Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Mùa Chay. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. Số 677

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 22, 2-18. Bài đọc một hôm nay thuật lại lời Chúa bảo ông Ápraham dùng con duy nhất của ông là Isáac  làm của lễ tế.  Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý nên được Thiên Chúa thưởng.  Isáac là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.
Bài Đọc 2Rm. 8, 31-34.  Thánh Phaolô minh chứng Thiên Chúa thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ có tội.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin MừngMc. 9, 2-10.  Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu biến hình sáng láng để cho các tông đồ biết: Người là Con Thiên Chúa toàn năng và sau khi chịu khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
                 trong miền đất của nhân sinh.     

Kinh Thánh tuần tới:  Xh. 20, 1-17; 1Cr. 1, 22-25; Ga. 2, 13-25.

Suy Niệm.
Bài Tin mừng cho chúng ta biết có tiếng Chúa Cha từ trời nói: “Đây là con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Những lời mạc khải này không chỉ dành cho ba môn đệ nhưng cũng dành cho chúng ta qua muôn thế hệ. Qua lời mạc khải này, các Kitô hữu chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng: Đức Ktiô là ai đối với tôi? Tại sao tôi lại theo đạo Công Giáo? Tại sao tôi lại muốn mang danh là Kitô hữu? Nói các khác, tôi theo đạo Công giáo là theo ai, hay tìm kiếm điều gì? Và đâu là trung tâm điểm của đạo Công giáo mà tôi cần xác tín? Theo Chúa Kitô là tập biến đổi con người tội lỗi, nhiều tật xấu, đam mê nên người thánh thiện đạo đức. Một người Công giáo đã chân thành tự thú: “Tôi thật hổ thẹn vì biết về thân thế Chúa Giê-su rất ít. Nhưng tôi biết rõ rằng ba năm trước đây, tôi là người nghiện rượu và cờ bạc, nợ nần nhiều. Tôi sống ích kỷ và lạnh nhạt.  Gia đình tôi xuống dốc kinh khủng. Tôi là nỗi tủi nhục cho vợ và các con tôi. Nhưng nay, tôi đã bỏ rượu, cờ bạc hết nợ nần. Gia đình tôi hòa thuận. Tôi cố gắng hy sinh thời giờ phục vụ và sống bác ái hơn.  Những điều này chính Chúa Giê-su Kitô đã làm cho tôi. Đó là tất cả  những gì tôi biết về Ngài.” Xác định niềm tin vào Chúa Giê-su Kitô sẽ thay đổi chúng ta trở nên giống Ngài.  Đó là căn bản của đời sống người Kitô hữu.

Reflection.
Genesis 22:1-2,9,10-13,15-18The point of the story of Abraham and his willingness to sacrifice his only son Isaac is that Abraham trusted God completely. Before Abraham could harm his son, God stopped him. Through Jesus, we know that God is love and never desires the death of any person. The story begins with "God put Abraham to the test." Do you believe God puts people to the test? Why or why not?
Romans 8:31-34. In his letter to the Romans, Paul speaks of God, the Father who "did not spare his own Son but handed him over for the sake of us all. “That Son, Jesus Christ, now raised from the dead, intercedes with the Father for us. And how can God refuse Jesus anything he asks for us?” As Paul insists, "If God is for us, who can be against us?"  In what way might God be asking you to demonstrate your trust in him right now? How will you respond?
Mark 9:2-10. The story of Jesus' Transfiguration on the mountain is a preview of great things to come. With his amazed disciples looking on, Jesus is suddenly dressed in dazzling white and his face shines like the sun. He is speaking with the long-dead prophets Moses and Elijah. These two Old Testament figures represent the Law and the Prophets. They are interrupted by a majestic voice from a cloud, saying that Jesus is God's beloved Son. The bedazzled disciples are told to "Listen to him."  Like us, Peter, James, and John could not understand everything about Jesus overnight. It was only after his death and resurrection that they understood the meaning of his Transfiguration. Only then did they realize what it meant for the Son of Man to rise from the dead. What does the experience of the three disciples tell us about the process of coming to know and believe in Jesus? What has helped your own relationship with Jesus to grow over the past year?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.    Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.           Lh.Phan. Xaviê/Gđ. Thủy Ng.    
Thứ Ba.     Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.           Lh.Phan. Xaviê/Gđ. Thủy Ng.  
Thứ Tư.    Lh.Phan. Xaviê/Gđ. Thủy Ng. – Lh. Rô-sa/Gđ. Tiến-Kim Anh 
Thứ Năm. Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.        Lh.Phan. Xaviê/Gđ. Thủy Ng.    
Thứ Sáu.   Lh.Phan. Xaviê/Gđ.Thủy Ng. – Lh.Mađalêna/Gd. Ng. Ng. Bát (Denver)
Thứ Bảy.     5:30    Lh.Phan. Xaviê/Gđ. Thủy Ng. - Lh.Mađalêna/Gđ. Ng. Đình Chót
Chúa Nhật.  8&10.   Lh.Mađalêna/Gđ. Thủy Ng. -  Lh.Mađalêna/Gđ. Ng. Đình Chót
                                  Tạ ơn Chúa và Mẹ-Lh. Ôbà NN/Gđ. Dung&Dương

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ        
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn       Ng. Trung Trực                      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Alex Ng.;Danny Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Đỗ Thu Hương           Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                               Gavin Nguyễn;Dylan Ng.
10. Ng.Trường Giang/TrầnThu Hường   Ng.Trung Hải/Đoàn Nguyệt         Peter Nguyễn   
Dâng lễ: Gđ. Ng. Văn Hướng&Khánh                                                Tâm&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.
5:30.   Hội Hiền Mẫu                        Ng. Đình Chót                          Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                              Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Lễ Huy Bình/Phạm LanDung       Ng. Văn Cả;Ng Văn Ái             Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Thiện Nguyễn;Tâm Phạm
10. Ng.Trung Hải;Lê Thanh Xuân  Ng.Trường Giang;Lê Đình Phong        Johnny Đặng 
Dâng lễ: Gđ. Nguyễn Văn Hữu (Lan)                                          Thomas Ng.;Josh Ngô

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 2, 2018
Quĩ Điều Hành. $3,273                        
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Nguyễn Cường&Hạnh 500
Nguyễn Văn Ái            300
Lê Văn Bằng               200
Nguyễn Minh Anthony 200
Ẩn danh                      100
Phạm Văn Định          100
Nguyễn Trung Dũng    100
Nguyễn Nguyện          100  (Muskogee)
Tổng cộng:            $1,600

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.
Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu tuần này, lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể  vào Thứ Bảy tuần này  lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ 5 giờ 30.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Chương Trình Làm Lá.
Xin thông báo!  Vì trở ngại về chuyên chở, công tác làm lá sẽ bắt đầu vào sáng Thứ Ba tuần này, khởi đầu lúc 7 giờ 30 sáng.  Xin mọi người hy sinh sắp xếp thời giờ và công việc giúp đỡ giáo xứ như  một việc “đền bù tội lỗi dâng lên Chúa” trong mùa chay thánh này.   Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người. 

Chân Thành Cám Ơn.
Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ, công sức để giúp cho việc tổ chức mừng Tết tuần vừa qua được thành công tốt đẹp. Các đoàn thể và nhóm dâng hương, đặc biệt chị Hương, các em phụ giúp tập luyện và các em trong đoàn vũ phụng vụ; ban ẩm thực và những người giúp nấu những món ăn; các em và mọi người tham gia chương trình văn nghệ; anh Nguyễn Hiền phụ trách âm thanh và ca đoàn; ban sổ xố; những người sắp xếp, trang hoàng và dọn dẹp hội trường. Xin cám ơn chủ tiệm phở Nhi đã tặng hoa, anh chị Phúc&Loan dĩa hoa trái, và nhiều người khác đã âm thầm giúp đỡ những công việc khác.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh cả Giu-se, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 3, và sẽ do linh mục Đinh Văn Nghị dòng Đa Minh hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. 

Luật Mùa Chay.  
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, hãm mình từ bỏ nết xấu.

Các Vé Số XuânTrúng giải.
Độc Đắc:  $5,000  - 20180908    Chưa có người nhận
Hạng 2:  $1,000    - 20180128    Thắng & Hà - ủng hộ
 
Hạng 3:  $500       - 20180976    Phở Nhi - ủng hộ

An Ủi #1  $100  -  2018015         Nguyễn Ngọc - ủng hộ
An Ủi #2  $100  -  2018064         Nguyễn Văn Oanh
An Ủi #3  $100  -  20180163       Chị Thơm ủng hộ  
An Ủi #4  $100  -  20180181       Regal Nails
An Ủi #5  $100  -  20180250       Nguyễn Thanh Sơn ủng hộ 
An Ủi #6  $100  -  20180461       VN Nails
An Ủi #7  $100  -  20180629       Đã lãnh 
An Ủi #8  $100  -  20180788       Nguyễn Trường Giang ủng hộ     
An Ủi #9  $100  -  20180804       Phạm Bá Nghiêm ủng hộ 
An Ủi #10 $100 -  20180866       Bùi Minh Hoan


Những người có các vé số trúng, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ để nhận thưởng.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....