Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Tĩnh Tâm Mùa Chay_2018

Nghe giảng Tĩnh Tâm 
do Linh mục Phê-rô Trần Quang Diệu hướng dẫn

- Tối Thứ Năm


 
- Tối Thứ Sáu


 

- Sáng Thứ Bảy - Trưa Thứ Bảy- Tối Thứ Bảy


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....