Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 19 Thường niên. Năm A-2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên. Năm A. Số 649

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1V. 19, 9-13. Ngôn sứ Êlia chống đối hoàng hậu Giêsaben bắt dân Chúa thờ thần Baan, cho nên bà tìm giết.  Nhưng Thiên Chúa đã hiện ra để bênh đỡ cứu giúp và củng cố niềm tin cho ngôn sứ.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 9, 1-5. Muốn cho đồng bào là dân Do thái được cứu rỗI, thánh Phaolô tận lực giúp họ tin Chúa.  Nhưng họ luôn bất trung thất tín, nên ông buồn phiền.  Dù vậy, ông vẫn hy vọng họ sẽ ăn năn trở lại tin Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 14, 22-33. Thấy các tông đồ sợ hãi vì thuyền sắp chìm, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến vớI các ông và bảo: ‘’Hãy yên tâm.  Thầy đây, đừng sợ!’’  Các ông nhận ra Chúa thì yên tâm và vững lòng tin Người.  Đó là nộI dung Tin mừng hôm nay.        

Đáp ca:  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Kinh thánh tuần tớiIs. 56, 1-7; Rm. 11, 13-32; Mt. 15, 21-28.

Suy Niệm.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì vậy Ngài có quyền năng trên vạn vật và vũ trụ. Chính Ngài cầm quyền trên mọi định luật vật lý, nên việc Ngài đi trên sóng nước minh chứng quyền năng Thiên Chúa của Ngài. Các môn đệ hôm ấy được chứng kiến tận mắt và ghi nhận sự kiện tỏ tường Chúa có quyền trên sóng biển và truyền cho chúng yên lặng. Vì thế, lòng tin của các môn đệ càng gia tăng. Đây cũng là điều nhắc nhở chúng ta: Chúng ta phải tin Chúa Giêsu tuyệt đối và thể hiện niềm tin ấy bằng cách sống theo những lời Chúa dạy, bởi vì như thánh Giacôbê nói: đức tin không có việc làm là đức tin chết.   Điều này cho chúng ta biết: ở đâu có Chúa là có bình an và hy vọng. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, có giông tố bão táp, có thử thách khó khăn, nhưng chúng ta đừng bao giờ thất vọng nghĩ rằng Chúa bỏ rơi chúng ta, Chúa ở xa chúng ta hay không để ý gì đến chúng ta. Không! Chúa luôn ở với chúng ta, Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, Chúa luôn sẵn sàng trợ giúp chúng ta. Có thể nói: trong những giờ phút khó khăn, nguy hiểm, khổ đau, chẳng những Chúa đi bên cạnh chúng ta, mà Chúa còn bồng bế chúng ta trên cánh tay toàn năng của Ngài.

Reflection.
1 Kings 19:9a, 11-13a. If God's "voice" could be recorded, most people would probably assume that it would sound powerful, like the roar of the wind or awesome like the rumble of an earthquake. The prophet Elijah made an amazing discovery about God. When God spoke to Elijah on the holy mountain, Elijah heard "a tiny whispering sound." But in that sound Elijah recognized that God was present to him and would protect him from his enemies. Does this reading change your image of God in any way? Does it tell you something about prayer? How will it help you to pray?
Romans 9:1-5. Today Paul expresses sadness that most of his own people do not recognize Jesus as the Messiah. But Paul still loves them. They are God's chosen people, and Paul prays for them.  Do you pray for those who have not yet recognized Christ? How will you show your love by being more faithful to this responsibility?
Matthew 14:22-33. There are really two stories in today's gospel. One is about Jesus; the other, about Peter. As the gospel begins, Jesus is alone in prayer. His disciples are in a boat crossing the Sea of Galilee. In the dark of night, a storm threatens the boat. Just as the boat is about to be swamped, Jesus comes to rescue his disciples. He is walking on the water! The second story tells how Peter's faith is put to the test. He thinks that he can join Jesus, walking on the stormy waters. But when Peter is out of the boat, surrounded by the menacing waves, he has second thoughts. In his fear, he begins to sink. After saving Peter, Jesus asks him why he doubted and did not trust him. When life seems tough and you are afraid, how will you turn to Christ with trust?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.   Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời    Lh. Vinh Sơn
Thứ Ba.    Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời    Lh. Giuse/Gđ. Chị Trâm
Thứ Tư.    Đnl.34,1-12; Mt.18,15-20.  Lh. Anna Ng. Thị Sen/Gđ.Phú;Minh;Liên;Trúc
Thứ Năm. Gs. 3, 7-17; Mt. 18,21-19,1.  Lh. Vinh Sơn
Thứ Sáu.  Gs. 24, 1-13; Mt. 19, 3-12.    Lh. Giuse/Gđ. Chị Trâm
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều.  
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Giuse /Gđ. Chị Trâm

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan     Trần Ngọc Ánh                     Joseph Hải Nguyễn
8. Trần Ngọc Ánh/                               Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ngọc Yến   Phạm V. Tiến;Lê Đình Phong           Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Tiến Dũng                                                   Steven Trần;Quân Sanh

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng.Bạch Hồng   Ng. Trung Trực                   Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp             Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót           
10. Lê Đình Phong/Uyên Têrêsa Đinh  Ng. Thanh Ban;Trần V. Thái        Johnny Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Đoàn Quốc Dũng                                           Phạm Minh;Kevin Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30&6 tháng 8, 2017
Quĩ Điều Hành. $3,150
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình: 
Nguyễn Đình Thành&Giang 1,000
Đặng Thanh Phương&Thủy 1,000
Trần Phúc Khánh&Linh       1,000
Nguyễn Hưng Thịnh&Hiên     500
Phạm Quyền&Nhung            450
Nguyễn Minh Anthony           200
        Tổng cộng:             $4,150

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Xin chú ý! Thứ Ba tuần này, ngày 15 tháng 8, là lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc.  Sẽ có Thánh lễ vọng vào Thứ Hai lúc 6 giờ 30 chiều. Thánh lễ trong ngày sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.

Thông Báo Ghi Danh Và Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  
Sẽ ghi danh cho các lớp giáo lý và Việt ngữ sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này tại hội trường.  Để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho các người trong ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào. Khi điền đơn, xin phụ huynh vui lòng cho biết số điện thoại để các thày cô và ban giáo lý liên lạc khi có trường hợp cần thiết hay khẩn cấp. Chân thành cám ơn. Chương trình giáo lý-Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới.
Cha mẹ có con em chịu các Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cũng như Thêm sức chú ý!  Để có thể theo học những lớp lãnh nhận các Bí tích trên trong năm tới này, các em đã phải học đầy đủ và hoàn tất các lớp chuẩn bị trước.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin các người được mời nấu những món ăn, hy sinh cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn.  Và các hội viên sẽ tuyên hứa trọng thể trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới.  Để chuẩn bị, xin các hội viên tham dự buổi tĩnh tâm như đã ấn định. 

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Chúa nhật tuần này, ca đoàn Thiếu Nhi sẽ ở lại tập hát sau thánh lễ 10 giờ sáng và các em sẽ phụ trách hát lễ vào Chúa nhật tuần tới, là ngày khai giảng lớp Giáo Lý-Việt Ngữ. Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh cũng như sự hy sinh và cố gắng của các em.

Đại Hội Giáo Lý Địa Phận.
Đại hội giáo lý năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8, tại Double Tree Hotel, downtown Tulsa. 616 W. 7th St. Sẽ có ăn sáng và trưa cho những người tham dự. Xin các thày cô ghi danh tham dự và liên lạc chị Hường, điện thoại: 918-808-9609. E-mail:  jtran@fdlic.com

Ly Tình Thương.
Số tiền đã thu được từ Chiến Dịch Ly Tình Thương là $1200, và đã được gởi về giúp các thiếu nhi tại:  1/ Mái Ấm Tình Thương Lâm Bích tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được chăm sóc bởi các nữ tu Mến Thánh Giá Huế.  2/ Thí điểm truyền giáo tại Tu Tra, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng do các nữ tu Đa Minh trông coi.  Hy vọng chút quà mọn sẽ giúp phần nào cho các em nghèo khổ tại Đông Hà và Tu Tra trong việc mua sách vở cho niên học tới.   Xin cám ơn ÔB. chủ tiệm Quê Hương, đã giúp chuyển tiền miễn phí về hai địa điểm nêu trên.  

Rao Hôn Phối.
Chị Anna Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, con ông bà Nguyễn Văn Giá, sẽ thành hôn với anh Đô-mi-ni-cô Phan Quốc Tuấn, con ông bà Phan Văn Phiếu, hiện ngụ tại Dallas, TX.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8, lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ giáo xứ.  Nếu ai biết 2 người này có ngăn trở gì, xin vui lòng thông báo cho linh mục quản nhiệm.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....