Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 29 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên. Năm A. Số 659

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is 45, 1-6.  Cyrô vua nước Ba tư là người ngoại giáo, nhưng được Thiên Chúa dùng để giải thoát dân Chúa đang bị lưu đày ở Babylon.  Đó là nội dung của bài đọc này.
Bài Đọc 2. 1Tx. 1, 1-5.  Trong đoạn thánh thư hôm nay, thánh Phaolô thăm hỏi các tín hữu ở Têxalônica và cầu nguyện cho họ.  Ngài khen họ biết tin cậy mến Thiên Chúa là Đấng đã tuyển chọn họ.
Tin Mừng. Mt. 22, 15-21.  Nhóm Biệt phái và Hêrôđê muốn tìm cách hại Chúa Giêsu.  Họ hỏi Người có nên nộp thuế cho vua Xêsarê không.  Người biết ác ý của họ nên Chúa bảo, “Của Xêsarê trả về Xêsarê; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.”  Người có ý dạy phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và tổ quốc. 

Đáp caHãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is 45, 1-6; Tx. 1, 1-5; Mt. 22, 15-21.

Suy niệm.  
Để trả lời câu hỏi về nộp thuế cho César của những người tìm cách gài bẫy để hại Người, Chúa Giê-su biết rằng nếu trả lời có thì mất lòng dân, còn trả lời không thì sẽ bị kết án là chống đối nhà nước, cho nên Chúa Giêsu bảo họ đưa cho mình xem đồng tiền La mã. Hình và chữ ký trên đồng tiền này đã đem lại cho Chúa Giêsu một câu trả lời đầy lý tưởng: Của César hay trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học quan trọng.  Vì chúng ta là công dân của hai thế giới: trần gian và thiên quốc. Như vậy, chúng ta phải tôn trọng những bổn phận của mỗi bên. Chính vì thế mà trong bức thư gởi tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã khuyên nhủ: Hãy vâng phục các vị cầm quyền, hãy nộp cho họ những gì chúng ta mắc nợ. Mong rằng giữa hai quyền công dân này không bao giờ xảy ra những xung đột, nhưng luôn đi song song và bổ túc cho nhau, vì đạo chỉ đẹp khi ở trong đời và đời chỉ tốt khi ở trong đạo.

Reflection.
Isaiah 45:1, 4-6. God is full of endless surprises. Who would have imagined that God would use a pagan king to free the Israelites from their Babylonian captors? But that is exactly what happened in 538 B.C. Cyrus, king of Persia, conquered Babylon. He then liberated God's people and sent them home to Jerusalem to rebuild their temple. Today's first reading tells us that God called Cyrus God's "anointed." Even though Cyrus did not know the one true God, he acted as God's agent. Good people everywhere can carry out the will of God. How will you answer as God's calls your name?
1Thessalonians 1: 1-5bWhen St. Paul preached the good news, he was always careful to practice what he preached. Only in that way would people recognize the Holy Spirit speaking through him. Paul spoke with conviction, a strong belief backed up by a strong faith life.  St. Paul thanks God for the people he is writing to and remembers them in his prayers. What is he remembering about these people that make him grateful? What are the three most important virtues that he mentions here?
Matthew 22:15-21. Jesus too is full of surprises! When his enemies think they have laid the perfect trap for him, Jesus doesn't get caught. His questioners ask whether it is against God's law to pay taxes to the Roman emperor, a pagan ruler. If Jesus says yes, he will be in trouble with the Romans. If he says no, he will be in trouble with the majority of his own people. Jesus gives a masterful answer. He tells his questioners that if they use Caesar's money, then they have to pay for it. But they must also pay what belongs to God, who takes care of our needs. Jesus' answer addresses a much more important issue: our relationship with God. What would you say that in your life belongs to Caesar? What belongs to God? Can you think of any issues in our country where the ideas of the government might be a problem to one who is trying to live for God?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Rm. 4, 20-25; Lc. 12, 13-21.    Lh. Giuse
Thứ Ba.         Rm. 5-21; Lc. 12, 35-38          Lh. Giuse
Thứ Tư.        Rm. 6, 12-18; Lc. 12, 39-48.   Lh. Giuse
Thứ Năm.     Rm. 6, 19-23; Lc. 12, 49-53.   Lh. Giuse
Thứ Sáu.       Rm. 7, 18-25; Lc. 12, 54-59.   Xin tạ ơn
Thứ Bảy.      5 giờ 30 chiều.  Lh. Vin-cen-tê/Gđ. Long&Lưu 
Chúa Nhật.  8 và 10 giờ sáng.  Lh. Vincentê&Maria/Gđ. Ngô Viết Quảng
                                                   Lh. Giuse                                              

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ        
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Đỗ Thị Lâm      Ng. Viết Phương                   Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Vũ Ngọc Điệp            Ng. Đình Chót;Trần Ngọc Ánh
10. Lê Đình Phong/Ng. Hồng Ân      Ng. Trường Giang;Phạm V.Tiến       James Ngô 
Dâng Lễ: Gđ: Nguyễn Gẫm                                                            Thiện&Tâm Hoàng 

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ
5:30. Ng. Đức Nội/Ngọc Nguyễn           Ng. Ngọc Bảo                     Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương              Ng. Văn Cả/Nguyễn Ái
10. Đoàn Quốc Dũng/Trần Thu Hường  Ng.Viết Phương;Lê Thanh Xuân   Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lại Giang                                                         Kevin Nguyễn&Steven Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 10, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,407                   
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Lê Minh Trí                   2,000
Nguyễn Thị Lưu&Long 1,000
Đặng Ngọc Hoành           500
Trần Ngọc Ánh&Minh      500
Nguyễn Văn Hòa             200
Trần Tâm                         200
Phạm V. Định (Gđ#130)  100
Vũ Đình Hiệu                  100
Nguyễn Đình Chót          100
Thân Marry                     100
Tổng cộng:              $ 4,800

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Mua Đất. 
Giáo xứ chân thành cảm tạ những gia đình đã hứa, và đã đóng góp tài chánh để mua miếng đất hàng xóm xây nhà thờ mới. Theo danh sách, hiện nay có hơn 100 gia đình đã hứa và đã đóng góp với số tiền là $145,900. Xin kêu gọi mọi gia đình quảng đại hưởng ứng dâng cúng cho quĩ này.  Khi đóng góp xin xử dụng phong bì ban Tài chánh đã gởi đến tất cả gia đình trong giáo xứ, hay để ở cuối nhà thờ, và xin đề trên ngân phiếu trả cho: St. Joseph Catholic Church. Xin đọc danh sách những ân nhân đã hứa và đóng góp, mới cập nhật ở cuối nhà thờ.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ chiều, với nhiều trò chơi có phần thưởng miễn phí cho các em. Và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn ngon, nóng hổi và hấp dẫn.  Xin  mời mọi người tham dự.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, Hộiđã thu được số tiền 1,800.  Cho chương trình xây dựng giáo xứ. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong những công việc khác.  Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thừa Tác Viên Phụng Vụ Thánh Lễ
Xin tất cả các thừa tác viên Thánh Thể và Đọc Sách Thánh chú ý! Khi tới phiên được cắt cử thi hành tác vụ trong Thánh lễ, xin vui lòng chú ý đến y phục cho chỉnh tề và trang trọng.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh phục vụ và hợp tác của mọi người.

Tháng 11, Tháng Các Linh Hồn.
Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước 2 tuần, để có thể đăng trên tờ Tin mừng, và có thể cho biết ngày muốn xin. 

Thăm Viếng Chủng Viện.
Vào những tuần tới đây, Văn phòng Ơn Kêu Gọi của địa phận sẽ tổ chức những chuyến thăm viếng chủng viện Holy Trinity tại Dallas, Texas, và Conception tại tiểu bang Missouri.  Các chuyến thăm viếng này miễn phí và dành cho các nam sinh viên đại học và Trung học.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc linh mục Michael Pratt, điện thoại: 918-884-4200.  Xin đọc các tờ thông tin ở cuối nhà thờ.  

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.
Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay nhiều hơn, vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, lúc 10 giờ sáng, tại nhà thờ Thánh Ma-đa-lê-na, đường số 22 và Harvard. (Không phải tại nhà thờ chính tòa Holy Family như đã thông báo) Sau đó sẽ có buổi tiếp tân.  Xin mời những vợ chồng nào mừng kỷ niệm hôn phối tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....