Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 28 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên. Năm A. Số 658

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 25, 6-9.  Trong bài đọc tuần này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo: Thiên Chúa dọn bữa tiệc thiết đãi mọi người.  Trong bữa tiệc đó, mọi người được của ăn ngon và được xóa hết mọi ưu phiền.  Đó là hạnh phúc Nước Trời.
Bài Đọc 2. Pl. 4, 12-20.  Thánh Phaolô gởi thư cám ơn tín hữu Philípphê đã giúp đỡ ông, tuy ông vẫn chịu đựng được mọi sự thiếu thốn.  Và ông xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho họ.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 22, 1-14.  Hạnh phúc Nước Trời như bữa tiệc cưới.  Trước hết Thiên Chúa ban cho dân Do Thái.  Nhưng họ từ chối, nên Người đã ban cho muôn dân.  Nhưng muốn dự tiệc cưới, cần phải mặc áo cưới phù hợp: tượng trưng cho cuộc sống bác ái, tốt lành, thánh thiện, sinh hoa trái tốt vì sống theo sự giảng dạy, giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng. 

Đáp caTrong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.  

Kinh Thánh Tuần Tới. Is. 45, 1-6; 1TX. 1, 1-5.

Suy niệm
Dụ ngôn Tiệc Cưới hôm nay chứng tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa với chúng ta.  Thiên Chúa là vị vua cao sang lại mời chúng ta là những con người tầm thường hèn hạ đến dự tiệc với Người! Rõ ràng là do tình thương nhưng không của Chúa. Nhưng tiếc thay, nhiều người đã từ chối tình yêu của Thiên Chúa. Con người qua mọi thời đại vẫn tìm nhiều cách để khước từ lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa. Có nhiều người hôm nay nhân danh đạo tại tâm để từ chối việc đến nhà thờ, ngay cả Thánh lễ Chúa nhật họ vẫn dửng dưng xem thường. Có nhiều người viện lý do ghét người này người nọ để từ chối việc đến nhà thờ. Họ cho rằng "tin đạo nhưng không tin người có đạo". Có những người nại vào lý do "có thực mới vực được đạo". Họ không đi lễ hay đi trễ về sớm vì phải lo công việc, kiếm tiền trước, rồi sau đó mới tranh thủ đi lễ. Họ là những người thờ thần tiền bạc trên cả Thiên Chúa. Hình ảnh vị khách đã không mặc áo cưới có thể là chính chúng ta. Những người mang danh Ki-tô hữu nhưng không có nếp sống phù hợp với tư cách của người môn đệ Chúa. Phải chăng, bài dụ ngôn này là lời nhắc nhở chúng ta hãy chỉnh đốn lại lối sống, hãy mặc lấy chính Chúa Ki-tô, cho phù hợp với tình yêu thương của Thiên Chúa?

Reflection
Isaiah 25:6-10a.  Today's first reading is a poetic description of the heavenly feast that God offers to all people. A banquet of choice foods is prepared by God, the gracious host, and the guests experience harmony and friendship with one another. Words, of course, cannot describe what God has in store for us. But Isaiah's imagery gives us some idea of God's generous and lavish love. Why does Isaiah use the feast to tell us about what God has prepared for us in his kingdom? How can we prepare to participate in this heavenly feast?
Philippians 4:12-14, 19-20. We see in the second reading that St. Paul certainly knew all the secrets of a good life. He could be happy whether he had everything or nothing, whether he was hungry or full. Because he had the attitude of Christ, Paul also had the power of Christ working through him. Whatever he received from the Lord was all that he needed. Do you find yourself "wanting" things that you don't really need? What might some of these things be? What makes you want things you don't really need?
Matthew 22:1-14.  In today's gospel Jesus tells a parable about the feast hosted by God. The invited guests do not show up, so other guests are gathered from the streets and invited to share the table and the joy. Sometimes we might ignore God's invitation. Do we recognize that God has an invitation for us every day? How can we receive and accept it? Have you ever thought that other things were more important or that you were too busy to accept God's invitation to Eucharist, sacraments, prayer, or doing something pleasing to God and helpful to others?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     Gn.1,1-2,1; Lc. 10, 25-37.     Thánh lễ 8 giờ sáng
Thứ Ba.      Gn. 3, 1-10; Lc. 10, 38-42.    Có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều
Thứ Tư.      2Tm. 4, 9-17; Lc. 10, 1-9.      Đọc kinh và chịu lễ
Thứ Năm.   Ml.3,13-4,2; Lc. 11, 5-13.      Đọc kinh và chịu lễ
Thứ Sáu.    Ge. 1, 13-15; Lc. 11, 15-26.    Lh. Anna/Gđ. David Trương
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.    Lh. Giuse
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.   Lh. Anna&Phê-rô/Gđ. David Trương

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu  Ng. Trung Trực                        Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang     Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót
10. Các lớp giáo lý                            Lê Thanh Xuân;Ng.Trung Hải                  Austin Vũ
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                             Dustin Phạm;Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thị Lâm    Ng. Viết Phương                         Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Vũ Ngọc Điệp          Ng. Đình Chót;Trần Ngọc Ánh
10. Lê Đình Phong/Ng. Hồng Ân    Ng. Trường Giang;Phạm V.Tiến               James Ngô  
Dâng Lễ: Gđ: Nguyễn Gẫm                                                              Thiện&Tâm Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 10, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,357                   
Quĩ Bác ái địa phận: $1,150
Quĩ Mua Đất. 
Giáo xứ chân thành cảm tạ những gia đình đã hứa, và đã đóng góp tài chánh để mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới. Xin kêu gọi mọi gia đình quảng đại hưởng ứng dâng cúng cho quĩ này.  Khi đóng góp xin xử dụng phong bì ban Tài chánh đã gởi đến tất cả gia đình trong giáo xứ, và xin đề trên ngân phiếu trả cho: St. Joseph Catholic Church. Xin đọc danh sách những ân nhân đã hứa và đóng góp, mới cập nhật ở cuối nhà thờ.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn thức ăn tuần này.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong những công việc khác.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.  
Các em sẽ phụ trách hát lễ trong Thánh lễ 10 giờ sáng tuần này.  Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh cố gắng của các em cùng sự hổ trợ khích lệ của quý phụ huynh.

Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Lời Chúa.
Xin tất cả những người đã ghi danh tham gia những phần vụ đọc Kinh thánh và cho chịu Mình Thánh, vui lòng ở lại sau các Thánh lễtuần này, để được chỉ dẫn. Chân thành cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Xin Chú Ý!
Vì các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm hàng năm, cho nên sẽ chương trình Thánh lễ trong tuần như sau. Thánh lễ Thứ Hai sẽ vào lúc 8 giờ sáng không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều. Thứ Ba có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều như thường lệ.  Thứ Tư và Thứ Năm đọc kinh lúc 6 giờ chiều, sau đó sẽ có rước Mình Thánh Chúa..

Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Giáo Phận Tulsa.
Thứ Bảy (21/10/17) này là ngày họp mặt thanh thiếu niên (15 tuổi và lớn hơn), của các giáo xứ trong giáo phận Tulsa, từ 9:00 am đến 8:30 pm tại UMAC của Union High School (6838 S. Mingo Road).  Xin phụ huynh đưa con em có mặt tại UMAC lúc 8:30 am, để cùng đi vào (check in) và sinh hoạt chung với nhau.  Sẽ có những buổi hội thảo, ca nhạc, chầu Thánh Thể và rước tượng Mẹ Fatima, xưng tội, Thánh lễ với Đức giám mục địa phận.  Ban tổ chức sẽ cung cấp ba bữa ăn sáng, trưa, tối.  Xin phụ huynh nhớ đón con em về lúc 8:30 pm.

Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du
.
Trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Tượng Đức Mẹ Thánh Du Thế Giới đã đi qua hơn 100  quốc gia trên thế giới, nhắc nhở mọi người sứ điệp cứu độ, cầu nguyện cho hòa bình và đem ơn Chúa đến cho nhiều người.  Tượng Đức Mẹ sẽ ghé qua 50 tiểu bang tại Hoa kỳ, và sẽ đến thành phố Tulsa  vào Thứ Bảy tuần này, ngày 21 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Holy Family, từ 8 tới 11 giờ sáng. Tượng Mẹ Thánh Du chỉ hiện diện có 3 giờ đồng hồ, vì thế nếu muốn thăm viếng, xin mau mắn. 

Lịch trình

October 20 - St. John Before the Latin Gate, Bartlesville - 918-336-4353 (7:00 am – 5:00 pm)
Holy Family Cathedral, Tulsa – 918-582-6247 (8:00 pm – 12:00 am)

October 21– Holy Family Cathedral, Tulsa - 918-582-6247 (8:00 am – 11:00 am)
DCYC at UMAC, Tulsa (3:30 pm – 9:00 pm)

October 22 – St. Anthony’s, Okmulgee – 918-756-4385 (7:00 am – 5:00 pm)

Thăm Viếng Chủng Viện.
Vào những tuần tới đây, Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng chủng viện Holy Trinity tại Dallas, Texas, và Conception tại tiểu bang Missouri.  Các chuyến thăm viếng này miễn phí và dành cho các nam sinh viên đại học và Trung học.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc linh mục Michael Pratt, điện thoại: 918-884-4200.  Xin đọc các tờ thông tin ở cuối nhà thờ.  

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ chiều, với nhiều trò chơi có phần thưởng miễn phí cho các em. Và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn ngon, nóng hổi và hấp dẫn.  Xin mời mọi người tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....