Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời_2017

 
Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, trong dịp kỷ niệm100 năm Đức Maria hiện ra với 3 em nhỏ tại Fatima.  Trong một lần hiện ra,  Đức Maria đã nhờ các em chuyển đạt đến cho nhân loại ba mênh lệnh: Ân năn đền tội; Lần hạt Mân côi và Tôn sùng Mẫu tâm, để thánh hóa cuộc sống, cầu cho hòa bình thế giới và nhất là để được cùng hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng với Mẹ. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, trong một thời điểm đen tối, đau khổ và vô hy vọng của thế giới, Đức giáo hoàng Piô thứ 12 long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời như sau:Chúng Tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên Trời Hiển vinh cả Hồn lẫn xác.”  Để xin Đức Maria cầu bầu, mang lại hy vọng cho con người.

Chúng ta cùng ca tụng hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria được lên trời cả hồn lẫn xác ngay sau khi kết thúc cuộc sống rất thánh thiện, trung thành với niềm tin tại trần gian.  Đây là một hồng ân lớn lao mà Chúa không chỉ ban riêng cho Đức Maria mà còn cho tất cả chúng ta là những người con của Mẹ, nếu chúng ta biết nghe lời Mẹ khuyên bảo, noi gương và sống như Mẹ.  Vì vậy, chúng ta cầu xin Đức Maria cầu bầu cùng Chúa ban ơn thêm sức cho chúng ta còn đang sống nơi dương thế đầy sóng gió này, và cùng được hưởng hạnh phúc với Mẹ trên Thiên đàng. 

Hôm nay Chúng ta được kêu gọi cùng nhau suy niệm cuộc đời của Đức Maria để noi gương và sống những nhân đức của Mẹ.  Những sách Tin mừng cho chúng ta biết Đức Maria luôn thể hiện niềm tin trung thành vào Thiên Chúa và với Con của Mẹ là Chúa Giê-su trong suốt cuộc đời, từ giây phút thốt ra hai tiếng “Xin vâng” để cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, cho đến khi đứng trên ngọn đồi Canvê dưới chân cây Thánh giá chứng kiến cái chết đau thương của con mình.

Tất cả mọi người chúng ta, nhờ vào 2 tiếng “Xin Vâng” này và niềm tin trọn vẹn của Mẹ vào Thiên Chúa mà được hưởng ân phúc sự cứu độ và hạnh phúc Thiên đàng mà Con Mẹ là Đấng Cứu Thế mang lại.  Cuộc sống hôm nay của chúng ta cũng sẽ tràn đầy bình an và ơn phúc khi chúng ta noi gương Mẹ Maria tin vào sự trung tín của Thiên Chúa, thể hiện niềm tin đó bằng cách sống Lời Chúa dạy, và sống những nhân đức của Mẹ. 

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, khi sứ thần Gabrien đến báo tin cho Đức Mẹ biết, Đức Mẹ, một người nữ đơn sơ nhưng đạo đức, có phúc vì được Thiên Chúa chọn là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể giáng trần cứu độ nhân loại, và để bảo đảm cho lời truyền tin này, sứ thần đã đưa ra bằng chứng về quyền năng của Thiên Chúa đã cho bà Elizabet tuy đã già nhưng đang cưu mang một người con trai, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Khi sứ thần cho biết như thế, thì ít ngày sau, Đức Mẹ đã lên đường đi thăm bà E-li-za-bét, và ở lại giúp ba tháng.

Chúng ta có thể hỏi lý do nào đã thúc đẩy Đức Mẹ can đảm vượt con đường dài khó khăn, nguy hiểm đi thăm bà E-li-za-bét?  Chúng ta có thể nêu ra hai lý do, hai nhân đức của Đức Mẹ sau đây. Thứ nhất là chia sẻ ơn Chúa.  Thật vậy Đức Mẹ đi để chia sẽ niềm vui và cùng bà Ê-li-za-bét dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa. Đức Mẹ sau khi nhận được ơn phúc của Chúa, đã không giữ lấy cho mình nhưng đã quảng đại mau mắn đem chia sẽ với người khác. Có thể nói Đức Mẹ ra đi truyền giáo, đem Chúa Cứu Thế đến cho người khác.  Chúng ta được kêu gọi noi gương Đức Mẹ, đem Chúa đến với người khác,chia sẻ niềm vui Chúa ban với những người chung quanh bằng hành động giúp đỡ, yêu thương và quảng đại.

Lý do hay nhân đức thứ hai thú đẩy Đức Mẹ đi thăm bà Ê-li-za-bét là lòng bác ái, yêu thương của Đức Mẹ.  Lòng tốt muốn giúp đỡ đã thúc đẩy Mẹ lên đường.  Người VN có câu ca dao “Đường đi khó không khó vì ngăn song cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”  Thật vậy, đường đi khó, nhưng nếu lòng người đã nhất quyết, nhất là vì Tin mừng và yêu thương thúc đẩy, thì khó đến đâu cũng không quản ngại.  Đức Mẹ là người đã có nhân đức, tấm lòng như thế.  Chúng ta là con của Đức Mẹ, chúng ta hãy noi gương của Mẹ quảng đại đem Chúa đến với người khác.  Chung quanh chúng ta còn có nhiều người cần đến Chúa, cần lòng bác ái, yêu thương và quảng đại của chúng ta.  Vì Chúa và vì yêu thương hiệp nhất, Chúng ta hãy sống với nhau bằng tình người, bằng lòng quảng đại và hy sinh, chứ đừng vì lý này hay lẽ nọ mà sống ích kỷ hay khép kín.  Yêu thương, bác ái thì không phân biệt và không có giới hạn.

Trong ngày kính Đức Mẹ Hồn xác lên trời, chúng ta cùng ca tụng Chúa vì đã ban cho chúng ta một người Mẹ hiền, và biết noi gương, sống 3 mệnh lệnh Fatima, sống những nhân đức của Mẹ, Xin vâng sống thánh ý Chúa bằng những nhân đức chia sẻ, yêu thương, bác ái và quảng đại.  Xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn them sức cho chúng ta đời này, và cùng hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng cùng Mẹ.
  Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....