Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Chúa Nhật 30 Thường niên. Năm A_2017


Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết những người Biệt phái sai một nhà thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào quan trọng nhất?"   Vì luật Do thái vào thời đó có tới 613 điều lệ. Trong số đó có 365 điều luật cấm, và 248 khoản luật dạy những điều phải thực hành. Do đó những người Biệt phái nghĩ rằng đây là câu hỏi khó khăn và phức tạp không ai có thể trả lời được.
Chính họ cũng bối rối không phân biệt rõ ràng luật nào là quan trọng hơn và luật nào là quan trọng nhất. Và như thế họ nghĩ rằng nếu hỏi Chúa Giêsu thì Ngài cũng sẽ bí, không có câu trả lời và họ có cơ hội làm nhục, làm mất uy tín của Chúa trước đám đông.  Chúng ta biết người Biệt phái và nhóm luật sĩ luôn tìm cách ám hại Chúa Giê-su. Họ tìm đủ mọi cách, mọi lý do, mọi cơ hội để gây hấn, tranh luận với Chúa Giê-su không phải để tìm hiểu học hỏi, nhưng để tìm cách gài bẫy Người, với âm mưu vu khống, kết án và giết Người.

Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ ngạc nhiên với câu trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Và Chúa nói tiếp:” Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.”  Hai giới răn này đều đã có sẵn trong Cựu ước.  Chúa đã trưng dẫn cả hai và đặc biệt hơn Chúa đã làm cho hai giới răn này có tầm quan trọng như nhau.

Chúng ta thấy có những người tuyên bố mình yêu mến Thiên Chúa qua việc lần hạt, đọc kinh, đi xem lễ, hay đọc Kinh thánh, nhưng trong thực tế lại không quan tâm tới bổn phận yêu thương người khác.  Như thế, chua chắc họ đã có lòng yêu mến Chúa chân thành.  Thánh Gioan nói cho chúng ta biết nếu nói yêu mến Chúa mà kh6ong yêu thương anh chị em mình thì là người nói dối.  Họ sống ích kỷ, khép kín và cá nhân, không có lòng bác ái, quảng đại, cũng như không có tấm lòng hy sinh phục vụ, giúp đỡ người khác. Những người như thế mới chỉ sống có một nửa Tin mừng thôi.

Ngược lại, lại có những người sống ở một cực đoan khác.  Họ tỏ ra rất hăng say nhiệt tình để xây dựng một xã hội tốt đẹp, làm nhiều việc tốt lành, bác ái, hy sinh phục vụ giúp đỡ người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hay không có đức tin vào Chúa, hoặc chỉ cầu nguyện ngoài miệng thôi.  Họ cũng chỉ là những người sống nửa phần của giới răn yêu thương của Chúa dạy trong Tin mừng hôm nay.

Thật vậy, Chúa Giê-su Ki-tô dạy chúng ta phải sống trọn vẹn cả Tin mừng, sống trọn giới răn yêu thương, có nghĩa là vừa phải yêu mến Thiên Chúa và đồng thời phải yêu mến người khác như chính mình.  Chúa đã không nói rằng hai giới răn đó chỉ là một, nhưng Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta không thể làm việc này mà bỏ việc kia, nghĩa là chỉ yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh chị em.

Chúng ta cần nhớ lời Chúa Giê-su nói: “Giới răn thứ hai cũng giống giới răn thứ nhất.”  Giống không có nghĩa là thay thế mà phải là cả hai, vừa phải đặt Chúa trên hết và trước hết mọi sự, mọi người, thực hành những việc thờ kính Chúa, làm chứng và làm sáng danh Chúa, vừa phải thể hiện những việc bác ái, quảng đại, hy sinh giúp đỡ anh chị em, nhất là những người trong tình cảnh khó khăn.

Có một câu chuyện thật cảm động xảy ra vào năm 1941 trong thế chiến thứ hai, về một vị linh mục tên là Ma-xi-mi-li-an  Kol-be bị Đức Quốc Xã giam trong trại tập trung dành cho người gốc Do thái.  Như bao người khác, cha bị hành hạ và ngược đãi tàn tệ còn hơn cả súc vật. Thế nhưng vị linh mục này vẫn vui vẻ tìm cách giúp đỡ anh em đồng cảnh ngộ đang bị khủng hoảng và tuyệt vọng. Chính vị linh mục đã xin với viên cai tù cho đi lao động thay thế những người đau yếu. Phần bánh mì ít ỏi của cha có khi được dành cho những người có nhu cầu hơn. Đối với người vận đồ rách rưới, cha cũng chia sẻ những chiếc áo cũ tương đối còn lành lặn.  Sau cùng vị linh mục này đã can đảm tình nguyện chết thay cho một người cha của một gia đình bị chọn chịu hành quyết.  Vị linh mục đã thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa qua cái chết của mình để yêu thương người khác.

Chúng ta biết, theo cảm tính tự nhiên của con người, chúng ta chỉ yêu thương những người gần gũi, bạn bè thân thuộc, những người dễ yêu và những người yêu thương chúng ta.  Chân lý hay giới răn yêu thương Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương cả những người khó yêu, và những người không những không yêu mà còn thù ghét và làm hại chúng ta nữa.  Chính những người này mới cần tới lòng yêu thương của chúng ta hơn hết.  Thật là một điều khó thực hiện, nhưng nếu chúng ta có tầm suy nghĩ xâu xa thì chúng ta sẽ nhận thấy những người này không ai là chính chúng ta. Vì chính chúng ta là những con người tội lỗi, xấu xa và khó thương, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài xuống thế, trở thành một con người hèn mọn, chịu đau khổ và chết trên thập giá để yêu thương và cứu rỗi chúng ta.  Chúa Giê-su dạy chúng ta yêu thương không những bằng lời nói mà quan trọng hơn bằng hành động cụ thể, Người nói: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.  Không ai có tình yêu cao quý hơn mối tình của người thí mạng mình vì bạn hữu.”  Thật vậy, Chúa Giê-su đã hy sinh chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta là những người tội lỗi, xấu xa và khó thương.

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì dễ lắm, có khi chỉ đọc vài ba kinh hay đi tham dự Thánh lễ là đủ, nhưng yêu thương người khác như chính mình thì khó, nhất là những người thù ghét chúng ta thì càng khó hơn. Nhưng đây lại là giới răn, chân lý của Chúa dạy.  Nếu muốn Yêu thương người khác như chính mình thì chúng ta cố gắng tránh đời sống giả dối hình thức bề ngoài của những người Pharisêu, là những người có tâm hồn chai đá, có tâm độc.  Chúng ta thấy họ cố tìm mọi cách để gài bẫy, vu khống, lên án làm hại Chúa.  Xin Chúa giúp và ban ơn để chúng ta sống giới răn chân lý yêu thương của Người một cách chân tình và trọn vẹn, để sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn, để chúng ta sống trong an bình và hạnh phúc đời này và đời sau.    

Lm. Chánh xứKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....