Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Linh mục Peter Nguyễn Vũ Trọng Duy

Thánh lễ Truyền Chức


 


Thánh Lễ Tạ ơn


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....