Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A. Số 640

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 43, 4-9. Trong bài đọc trích sách Xuất hành, Thiên Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Nguời là Đấng Thương Xót.  Người thương xót nhận lời ông tha tội thờ bò vàng cho dân Do Thái.  Người cũng nhân từ tha tội cho chúng ta.
Bài Đọc 2. 2Cr. 13, 11-13. Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta.
Tin Mừng. Ga. 3, 16-18. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết Thiên Chúa là tình yêu.  Người thương loài người đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội  mọi người.  Ai tin thì được sống muôn đời.

Đáp caChúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. 

Kinh thánh tuần tới. Đnl. 8, 2-16; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-59.

Suy Niệm.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm căn bản của đức tin chúng ta, căn bản vì có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống đức tin của chúng ta.  Bài Tin mừng cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tỏ ra Ngài là Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Người Con duy nhất của Ngài cho thế gian, để ai tin vào Người Con ấy thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.  Từ niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, thánh Phao-lô trong bài đọc 2 khuyên bảo tất cả Kitô hữu hãy vui mừng và sống hòa thuận thương yêu nhau, bởi vì họ được Thiên Chúa yêu thương và ban cho dư đầy ân sủng. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu hiệp nhất: một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hóa. Khi mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không những muốn chúng ta xác tín hơn vào tín điều quan trọng này, nhưng còn khuyên bảo chúng ta hãy sống mầu nhiệm yêu thương hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi như những chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, và còn để cho mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chiếu tỏa ra trong đời sống hằng ngày tới mọi người chung quanh. Xin cho Lời Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng ấy, để sống đức tin của mình một cách tích cực hơn.

Reflection.
Exodus 34:4b-6, 8-9This encounter between Moses and God takes place on Mount Sinai after the Israelites have sinned by worshiping a golden calf. Yet God has forgiven them and is about to renew the covenant with Israel. Moses hears God identified as merciful, kind, forgiving, and faithful. On behalf of the unfaithful people, Moses seeks God's pardon. Does this reading describe God as you know God? Name one way you have experienced God's kindness and mercy.
2 Corinthians 13:11-13. In his farewell to the Christians of Corinth, Paul advises them to cooperate with one another and live peacefully. When they meet, they are to greet each other lovingly as true followers of Christ. In the closing blessing, Paul entrusts his friends to the Blessed Trinity. Where in your life do you need the "grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit?" How will you find it?
John 3:16-18. In today's gospel reading, Jesus is speaking to a Pharisee named Nicodemus. Nicodemus has come to consult Jesus because he recognizes that Jesus is a great teacher sent by God. However, Nicodemus has not yet recognized that Jesus is the Son of God, who has come to save all who believe in him. Those who hear Jesus and accept his word will have eternal life.  What is your response to this message? How can you share it with others?  

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.  2Cr.1,1-7; Mt.5,1-12.   Tạ ơn/Gđ. Ngô K.Tâm - Lh. Phê-rô/Gđ.Phi&Hương
Thứ Ba.   2Cr. 1, 18-22; Mt. 5, 13-16.    Lh. Phê-rô/Gđ. Phi&Hương
Thứ Tư.   2Cr.3,4-11; Mt.5,17-19.          Các Lh.NN   -    Lh. Phê-rô/Gđ. Phi&Hương
Thứ Năm.  2Cr. 3,15-4,1-6; Mt. 5, 20-26.  Lh. Phê-rô/Gđ. Phi&Hương
Thứ Sáu.    2Cr. 4, 7-15; Mt. 5, 27-32.       Lh. Phê-rô/Gđ. Phi&Hương
Thứ Bảy.5 giờ 30 chiều.          Tạ ơn   -     Lh. Phê-rô/Gđ. Phi&Hương  
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Tổ tiên NN/Gđ. Ngô K. Tâm
                                                    Lh. Phê-rô/Gđ. Phi&Hương

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        
5:30. Trần Thị M. Nguyệt/Ng.Th Châu  Ng. Viết Phương               Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Thảo Mary Vũ            Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Phạm V. Tiến/Lê Thanh Xuân          Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái          Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ: Phan Thanh Điều                                                         Học&Việt Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm        Ng. Ngọc Bảo                      Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm LanDung       Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả
10.   Nhóm Gia Trưởng                        Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang    James Ngô
Dâng Lễ: Nhóm Gia Trưởng                                                   Steven Trần;Dustin Phạm

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 6, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,392
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Trần Ngọc Ánh    300
Nguyễn Đức Nội 100
Lê Văn Thuận     100
Vũ Đình Hiệu      100
Phạm Thị Thủy     50
Tổng cộng:      $650

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!
Xin vui lòng tôn trọng sự trang nghiêm và thánh thiêng nơi thờ phượng. Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay đặt vào vị thế rung câm, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Chân thành cám ơn sự ý thức và cộng tác của mọi người.

Rao Hôn Phối.
 
Chị Lại Thu Tuyết, con ông bà Lại Giang, thuộc giáo xứ thánh Giuse - Tulsa, muốn kết hôn với anh Giuse Nguyễn Thanh Tùng, con ông bà Nguyễn Ngọc Rạng, cư ngụ tại tiểu bang Washington.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, lúc 2 giờ chiều, tại giáo xứ thánh Giuse, Tulsa. Ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Chân thành cám ơn.

Thành Lập Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Trong thời gian các em nghỉ hè, nữ tu Kim Anh và cô Hương (ca trưởng) sẽ thử nghiệm việc thành lập một Ca Đoàn Thiếu Nhi, để giúp các em làm quen với Thánh Ca Việt Nam.   Nếu muốn con em mình (10 tuổi trở lên) gia nhập, xin phụ huynh điền vào mẫu đơn Tham Gia CA ĐOÀN THIẾU NHI, để trên bàn trước cửa vào thánh đường.  Để tiện việc liên lạc, xin ghi tên và số điện thoại cả cha lẫn mẹ và ký tên.  Với chữ ký trên đơn, phụ huynh bày tỏ sự đồng ý cho các em tham gia tập hát thường xuyên cùng trách nhiệm việc đưa đón.  
Các em sẽ bắt đầu tập hát ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 11, cho đến 12 giờ 30 trưa.  Một khi đã tự nguyện ghi danh, các em buộc phải tham gia tập hát hàng tuần.   Xin phụ huynh khuyến khích các em gia nhập ca đoàn cùng giúp đón các em về lúc 12 giờ 30.  Xin liên lạc với anh Hiền, Đt: 918-289-5035. 

Chân Thành Cám Ơn. 
Giáo xứ chân thành cám ơn anh Thiết chủ nhân công ty  Five Star, sửa chữa máy nóng&lạnh, đã hy sinh thời giờ và công sức, cũng như không quản ngày đêm đến sửa chữa và bảo trì hệ thống máy lạnh và nóng cho nhà thờ và hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho anh và gia quyến.  Nếu ai cần dịch vụ này, xin gọi số điện thoại: 918-704-1303.
Giáo xứ cũng chân thành cám ơn anh Thắng chủ nhân công ty Sooner Lawn, công ty chăm sóc sân cỏ, thường xuyên đến xịt thuốc trừ cỏ dại, cũng như chăm sóc khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công.  Nếu ai cần đến dịch vụ chăm sóc sân cỏ, xin gọi số điện thoại:  918-574-5550

Cung Nghinh Thánh Thể.   
Chúa nhật tuần tới, ngày 18, là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nhóm Linh thao sẽ phụ trách phần khiêng kiệu, và Nhóm Gia trưởng sẽ phụ trách những phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mời mọi người tham dự để cùng tôn kính hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè
Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Kế Hoạch Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Project).
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức 2 ngày Tìm Nhận Cuộc Sống miễn phí cho những người tuổi từ 17 đến 45, vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 tới đây, tại địa chỉ: St. Philip Neri Newman Center. 440 S. Florence, Tulsa, 74104. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Elkin González, Văn phòng Ơn kêu gọi, tel: 918-307-4936. Hay ghi danh: tulsavocations@gmail.com, hay Xin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....