Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Thường niên. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm B. Số 672

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.  Go. 3, 1-10.  Bài đọc này thuật lại câu chuyện dân thành Ni-ni-vê phạm tội và Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi họ sám hối ăn năn.  Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Thiên Chúa thứ tha.
Bài Đọc 2.  1Cr. 7, 29-31.  Trong bài đọc này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không vì thời giờ chóng qua.  Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách sống kết hợp với Chúa. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau này.
Tin Mừng.  Mc. 1, 14-20.  Sau khi được Gioan Tiền hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin mừng.  Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người.  Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người. 

Đáp ca.  Lạy Chúa, xin chỉ bảo con về lối bước của Ngài.

Kinh Thánh tuần tớiÐnl. 18, 15-20; 1Cr. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28.

Suy Niệm.
Lời Chúa hôm nay có một chủ đề chính, đó là "Tiếng Chúa kêu gọi". Bài Cựu Ước nói về việc Chúa gọi tiên tri Giona đi rao giảng lòng sám hối cho dân thành Ninivê. Bài trích thư gởi giáo dân Côrintô nói về sự cấp bách phải đáp lại tiếng Chúa gọi mà hoán cải đời sống. Còn bài Tin Mừng thì nói về việc Chúa gọi 4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Người thường hiểu "tiếng Chúa kêu gọi" theo nghĩa hẹp, đó là Chúa gọi một người nào đó từ bỏ thế gian đi tu làm việc tông đồ cho Chúa trong cương vị của một linh mục, hay một tu sĩ. Hiểu rộng thêm một chút thì "Tiếng Chúa kêu gọi" cũng có thể là ý Chúa có liên quan đến cuộc sống của mình, hoặc là đi tu, hoặc có gia đình. Nhưng hiểu như thế vẫn còn hẹp nghĩa lắm. Không phải là Chúa chỉ gọi chúng ta đi tu hoặc có gia đình, mà tiếng Chúa còn vang lên kêu gọi chúng ta rất nhiều lần trong cuộc đời để cộng tác với Người trong chương trình cứu độ. Thật vậy, trong việc cứu độ thì Người lại cần đến con người. Thánh Augustinô đã suy gẫm và rút ra kết luận: "Khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi ý con. Khi muốn thánh hóa con, Chúa cần con góp sức con". Chúa Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành những Kitô hữu, môn đệ của Chúa, và được Chúa mời gọi theo Chúa để thi hành sứ vụ này. Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

Reflection.
Jonah 3:1-5, 10God sent the prophet Jonah to the people of the pagan city of Nineveh. The people of Nineveh were doing many sinful things, and Jonah warned them of God's anger. The people listened to Jonah. They turned from their evil ways, believed in God, fasted, and did penance. Because of their change of heart, God spared them. Who are the people in today's world that help us to turn away from sin and evil behavior?
1 Corinthians 7:29-31. In this reading Saint Paul reminds the people of Corinth that our world is not a lasting home. By this he means that Christ will come again in glory. Until he comes again, we are to do our best to live good lives and to care for the needs of others. When we do these things, we are always ready to meet Christ. Preparing for God's Kingdom should always be a top priority for Christians. Why is it important to live each day as a preparation for God's Kingdom? How do we do that?
Mark 1:14-20. Today's gospel reading recounts how Jesus calls his first disciples Simon and Andrew, James and John. His herald, John the Baptist, has been put in prison. Jesus urgently calls people to repent and believe in the good news. Like the Ninevites in the first reading, the four fishermen immediately respond to God's call. They leave their boats and their nets in order to follow Jesus right on the spot. "I will make you fishers of men," Jesus promises his new disciples. They take his words to heart and make following him their first priority in life. What does Jesus call his first disciples and us to do? Are there things that might prevent us from hearing Jesus' urgent call? What are they?  Who or what can help us to put following Jesus first in our lives?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.     2Sm. 5, 1-7; Mc. 3, 22-30.       Lm. Maria/Gđ. Bác Tài
Thứ Ba.      2Sm. 6, 12-19; Mc. 3, 31-35.   Lh. Maria  
Thứ Tư.      2Sm. 7, 4-17; Mc. 4, 1-20.       Lm. Maria/Gđ. Vũ Thị Mai&Gđ.
Thứ Năm.   Cv. 22, 3-16; Mc. 16, 15-18.    Lh. Maria
Thứ Sáu.     2Tm.1, 1-8; Mc. 4, 26-34.       Lh. Maria/Gđ. Vũ Viết Hải
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.  Lh. Maria/Gđ. Vũ Viết Rụng&Gđ. 
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Gioan
                               Lh. Maria/Gđ. Kiệt&Bích

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                                 Giúp Lễ        
5:30. Tình nguyện/Lâm Đỗ       Ng. Ngọc Bảo                                   Joseph Hải Nguyễn
    Thomas Hoàng; Dylan Ng.      
8. Lê Bình/Phạm LanDung       Trần Ngọc Ánh/Ng. Văn Ái                 Joseph Hải Nguyễn
Thiện Nguyễn;Tâm Phạm 
10. Lớp giáo lý                          Đoàn Thanh Nguyệt/Ng.Trường Giang        Johnny Đặng Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                            Josh Ngô;Thomas Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30. Ng. Đức Nội/Liên Phạm        Ng. Trung Trực                            Joseph Hải Nguyễn
Alex Ng.;Danny Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/An Phạm            Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót              Joseph Hải Nguyễn
Gavin Nguyễn; Dylan Ng.
10. Đoàn Quốc Dũng/Uyên Đinh  Lê Đình Phong;Ng. Viết Phương                  Austin Vũ  
Dâng lễ: Gđ. Ngô Hùng&Yến                                              Kenneth Trần;Benjamin Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 1, 2018
Quĩ Điều Hành. $3,010
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Gia đình ẩn danh              5,000
Nguyễn Đình Trung&Hòa 2,000  (quĩ mua đất)
Thân nhân Đỗ X. Tuyển   1,000
Nguyễn Tuyến&Luyến      1,000
Nguyễn Triều Đoán             500
Đặng Văn Thành                 200  (quĩ mua đất)
Lập Nguyễn (Gđ. 80)          100
Lê Đình Phong                     50
       Tổng cộng:           $ 9,850

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn cộng tác với hội trong chương trình xây dựng giáo xứ, và những người giúp đỡ những công việc khác. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành, và xin mọi người mua ủng hộ.  

Nghi Thức Chúc Bình An Trong Thánh Lễ.
Theo bộ y tế địa phương cho biết bệnh cảm cúm đang lên cao, một số người đã thiệt mạng. Để tránh tình trạng lây lan, trong nghi thức chúc bình an mọi người nên cúi đầu thay vì bắt tay. Xin thông cảm và đừng buồn lòng nếu bị từ chối bắt tay.

Chương Trình Gói Bánh 
Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết như những năm trước.
-      -    Tuần 1 từ Thứ Tư, ngày 31 đến Chúa nhật, ngày 4 tháng 2, 2018. 
-      -    Tuần 2 từ Thứ Tư, ngày  7 đến Chúa nhật, ngày 11 tháng 2.
Thứ Tư lau lá bắt đầu 5 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, lau và cắt lá, nấu và xay đậu.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật. Vì công việc gói bánh cần nhiều người giúp đỡ, vì vậy xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc, hy sinh giúp giáo xứ trong công việc này.   Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Nếu ai muốn đặt bánh, xin điền vào phiếu trong hộp ở cuối nhà thờ.
Hay liên lạc với anh Danh: 918-408-6574, và bà Mi: 918-254-0222.
Giáo xứ chân thành cám ơn anh chị chủ tiệm phở 71 bảo trợ cho chương trình gói bánh năm nay.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Thăm Chủng Viện.
Linh mục Michael Pratt và Nguyễn Duy sẽ hướng dẫn một cuộc thăm miễn phí chủng viện Chúa Ba Ngôi (Holy Trinity) tại thành phố Dallas, TX, từ ngày 27 đến 29 cuối tháng 1 này.  Các học sinh nam Trung học và đại học muốn tham dự, xin liên lạc với linh mục Pratt điện thoại số: 918- 884-4200, hay email: frpratt3@gmail.com.  Xin đọc tờ thông tin cuối nhà thờ

Vé Số Xuân. 
Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu mời mọi người mua ủng hộ vé số mừng xuân mới, đã được gởi tới tất cả gia đình.  Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền vào phong bì kèm theo để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 18 tháng 2, 2018.  Chân thành cám ơn.

Đoàn Vũ Phụng Vụ Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán.
Để giúp cho Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán thêm phần trang trọng, vì vậy như mọi năm, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương đảm trách tập luyện.  Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích, tạo điều kiện cho các em tham gia và tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Thánh Lễ “Trắng”.  
Đức giám mục địa phận sẽ dâng một Thánh lễ với những người phục vụ trong ngành y tế vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 2, tại nhà nguyện bệnh viện thánh Phanxicô (St. Farancis) lúc 5 giờ chiều. Sau đó có buổi tiếp tân.  Các bác sĩ và vợ hay chồng được mời tham dự, và xin mặc áo choàng trắng.  Xin vui lòng ghi danh tại: tulsacma@gmail.com.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....