng:       $ 750

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Cuối tuần này trong địa phận sẽ có xin tiền trợ giúp cho trường đại học Công giáo thánh Gregory tại thành phố Shawnee, do các  sư huynh dòng Bê-nê-đíc-tô điều hành. Trường đại học Công giáo thánh Gregory là trường đại Công giáo duy nhất, và cũng lâu đời nhất trong tiểu bang Oklahoma.  Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người quảng đại.

Các Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ dẫn con em đến hội trường, và nhớ đón các em về đúng giờ.  Vì lý do an ninh, xin không để các em đứng chờ một mình sau giờ học. Các em trong các lớp giáo lý sẽ phụ trách các phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới. Xin các thầy cô vui lòng chuẩn bị cho các em. 

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.
Xin mời phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Khai Tâm vui lòng tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết vào Chúa Nhật tuần tới, ngày 30, ngay sau Thánh Lễ 10 giờ sáng trong nhà thờ, để biết các chi tiết và chuẩn bị cho các em xưng tội vào sáng Thứ Bảy, ngày 6, và rước lễ lần đầu Chúa Nhật tuần tới, ngày 6 tháng 5, trong Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.
Xin các cha mẹ phụ huynh của các em nữ trong lớp Bí tích Khai Tâm chú ý!   Các em sẽ ở lại sau lớp Việt ngữ để tập vũ dâng hoa kính Đức Mẹ đến 5 giờ chiều.  Xin phụ huynh cha mẹ đón các em lúc 5 giờ chiều.  Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và hy sinh của mọi người.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Mẹ, và trong ngày đầu tháng này, chúng ta cũng mừng kính thánh Giuse Thợ, là bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh thánh Giuse và Đức Mẹ Maria vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Trong Thánh lễ có dâng hoa và một số các em trong giáo xứ sẽ rước Mình Thánh Chúa lần đầu.  Xin mọi người tham dự.

Hợp Đồng Làm Lá.  
Xin thông báo! Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $45,508.60 trả cho hợp đồng làm lá với giáo xứ.  Một lần nữa và trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả sự hy sinh giúp đỡ và tham gia trong mọi công việc của mọi người.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.    

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này.  Xin kêu gọi mọi người cố gắng hy sinh giúp đỡ giáo xứ trong công tác này.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, chương trình và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....