Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 23 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm A. Số 653

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed 33, 7-9. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đi sửa dạy các kẻ gian ác.  Nếu ngôn sứ sửa dạy mà chúng không nghe thì chúng phải mắc tội.  Còn nếu ngôn sứ không sửa dạy thì phải chịu trách nhiệm. Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.
Bài Đọc 2. Rm 13, 8-10. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xác quyết yêu thương là chu toàn lề luật, vì các giới luật đều tóm lại trong việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại như chính mình.  Đó là ý nghĩa bài thánh thư này.
Tin Mừng. Mt. 18, 25-30. Trong Tin mừng thánh Máthêu hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu sửa lỗi cho nhau, từ cá nhân với cá nhân, đến công khai bằng cách nhờ người khác giúp đỡ và cộng đoàn cầu nguyện.

Đáp caƯớc chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
         các ngươi đừng cứng lòng.

Kinh Thánh tuần tới.  Ds. 21, 4-9; Pl. 2, 6-11; Ga. 3, 13-17.

Suy niệm.  
Lời Chúa hôm nay trong bài Tin Mừng nhắc lại một vấn đề quan trọng nhưng rất tế nhị trong cuộc sống chung giữa con người với nhau: đó là việc sửa lỗi người khác. Phải nói ngay rằng đó là một việc vô cùng tế nhị và hết sức khó khăn: tế nhị về phía người được sửa lỗi, khó khăn về phía người sửa lỗi, muốn giúp người khác nên hoàn thiện. Tuy nhiên cần phải phân biệt hai trường hợp. Trường hợp của đoạn Tin Mừng này liên quan đến lỗi có hại cho cộng đoàn, khi đó vì tinh thần anh chị em trong cộng đoàn ta phải đi sửa lỗi.  Vậy khi một người anh chị em làm điều gì đó sai lỗi có hại đến cộng đoàn thì Ðức Giêsu dạy ta phải sửa lỗi như thế nào? Căn bản là vẫn đối xử như "anh chị em". Chú ý trong đoạn Tin Mừng này, chữ "anh em" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.  Chúng ta phải ý thức mục đích sự sửa lỗi này không phải là để kết án người anh chị em mình, mà là để thu phục, làm cho người anh chị em hối cải trở lại với cộng đoàn.   Sửa lỗi anh chị em trong đức ái không có nghĩa là dò xét bới móc, vạch lá tìm sâu, bé ít xít ra nhiều, có thái độ kiêu căng hay tự cao. Sửa lỗi anh chị em trong đức ái là ý thức rằng tôi cũng có lỗi lầm, tôi cũng đầy khuyết điểm và tôi cũng cần người khác sửa lỗi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Ðấng duy nhất "sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tôi".

Reflection.
Ezekiel 33:7-9In the first reading the Lord is appointing Ezekiel as the watchman over Israel. Ezekiel must listen to God's word and awaken the people from their spiritual sleep. And if Ezekiel fails to correct the wicked, God will hold the prophet responsible! Can you think of a time when you felt responsible to warn someone?  Why is the prophet's task difficult?
Romans 13: 8-10. If we had to choose a song title to fit this reading from Romans, "God's Law is Love" would be a good choice. Paul tells us that all the commandments are really summed up in one great commandment: "You shall love your neighbor as yourself." What will you do about it?  When Paul says, "your neighbor," what do you think he means? What does "as yourself" mean?
Matthew 18: 15-20One of the ways Christians show their love for one another is to offer guidance and correction. Jesus expects his disciples to be "watchers," as Ezekiel was. When a member of the community seriously sins against them, they are to speak about it to that person in private. If the sinner refuses to listen, two or three disciples are to offer correction. And if that fails, the entire community should call the sinner to repent. What is the connection between warning someone who is doing something wrong and loving them? Why is the first step "keep it between the two of you?" When someone corrects you, how does it feel? At first? Later? Do you listen? Did you change?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Cl. 1,24-2,3; Lc. 6, 6-11.    Lh. Maria
Thứ Ba.       Cl. 2, 6-15; Lc. 6, 12-19.    Lh. Mồ côi/Gđ. Đoàn K. Thoa
Thứ Tư.       Cl. 3, 1-11; Lc. 6, 20-26.    Lh. Phan. Xaviê&Giuse
Thứ Năm.    Lễ Suy Tôn Thánh Giá      Lh. Phao-lô&Anna
Thứ Sáu.     Lễ Đức Mẹ Sầu Bi             Lh. Giuse
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.                  Lh. Mồ côi/Gđ. Đoàn K. Thoa
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.              Lh. An-rê&Mát-ta
                                                   
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm    Trần Ngọc Ánh                      Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Phạm Ngọc An       Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Ng. Trung Hải/Ng.Thu Chung   Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong               Austin Vũ   
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Thanh Dũng                                                 Quân Sanh;Phạm Minh

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ngọc Nguyễn   Ng. Trung Trực                     Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Vũ Ngọc Điệp             Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh     
10.  Lớp giáo lý                                   Trần V.Thái;Lê Thanh Xuân              James Ngô  
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                                   Alan Lưu;Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 9 2017
Quĩ Điều Hành. $2,171                
Cứu trợ nạn nhân bão lụt: $4,300             
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Quảng cáo                 350
Lm. Quản nhiệm         200
Trần Văn Sinh            100
Đỗ Cẩn                      100
Phạm Thủy (Gđ. 106) 100
Phong Lê                    50
Tổng cộng:           $ 900

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin đánh dấu vào ngày giờ Thánh lễ muốn tham gia. Sau đó linh mục quản nhiệm sẽ duyệt danh sách những người ghi tên và có những buổi hướng dẫn.

Hội Giúp Lễ.  
Các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên muốn gia nhập Hội giúp lễ xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Các em học sinh nam lớp 4 cũng có thể ghi danh, nhưng sau đó, linh mục quản nhiệm sẽ quyết định có được giúp lễ không. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em. Để tiện việc sắp xếp, xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ các em có thể giúp lễ,.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Chúa nhật tuần này, ca đoàn Thiếu Nhi sẽ ở lại tập hát sau giờ học từ 2 đến 3 giờ chiều.  Vì các em sẽ phụ trách hát lễ vào Chúa nhật tuần tới, xin phụ huynh đưa các em đến lúc 9:40 sáng để ôn lại bài hát trước lễ.   Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh và sự hy sinh cố gắng của các em.     

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ hội, trong công việc xây dựng giáo xứ.  Chân thành cám ơn sự hy sinh của mọi người.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Sẽ có những cuộc thi như tài năng, trang phục và lồng đèn.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em. Những em nào thi tài năng và áo dài, xin liên lạc với anh Hải, và xin đến lúc 6 giờ 30 để tập dượt.

Ca Tụng Danh Chúa.  (SING PRAISE)
Địa phận sẽ tổ chức một đêm Hội Thảo, Cầu Nguyện và Chầu Thánh Thể cho giới trẻ vào tối thứ Tư này, ngày 13/9/17, tại trường trung học Bishop Kelley từ 6:30 đến 8:30 tối.  Xin phụ huynh khuyến khích con em tham dự.  

Tĩnh Tâm Nhóm Linh Thao.
Sẽ có buổi tĩnh tâm tại Dòng Đồng Công do linh mục Ngô Chữ Dòng Tên hướng dẫn, từ chiều thứ Năm, ngày 5, đến chiều Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10. Những ai muối tham dự xin liên lạc với chị Nguyệt hoặc chị Xuân số điện thoại 918-254-8653.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay nhiều hơn, vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ chính tòa Holy Family. Sau đó sẽ có buổi tiếp tân.  Nếu đôi vợ chồng nào muốn tham dự và muốn nhận thư mời, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.  Hạn chót ngày 2 tháng 10.
Thánh Lễ Phong Chân Phước.
Thánh lễ phong Chân phước cho Linh mục Rother, Người Tôi Tớ Chúa, sẽ được cử hành vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, tại Cox Convention Center, OKC, lúc 10 giờ sáng, do Đức Tổng giám mục Oklahoma City Coakley chủ sự. Vào cửa tự do.

Rao Hôn Phối.
Anh Nguyễn Thượng Sơn Bảo, con ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Đoàn Kim Thoa, Tulsa, Oklahoma, muốn kết hôn với chị Nguyễn Kim Thoa, con ông bà Nguyễn Văn Lợi, Việt Nam. Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....