Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Trăng trong Kinh thánh

Tết Trung Thu là Tết Nhi Đồng, nhưng không riêng gì các thiếu nhi mà còn liên quan người lớn, bởi vì người ta cũng gọi Tết Trung Thu là Tết Đoàn Viên.

Trung Thu liên quan Mặt Trăng, một trong hai vầng sáng lớn điều khiển ban ngày và ban đêm theo lệnh của Thiên Chúa. Vầng Trăng thật kỳ ảo, biết bao tác phẩm nghệ thuật đước ra đời nhờ loại “đèn trời” này. Tuyệt vời thay kỳ công của Thiên Chúa!

Nhân dịp Tết Trung Thu, chúng ta cùng xem Kinh Thánh nói gì về Vầng Trăng. Có thể nhâm nhi miếng bánh, nhấp chung trà, thưởng lãm Trăng Thu và cùng nói chuyện về Kinh Thánh. Thanh Thản Thưởng Thức Trăng Tròn Tết Trung Thu. Nào, xin mời!

1. TRĂNG TRONG CỰU ƯỚC

1. Phải chăng tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ và VẦNG TRĂNG lộng lẫy huy hoàng mà lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn và đưa tay lên miệng mà hôn? (G 31:26-27).

2. Trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ÁNH TRĂNG cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch, thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ và con người, cũng chỉ thuộc loại sâu (G 25:5-6).

3. Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ÁNH TRĂNG soi: Đức Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ (Is 60:19).

4. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn TRĂNG sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8:4-5).

5. Chúa đặt VẦNG TRĂNG để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian (Tv 104:19).

6. Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, đặt TRĂNG sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 136:7-9).

7. Cả Vầng Trăng cũng luôn đúng hẹn, làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian. TRĂNG đánh dấu các thời kỳ đại lễ, có khi khuyết, có lúc lại tròn. Người ta lấy chữ NGUYỆT mà đặt tên cho tháng, theo chu kỳ tuyệt diệu, TRĂNG cứ mãi tròn thêm, làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời. Khắp bầu trời, VẦNG TRĂNG toả sáng (Hc 43:6-8).

2. TRĂNG TRONG TÂN ƯỚC


1. Ngay sau những ngày gian nan ấy, mặt trời sẽ ra tối tăm, MẶT TRĂNG không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển (Mt 24:29).

2. Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, MẶT TRĂNG không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển (Mc 13:24-25).

3. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét (Lc 21:25).

4. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao, và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, MẶT TRĂNG hoá thành máu, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày vĩ đại, vinh quang. Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ (Cv 2:19-21).

5. Ánh mặt trời thì khác, ÁNH MẶT TRĂNG thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia (1 Cr 15:41).

6. Khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất mạnh. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, MẶT TRĂNG hoàn toàn ra như máu (Kh 6:12).

7. Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên. Một phần ba mặt trời, một phần ba MẶT TRĂNG và một phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế (Kh 8:12)

8. Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp MẶT TRĂNG, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao (Kh 12:1)

9. Thành chẳng cần mặt trời, MẶT TRĂNG chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi (Kh 21:23)
Trầm Thiên Thu
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....