Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Tĩnh Tâm Mùa Chay_2017

Nghe giảng Tĩnh tâm Mùa Chay_2017
do linh mục Nguyễn Phi Long, CssR, Housston, TX giảng thuyết
------- 
Tối thứ 5

Tối thứ 6Sáng thứ 7

 

Trưa thứ 7Tối thứ 7


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....