Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường niên. Năm A_2017

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm A. Số 663

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cn. 31,10-31. Sách Châm ngôn hôm nay ca tụng người vợ hiền gương mẫu, đảm đang, biết yêu thương, chăm sóc chồng con đầy đủ, và thương yêu, quảng đại, giúp đỡ những người túng thiếu. Đó là nội dung bài đọc này. 
Bài Đọc 2. 1Tx. 5,1-6.  Trong thư gởi người Thê xa lô ni ca, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa sẽ đến xét xử thình lình, không được mê ngủ trong tội lỗi, lầm lạc, mà phải tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách chu toàn bổn phận của một Kitô hữu và sống tiết độ.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 25,14-30.  Tin mừng chứa đựng một dụ ngôn về việc Thiên Chúa giao cho mỗi người nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi cho phần rỗi linh hồn mình và giúp đỡ kẻ khác.  Và Thiên Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng có lợi ích không.     

Đáp ca. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới. Ed. 34, 11-17; 1Cr. 15, 20-28; Mt. 25, 31-46

Suy Niệm.
Dụ ngôn về các nén bạc trong Tin mừng hôm nay kêu gọi mọi người chúng ta suy nghĩ sâu xa về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Các cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai đang chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đang lúc chờ đợi có lẽ các Ki-tô trong cộng đoàn đã bị “mê ngủ vì cám dỗ”, chú trọng vào lề luật cách máy móc, hình thức bề ngoài và hoàn toàn sợ hãi. Thánh Matthêu kể dụ ngôn này nối kết chặt chẽ với dụ ngôn mười trinh nữ vào ngày tận thế tuần trước, kêu gọi mọi người tỉnh thức, chu toàn bổn phận trong trung tín khi chờ đợi ngày Chúa đến. Thiên Chúa dù có trở lại chậm trễ, thì cũng phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng, và cầu nguyện vì Chúa sẽ xét xử qua thái độ và cách sống trong trách nhiệm và bổn phận. Thật vậy, có được hưởng hạnh phúc Nước Trời hay không tất cả đều tùy thuộc vào cách sống, vào thái độ chúng ta xử dụng ơn lành của Chúa ban. Tin Chúa, giữ đạo và mang danh hiệu Kitô hữu chưa đủ để vào Nước Trời, nhưng còn phải lắng nghe, thực hành lời Chúa, có lòng yêu thương, quảng đại, tha thứ, khiêm nhường và sống trung tín, hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó.

Reflection.
Proverbs 31:10-13,19-20, 30-31. The woman in today's reading is described as a treasure. She has chosen to use her considerable talents as a wife. She is creative and has a head for business. She cares not only for her family but also for the needy whom she serves. She honors the Lord and is honored in turn by those who know her. Her beauty comes from within, because her spirit is focused on God. In her wisdom, she brings goodness to her husband. What makes a person worthy? What are some accomplishments of the woman in the reading?
1 Thessalonians 5,1-6. In today's second reading, St. Paul is sounding the alarm to wake up those Christians who are forgetting to act as "children of the light" right now. Paul says that they have to be awake and be prepared for the Lord's coming at the end of time. What does the "day of the Lord" mean? Is this day expected or unexpected? Why? How do you think we can become "children of the light?" When is one in darkness?
Matthew 25:14-30 or 25:14-15, 19-21. In today’s Gospel, each of the three servants receives a certain amount of money from the master. The first two servants use their gift wisely and increase their master's investment. But the third servant, out of fear and lack of self-confidence, buries the money. When the master returns, that servant has nothing to offer him but the small amount received in the first place.  When God gives talents and blessings, what does he expect? What does it mean to "settle accounts?

Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.   Lh.Phêrô/Hùng&Yến –Các Lh./Phạm Quyền - Lh.Antôn&I-nê/Gđ. Ng.V.Giá
Thứ Ba. Lh.Phêrô/Hùng&Yến- Lh.TN/Thành&Vân - Lh.Anrê&Mátta/Gđ.Trần H.Cường
Thứ Tư. Lh.Phêrô/Hùng&Yến - Các Lh./Gđ.Ôbà Luân -  Lh.Micae&Maria/Gđ.Ng.V.Giá
Thứ Năm.Lh.Phêrô/Hùng&Yến-Lh.Têrêsa/Thành&Vân -Lh.Antôn&Anna/Trần HCường
Thứ Sáu. Lh.Phêrô/Hùng&Yến - Lh.Phêrô&Các LhTN/DavidTrương -  Các Lh/Chị Nhủ 
Thứ Bảy.  5 giờ 30 chiều. Lh.Giuse&Gioan&TTNN&mồ côi/Gđ.Long&Mai- Lh.Phaolô
Các Lh./Gđ.Trần Chiểu- Lh.Phê rô&Anna&Gioan&Lh.Tổ tiên- Lh.Phêrô/Gđ.Hùng&Yến
Chúa Nhật. 8&10.   Lh.Phêrô/Gđ.Hùng&Yến  -    Các Lh.Tiền nhân/Gđ.Đinh Trấn
  Lh.Phaolô - Lh.ĐaMinh&Têrêsa/Gđ.Khương&Cúc - Lh.Augúttinô/Gđ.Phạm B Nghiêm

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                            Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Hồng Ng.  Ng. Đình Chót                            Joseph Hải Nguyễn  
                                                                                                      Alex Ng./Danny Ng.
8. Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho        Ng. Văn Cả;Trần Ng. Ánh       Thiện Ng./Gavin Nguyễn
10. Các lớp giáo lý                     Đoàn Th. Nguyệt;Ng. Trường Giang       Aaron Nguyễn 
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                        Văn Nguyễn&Học Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tớ
5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ            Ng. Viết Phương                      Joseph Hải Nguyễn 
                                                                                     Thomas Hoàng/Dylan Nguyễn 
8. Lê Bình/Vũ Ngọc Điệp    Ng. Đình Chót/Ng. V. Ái      Joseph Hải Nguyễn/Tâm Phạm
10. Ng.Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến  Lê Đình Phong;Ng.Viết Phương          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Lâm Hồng Hải                                             Thomas Thiện Ng.;Josh Ngô
                                                                                 
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 11, 2017
Quĩ Điều Hành. $2,394                        
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Xuân Tuyết   200
Nguyễn Ngân Tâm    100
Nguyễn Chơn Phán  100
Lớp giáo lý tân tòng   40
Tổng cộng:            $440

Chào Mừng. 
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.  Nếu muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam.  
Trong lần xin tiền thứ hai Chúa nhật tuần trước cho các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam đã thu được số tiền là $4,574. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho lòng quảng đại của mọi người. 

Xin Chú Ý.
Vì phải tham dự buổi họp các linh mục địa phận vào chiều tối, vì vậy Thánh lễ Thứ Hai tuần này sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 tối.

Tiến Trình Mua Đất.
Cảm tạ Chúa, Đức Maria và Thánh cả Giuse, địa phận cho biết đã hoàn tất việc ký giấy mua đất vào Thứ Tư, ngày 15 tuần vừa qua. Xin Giáo xứ chân thành cảm tạ anh chị Nguyễn Quốc Quỳnh đã giúp liên lạc mua miếng đất, và những gia đình đã hy sinh quảng đại đóng góp tài chánh.  Xin đọc danh sách ân nhân được cập nhật ở cuối nhà thờ. Vì chưa đủ số tiền mua, vì vậy chân thành kêu gọi tất cả gia đình trong giáo xứ tiếp tục hy và quảng đại đóng góp tài chánh cho công việc xây ngôi thánh đường mới. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,800. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Chúa trả công.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Các em trong nhóm hoạt cảnh Giáng sinh sẽ ở lại tập dượt sau giờ học GL/VN cho đến 5 giờ chiều Chúa nhật tuần này, ngày 19 tháng 11.  Xin cha mẹ phụ huynh đến đón các em vào lúc 5 giờ chiều và chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả cha mẹ và các em.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.
Ca Đoàn Thiếu Nhi phụ trách hát lễ Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin cám ơn sự hy sinh và sốt sắng của các em, cũng như sự hỗ trợ của phụ huynh.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).  
Thứ Năm tuần này, ngày 23, là Lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: thịt, rau, đậu, cà rốt, hay mì gói, để giúp những người nghèo tại địa phương trong mùa lễ sắp tới.  Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.  

Kiêu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ vào ngày 24 tháng 11, nhưng sẽ mừng vào Chúa nhật, ngày 26, Lễ Chúa Ki-tô Vua. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự để tôn kính và vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta. Xin các ngài cầu bầu giúp cho chúng ta noi gương các ngài sống đạo và  trung thành với Chúa Kitô.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.
Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều ngày 14 đến 17 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy  phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Hoa kỳ, hướng dẫn. Ngài thuộc Dòng Ngôi Lời.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Xin Tiền Lần Thứ Hai.
Để giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng sắp tới được tốt đẹp và chu đáo, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ 2 Chúa nhật tới. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....