Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên. Năm A. Số 643

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 2V. 8-16. Trên đường thi hành sứ vụ ở vùng Sunam, ngôn sứ Ê-li-sê được một gia đình mời vào trú ngụ.  Đáp lại lòng tốt của vợ chồng này, ông đã xin Chúa cho bà sinh con trong lúc tuổi già.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 6, 3-11.  Trong đoạn thư này, thánh Phao-lô cho chúng ta biết chúng ta lãnh nhận phép Rửa là chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô và cùng sống lại với Người.  Vì thết chúng ta phải chết cho tội lỗi để sống cho Chúa và vì Chúa.
Tin Mừng. Mt. 10, 37-42.  Theo Chúa trước hết là từ bỏ ý riêng, vác thập giá mình hằng ngày mà theo, sau là sa74n sang tiếp đón Chúa qua các sứ giả của Người.  Ai đón tiếp Chúa như thế thì sẽ được Chúa ban thưởng.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca:  Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương
            của Chúa tới muôn đời.   

Kinh Thánh Tuần Tới: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9-13; Mt. 11, 25-30.

Suy Niệm. Chúa Giêsu quả quyết: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo”. Theo Thầy là đi vào con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống để đi vào con đường chật hẹp khó khăn rao giảng Tin mừng và chịu chết trên thập giá theo ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ cái tôi của mình để sống bác ái, quảng đại và hy sinh. Hình ảnh Người chết treo trần trụi trên Thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận cùng. Chúa Giêsu còn dạy rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. Ở đời ai cũng muốn nhận được và sợ mất. Không phải cứ thu vào là được, buông ra là mất. Trái lại nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Vấn đề là phải biết đâu là cái được thực sự, lâu bền, trọn vẹn và quan trọng nhất. Kitô hữu là người phải cố gắng để được bình an và hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời, vì thế họ chấp nhận những mất mát tạm thời. Mất tạm thời để giữ được sự mãi mãi.

Reflection.
2Kings 4:8-11, 14-16a. People who travel know how pleasant it is to receive unexpected hospitality. The prophet Elijah was happy to be welcomed into the house of an important woman in the town of Shunem. In return for her generosity towards the prophet, God blessed them with their first son. How can you offer hospitality to others? How can you help someone who is alone? How can you listen to the Word of God and to the people in your life who help you to understand it and follow it?
Romans 6:3-4, 8-11. Paul wants us to remember our own Baptism.  We have died to sin, and we live forever in Christ. Through our Baptism, we have been welcomed into the Church. Who brings God's word to you? How can you welcome those who bring God's Word to you? How can you offer hospitality to the people who bring God's Word to others (missionaries)?
Matthew 10:37-42. Jesus teaches us to offer hospitality to prophets and other people. The virtue of hospitality was appreciated in Jesus' time, and continues to be important today. Sometimes, the followers of Jesus were persecuted. At times, they were not welcomed into towns and villages where they brought Jesus' message, except by those who already believed in Jesus. Jesus reminds us that we should welcome everyone. He reminds us that when we receive one of his disciples, we receive him. In order to welcome others, we must leave aside our own plans and needs. We must make Christ and his disciples our priority.  Do you need to work to be a more welcoming person? How do you plan on doing it?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        St. 18, 16-33; Mt. 8, 18-22.    Lh. Vincent/Gđ. Long&Lưu
Thứ Ba.          St. 19, 15-29; Mt. 8, 23-27.    Không có Thánh lễ
Thứ Tư.         St. 21, 5-20; Mt. 8, 28-34.      Lh. Maria
Thứ Năm.      St. 22, 1-19; Mt. 9, 1-8.          Lh. Đa Minh
Thứ Sáu.        St. 23, 1-4; Mt. 9, 9-13.         Xin bằng an
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.   Lh. An-na&Maria/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Giuse
                                                  Lh. Phan-xi-cô Xaviê/Gđ. Ng. Đức Trung

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Kim Loan       Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Vũ Ngọc Điệp           Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót
10. Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân        Lê Đình Phong;Ng. Trung Hải        Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ: Phạm V. Định&Lợi                                     Johnny Đặng&Mike Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                          Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Trần Th. M. Nguyệt/Ng.Bạch Hồng  Ng.Viết Phương            Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Trần Thị Tho                          Ng. V. Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Ngô Thủy Tiên       Ng.Thanh Ban;Trần V.Thái  Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Đỗ Danh                                                           Paul&Joseph Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 6, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,417
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Văn Phi&Thái 1,000
Đỗ Đức Tâm                  500
Trần Minh Quân            200
Nguyễn Văn Ái              200
Phạm Minh Tâm           100
Tổng cộng:             $2,000

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Thứ Ba, Lễ Độc Lập. 
Xin Chú Ý! Thứ Ba tuần này là Lễ Độc Lập.  Vì vậy sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều như thường lệ.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  Sau mấy tuần tập dượt, Ca đoàn Thiếu nhi sẽ hát trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn cha mẹ phụ huynh đã khuyến khích các em tham gia ca đoàn, và nhất là cám ơn lòng sốt sắng và nhiệt thành của các em. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người và các em, để các em tiếp tục dâng lên Chúa những lời cầu nguyện qua tiếng hát của mình.  Xin cha mẹ chú ý! Các em sẽ tiếp tục tập hát sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 9&16 và 23 tháng 7.

Cần Hộp Và Lon Thức Ăn.  Một số địa điểm phục vụ giúp đỡ những người nghèo trong thành phố và những vùng phụ cận cần nhiều những lon thức ăn hay thức ăn đóng hộp. Để thể hiện tình bác ái và quảng đại, xin kêu gọi mọi người khi đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật những tuần trong Tháng Bảy này, mang theo những lon thức ăn và để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những hộp và lon thức ăn đã hết thời hạn. Chân thành cám ơn.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.  
Trong cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô tuần vừa qua đã thu được số tiền $1,345. Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn.  Chân thành cảm tạ lòng quảng đại của mọi người.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm Gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu, ngày 7, tuần này, lúc 6 giờ.  Xin mời các gia trưởng và mọi người tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Hút Bụi Nhà Thờ. 
Vào những tháng Hè, cần một số người tình nguyện hút bụi nhà thờ.  Nếu ai hy sinh giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý!   
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Xin vui lòng đừng để con em xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng, và không móc mút trong ghế ngồi ra.  Xin vui lòng tuân theo tốc độ giới hạn trong sân đậu xe. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....