Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 30 Thường niên. Năm A_2017

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm A. Số 660

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
   
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Xh. 22, 21-27.  Trong bài đọc 1 trích sách Xuất Hành hôm nay, Thiên Chúa dạy chúng ta học và sống nhân từ như Người, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là người đói khổ, người nghèo khổ, góa bụa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Tx.1, 5-10. Trong bài đọc 2 này, thánh Phaolô khen tín hữu Thêxalônica vì họ đã bỏ tà thần, sống Tin mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 22, 34-40.  Nhóm Biệt phái muốn thử và gài bẫy Chúa Giêsu, nên phái người đến hỏi Chúa trong luật điều nào trọng nhất. Chúa Giêsu cho biết:  điều răn trọng nhất là “mến Chúa yêu người.”  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. 

Kinh Thánh Tuần Tới:  Ml.1, 14-2,2-10; 1Tx. 2, 7-13; Mt. 23, 1-12.

Suy Niệm. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta biết giới luật quan trọng nhất: mến Chúa - yêu người. Tại sao phải yêu mến Thiên Chúa? Yêu mến Thiên Chúa vì Ngài là Đấng dựng nên vũ trụ và con người. Lòng yêu mến mà chúng ta dành cho Chúa vừa là lòng biết ơn, và là lời tôn vinh quyền năng cao cả của Ngài. Đó không phải một thứ yêu mến vị lợi, nhưng xuất phát từ trái tim chân thành, như con thơ đối với cha mẹ. Tại sao lại phải yêu mến tha nhân? Nếu tìm trong giáo huấn của Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy câu trả lời của chính Chúa Giêsu: tha nhân là anh chị em với chúng ta, vì hết thảy chúng ta có cùng một Cha trên trời là Thiên Chúa. Đức mến không chỉ dừng ở lý thuyết, nhưng phải được thể hiện và chứng minh qua việc làm.   Khi thực thi tình mến một cách đích thực, chúng ta trở nên quảng đại, khước từ những toan tính mưu cầu lợi ích riêng. Tình yêu đích thực sẽ làm cho con người được tự do, vì sẵn sàng hiến thân và hy sinh vì lợi ích của Nước Trời và lợi ích của tha nhân. Mến Chúa yêu người, đó là giới răn trọng nhất.

Reflection.
Exodus 22: 20-26. As we see in the first reading from the Book of Exodus, God spelled out other ways in which the Israelites should live the covenant. These individual laws give clear guidance on relating to God and others. They also carry a threat of punishment for those who ignore the needy. Aliens, widows, orphans, and poor debtors are to be treated with compassion. If their cries for help are not answered, God says, "I will surely hear their cry." This reading erases any doubt about how important it is to treat those in need with compassion, understanding their suffering and taking action to change what is causing it. Who are the people named in this reading as needing special care? Give some reasons why these same people may need special care today.
1Thessalonians 11:5-10. In this reading St. Paul is filled with gratitude that the new Christians of Thessalonica are following his example. They are not keeping the faith to themselves. They are imitating Paul by letting the gospel echo from their lives for all to hear. The students have become the teachers. Have you ever experienced joy in praying, singing hymns, visiting a church, experiencing God's presence in nature, or doing a good deed? How can the word of God echo forth from you resoundingly?
Matthew 22: 34-40. When you heard the Pharisee's question to Jesus, did you know what the answer would be? If not, now would be a good time to learn the answer by heart. Which is the greatest commandment? Jesus quotes the law of love in two parts. First we must love God with our entire selves. Out of that love of God grows the love of others. We must love our neighbors with as much care and concern as we have for ourselves. Why do you think most people say that this is the most important teaching of Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Rm. 11, 29-36; Lc. 14, 12-14.   Lh. Giuse/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Ba.       Rm. 12, 5-16; Lc. 14, 15-24.     Lh. Giuse/Gđ. Ng. V. Tuất
Thứ Tư.       Lễ Các Thánh                         Các Lh./Gđ. Thủy&Tân&Tuyết   
Thứ Năm.    Lễ Các Linh Hồn                    Lh. Vincentê/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu.     Rm. 15, 14-21; Lc. 16, 1-8.      Lh. Giuse/Gđ. Ng. V. Tuất
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.       Các Lh.
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Các Lh.                                             

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn           Ng. Ngọc Bảo                    Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương              Ng. Văn Cả/Nguyễn Ái
10. Đoàn Quốc Dũng/Trần Thu Hường  Ng.Viết Phương;Lê Thanh Xuân   Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lại Giang                                                        Kevin Nguyễn&Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                        Ng. Trung Trực                             Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung   Trần Ngọc Ánh/Ng. V. Cả
10. Phãm V.Tiến/Lê Thanh Xuân   Phạm V.Tiến/Đoàn Thanh Nguyệt             Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Trường Giang                                     Quân Trường Sanh&Phạm Minh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 10, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,579                   
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Ngô Viết Quảng            1,000
Đỗ Bá Chính                    500
Nguyễn Cường&Hạnh     500
Đỗ Tâm&Tâm (Gđ.#217) 300
Đoàn Hải&Trinh               200
Nguyễn Minh Anthony     200
Trần Minh Quân              200
Tổng cộng:              $ 2,900

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Quĩ Mua Đất. 
Giáo xứ chân thành cảm tạ những gia đình đã hứa, và đã đóng góp tài chánh để mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới. Xin đọc danh sách ân nhân mới cập nhật ở cuối nhà thờ. Vì địa phận sẵn sàng ký hợp đồng mua, xin thành khẩn kêu gọi mọi người quảng đại mau mắn giúp đỡ. Xin Chúa trả công cho mọi người.

Lễ Các Thánh Và Các Linh Hồn.
Xin chú ý! Thứ Tư tuần này là Lễ Các Thánh, lễ buộc. Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thứ Năm Lễ Các Linh Hồn. Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 tối.

Hội Chợ Mùa Thu.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong mọi công việc cho hội chợ mùa thu tối Thứ Bảy. Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đổi Giờ.
Xin chú ý! Sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 5 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng sẽ đổi giờ. Trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy nên vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ, thí dụ đi ngủ lúc 11 giờ, vặn đồng hồ lui lại 10 giờ.

Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội, Chịu Lễ Lần Đầu.
Thân mời phụ huynh các em lới Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ Chúa Nhật tuần tới, ngày 5 tháng 11, để biết những tin tức quan trọng liên quan đến việc lãnh nhận Bí tích của con em.  Lớp Khai Tâm sẽ có nghi thức dâng hiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 11.  Các phụ huynh phải tham dự đầy đủ. 

Mời Tham Gia CA ĐOÀN - Chuẩn Bị Đại Lễ GIÁNG SINH
Đại lễ Giáng Sinh sắp đến, Ca Đoàn xin kính mời tất cả những ai thích thánh nhạc, tham gia tập hát để cùng góp lời ca tiếng nhạc hân hoan mừng Chúa Giáng Trần.  Lịch trình tập hát bắt đầu vào Chúa nhật tuần tới, ngày 5, từ 2 đến 4 giờ chiều.  Sẽ có tất cả sáu buổi tập hát cho lễ Gíang Sinh.  Ca Đoàn xin thông báo và tha thiết kính mời tham gia.    

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Vì Ca Đoàn Tổng Hợp của giáo xứ sẽ tập hát cho đại lễ Giáng Sinh vào mỗi Chúa nhật từ 2 giờ chiều, nên Ca Đoàn Thiếu Nhi sẽ tạm ngưng sinh hoạt.  Dầu vậy, các em vẫn sẽ phụ trách hát lễ vào Chúa Nhật, ngày 19 tháng 11.  Vào Chúa Nhật này, các em sẽ ôn lại thánh ca vào lúc 9 giờ 30 sáng trước Thánh lễ. Xin phụ huynh đem các em tới sớm.  

Hội Hiền Mẫu Chầu Thánh Thể.
Hội sẽ có buổi chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ trước Thánh lễ 5 giờ 30 chiều.  Xin mọi người tham dự.

Nhóm Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.
Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự buổi chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này,  lúc 6 giờ chiều, để xin Chúa Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu cho các gia đình.

Tháng 11, Tháng Các Linh Hồn.
Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước 2 tuần, để có thể đăng trên tờ Tin mừng, và có thể cho biết ngày muốn xin. 

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 14 đến 17 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy  phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Hoa kỳ, hướng dẫn. Ngài thuộc Dòng Ngôi Lời  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....