Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm A_2017 .

 

Ông bà anh chị em thân mến. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tiệc cưới để ám chỉ Nước Trời.  Và qua dụ ngôn này, Chúa cũng muốn cho chúng ta biết tình yêu thương cao cả của Thiên Chúa, và dạy chúng ta hãy thành tâm tiếp nhận lời mời của Chúa.
Chúng ta biết dụ ngôn thường có ít nhất 3 lớp ý nghĩa.  Dụ ngôn tiệc cưới trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy.  Lớp nghĩa thứ nhất là nghĩa đen.  Đơn giản là câu chuyện Chúa kể.  Một vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử.  Khi những người khách được mời không đến dự, vị vua đã sai đầy tớ ra ngoài đường mời tất cả mọi người, không trừ một ai. 

Lớp nghĩa thứ 2 của dụ ngôn còn được gọi là nghĩa bóng, đó là Chúa Giêsu muốn dạy điều gì cho con người nhân loại. Thí dụ hình ảnh tiệc cưới để ám chỉ điều gì?  Vị vua biểu hiệu cho ai?  Ai là những khách được mời mà không đến?  Ai là những khách thay thế họ?  Chúng ta biết tiệc cưới ám chỉ Nước Trời. Vị vua ám chỉ Thiên Chúa.  Hoàng tử là Chúa Giê-su.  Những khách được mời là “Dân riêng” hay dân Do thái, được Thiên Chúa chọn. Khách thay thế là những người tội lỗi và ngoại giáo thời đó.  Bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy là: Nước Trời được mở ra cho mọi người, không phải chỉ cho Dân riêng mà thôi. 

Đến đây chúng ta chú ý đến lớp nghĩa thứ ba của dụ ngôn, và đó cũng là bài học quan trọng có tính cách cá nhân và thực tế cho mỗi một người chúng ta đang sống trong thế giới và xã hội hôm nay.  Hay nói một cách khác, chúng ta phải áp dụng bài dụ ngôn này vào đời sống Ki-tô hữu của chúng ta hôm nay như thế nào? 

Tôi phải thú nhận, khi đọc bài dụ ngôn này tôi rất ngỡ ngàng trước tình yêu cao cả của Thiên Chúa.  Thiên Chúa là vị vua cao sang, quyền quí, cho nên, những khách được mời dự tiệc cưới của hoàng tử thì chắc chắn phải là những người trong hoàng tộc, những người giàu sang, quyền quí hay có danh vọng.  Còn chúng ta chỉ là những người dân không những hèn hạ, đầu đường xó chợ, mà còn què quặt, đui mù và hôi hám nữa, thế mà Chúa lại mời chúng ta.  Chúa có được lợi gì đâu khi mời chúng ta.  Chúng ta có gì để đền đáp lại cho chủ nhân.

Chúng ta thấy ngày nay, khi đi dự đám cưới thì phải mang theo một phong bì tiền tương xứng và trội hơn phần ăn cho chủ mời, để tỏ tình thân hữu.  Chúng ta chẳng có gì để đền đáp đủ lại cho Chúa và cũng chẳng đem lại vinh dự gì cho Chúa, mà Chúa lại mời chúng ta. Rõ ràng là do tình yêu cao quí của Chúa, và đó cũng là tình yêu nhưng không. Vì tình yêu, Chúa muốn nâng loài người hèn mọn chúng ta lên bậc thượng khách đồng bàn cùng với các thánh và thiên thần. Chúa muốn chia sẻ niềm vui mừng và hạnh phúc Nước Trời với chúng ta khi sai Con Thiên Chúa xuống trần mặc lấy bản tính loài người chúng ta. Chẳng có gì có thể giải thích được thái độ và hành động của Thiên Chúa.  Chúng ta không thể nào hiểu thấu được thánh ý Chúa.  Tất cả chỉ vì tình yêu vô cùng cao quí và hoàn toàn vô vị lợi, nhưng không của Chúa.

Đến đây chúng ta trở về câu hỏi, chúng ta phải áp dụng ý nghĩa dụ ngôn vào đời sống Ki-tô hữu như thế nào?  Hay áo cưới ám chỉ điều gì?  Thứ nhất, chúng ta là những người khách thay thế được Thiên Chúa mời vào dự tiệc cưới Nước Trời, ngồi đồng bàn với các thiên thần, các thánh, với Đức Maria và Chúa Giêsu. Nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu rõ là nếu chúng ta muốn dự tiệc cưới thì phải mặc áo cưới, đó là phải sống đời sống Ki-tô chính đáng.  Phải sống đúng với nhân phẩm của 1 Ki-tô hữu chân chính.  Phải thay đổi cuộc sống, cởi bỏ chiếc áo bẩn thỉu tội lỗi và xấu xa của xã hội, để sống theo thánh ý Chúa, không phải theo ý chúng ta.  Chúng ta phải mặc cho mình một chiếc áo cưới là chính Chúa Giê-su Ki-tô, bằng cách sống lời Chúa dạy để trở nên đồng hình đồng dạng với Người.  

Chúng ta còn tìm được ý nghĩa của chiếc áo cưới trong dụ ngôn Ngày Tận Thế mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Trong ngày tận thế phán xét chung, tất cả mọi người nhân loại được chia làm hai nhóm bên hữu và bên tả trước mặt đức vua là Thiên Chúa. Đức vua nói với những người đứng bên hữu: “Hãy đến hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi, vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta mình trần các ngươi đã cho mặc, Ta không chỗ ở, các người đã cho ở, Ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, Ta bị tù đày các ngươi đã thăm viếng.”  Và đức vua nói với những người bên tả: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỉ.  Vì xưa Ta đói, các người không cho ăn, Ta khát, các người không cho uống, ta khách lạ, các người chẳng tiếp rước, Ta mình trần, các người không cho đồ mặc, Ta đau yếu và ở tù, các người đâu có viếng thăm Ta.”  Như vậy chúng ta thấy áo cưới ám chỉ những việc bác ái, yêu thương đối với tha nhân, nhất là đối với những người nghèo khổ và sống trong sự khó khăn. Hay nói một cách khác, chúng ta phải sống yêu thương, bác ái, biết hy sinh phục vụ, và có lòng quảng đại để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô, trở thành những chứng nhân cho Chúa, làm sáng danh Chúa và xây dựng Nước Chúa trần gian.    

Hôm nay, chúng ta được Chúa mời đến dự bàn tiệc Thánh Thể trong ngôi thánh đường này. Và trong giây phút nữa chúng ta sẽ lãnh nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm lột bỏ chiếc áo nhơ bẩn tội lỗi, tánh hư nết xấu, để can đảm sống thánh ý Chúa dạy, mặc vào một chiếc áo cưới Chúa đòi hỏi.  Và ngày nào đó khi đứng trước mặt Đức Vua, chúng ta được nghe Người nói: “Hãy vào hưởng bàn tiệc Nước Trời đã dành sẵn cho ngươi.” 

Lm. Chánh xứ 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....