Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Chay. Năm B_2018

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. Số 676

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Xh. 20, 1-17.  Bài đọc sau đây thuật lại sự việc sau khi Thiên Chúa cứu dân Do thái khỏi đời sống nô lệ bên Ai cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ, sống bình an, hòa thuận với mọi người. Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 21Cr. 1, 22-25.  Trong khi dân Do thái và Hy lạp tìm dấu lạ và khôn ngoan thế gian, thánh Phaolô rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài đọc thứ 2 tuần này.
Tin MừngGa. 2, 13-25.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên Đền Thờ, thấy dân chúng buôn bán trong đó, thì nổi giận đánh đuổi họ, vì Người muốn mọi người tôn trọng sự trang nghiêm, và thánh thiêng của Đền Thờ, là thân thể Người, là nhà cầu nguyện, và là Nhà Chúa ngự.       

Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.    

Kinh Thánh tuần tới2Sb. 36, 14-23; Ep. 2, 4-10; Ga. 3, 14-21.

Suy Niệm.
Đền thờ là nơi cầu nguyện và là nơi thờ phượng, tôn kính Chúa. Hôm nay, Ngài lên Đền Thờ Giêrusalem, và thấy nhiều người lợi dụng buôn bán, làm ồn ào, náo động, làm mất đi vẻ tôn nghiêm, thánh thiêng của Đền Thờ, nên Ngài đã dùng giây roi xua đuổi. Sự giận dữ và hành động xua đuổi bọn con buôn, người đổi tiền ra khỏi Đền Thờ của Chúa Giê-su vẫn nhắc nhớ chúng ta rằng: Nhà thờ là nơi thờ phượng, là nơi tôn nghiêm, mọi người phải luôn giữ sự thánh thiêng cho Nhà thờ. Và cũng chính là lời thức tỉnh chúng ta về những cử chỉ, thái độ, cách ứng xử, trang phục của chúng ta nơi thờ phượng Chúa. Khi đến Nhà thờ chúng ta phải có thái độ cung kính, mến yêu và giữ gìn sự trang nghiêm, thánh thiêng cho Nhà thờ vì là nơi Thiên Chúa ngự trị. Nhưng cần hơn vẫn là giữ gìn ngôi Đền thờ thiêng liêng là chính bản thân ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. Ta phải luôn luôn thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng với Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công. Hãy thanh tẩy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng, ghen ghét. Trong mùa Chay này, ta hãy cố gắng thanh tẩy bản thân, để tâm hồn và thân xác ta trở thành một Đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự.

Reflection.
Exodus 20:1-3, 7-8, 12-17If you have ever wondered where the Ten Commandments appear in the Bible, here is the answer in today's first reading from Exodus. These are the commandments as God delivered them to Moses on Mount Sinai. Recall that the first three commandments guide us in our relationship with God and our duties towards him. The remaining commandments guide our relationships with others and our responsibilities towards them.  Which of God's laws do you think the world is most in need of right now? Why?  What does this reading have to say about why the Sabbath day is holy? How do you and your family keep Sundays holy?
1 Corinthians 1:22-25. In Jesus' time, the Greeks were the intellectual and artistic leaders of the world. They took great pride in their wisdom. But they lacked faith. Paul's letter informs his readers that for Jews and Greeks alike, Christ crucified is a "stumbling block" to their worldly wisdom. They could not imagine believing in a God who would lay down his life out of love for his people. Is there anything in Jesus himself or in his teachings that is a stumbling block or an obstacle to you at this point in your life? Explain.
John 2:13-25. Watch out for Jesus in today's gospel! He has come up to the temple at Passover time and he is very angry about what he sees there. So he brandishes a whip to drive the money-changers and sacrificial animals out of the temple. "Stop turning my Father's house into a marketplace!" he says with frightening authority. His disciples attribute his emotional outburst to zeal or intense passion for the house of God. Does the fiery anger of Jesus surprise you? Why or why not? Are there times when it is right to express justified anger? Explain. How do you think believers should show love and respect for God's house? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.     2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.      Lh. Phê-rô;Maria;An-tôn
Thứ Ba.      Đn 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.   Lh. I-nê – Ông  Huỳnh Th. Tâm/Gđ.Cảnh&Loan
Thứ Tư.      Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.      Lh. Phê-rô&Anna  –  Lh. Têrêsa/Gđ. Anh Dũng
Thứ Năm.  Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.   Lh. Tiền nhân NN – Phanxicô Xaviê
Thứ Sáu.    Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.  Lh. Gioan Bao/Gđ. Dương V. Quý
Thứ Bảy.    5:30   Lh. Phanxicô/ Ben Trần   -   Lh. Catarina/Gđ. Anh Dũng
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Be-nê-đíc-tô&Maria  - Các Lh. Ôbà NN/Gđ. Bà Jackie Hồng
                                  Lh. Đôminicô&Anna/Gđ.Ôbà  Đinh Tiến Cao

Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên                          Giúp Lễ        
5:30. Hội Hiền Mẫu                      Ng. Đình Chót                        Joseph Hải Nguyễn   
                                                                                           Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung      Ng. Văn Cả;Ng Văn Ái          Joseph Hải Nguyễn
                                                                                           Thiện Nguyễn;Tâm Phạm
10. Ng.Trung Hải;Lê Thanh Xuân   Ng.Trường Giang;Lê Đình Phong        Johnny Đặng
Dâng lễ: Gđ. Nguyễn Văn Hữu (Lan)                                           Thomas Ng.;Josh Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30.Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan     Ng. Viết Phương               Joseph Hải Nguyễn
                                                                                              Alex Ng.;Danny Nguyễn
8. Ng. Văn Cả/Phạm An            Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh      Joseph Hải Nguyễn
                                                                                                Gavin Nguyễn;Dylan Ng.
10.ĐoànQuốc Dũng/Maria Ngân Ng. Ng. Viết Phương;Phạm V. Tiến            Austin Vũ   
Dâng lễ: Gđ. Đinh Quang Huy&

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 2, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,503
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Lê Ri&Thảo                   1,000   (Ngoài giáo xứ)
Trần Thắng&Hà             1,000  (vé số ủng hộ)
Ng. Đình Thành&Giang 1,000
Nguyễn Kiệt&Bích            200
Mary Thân                        100
Vũ Đình Hiệu                    100
Phạm Minh Tâm&Nhung 100
Tổng cộng:                $3,500

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đổi Giờ.
Theo chương trình tiết kiệm thời giờ, Chúa nhật tuần tới, ngày 11, sẽ đổi giờ vào lúc 2 giờ sáng. Để không bị trễ tham dự Thánh lễ Chúa nhật, tối Thứ Bảy, trước khi đi ngủ vặn đồng hồ lên 1 tiếng.

Chương Trình Làm Lá.
Cảm tạ Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse, công tác làm lá năm nay đã khởi sự được gần 1 tuần rất tốt đẹp và thành công, vì sự giúp đỡ của nhiều người từ 8 giờ sáng sớm đến chiều tối, và từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh giúp đỡ của mọi người và những gia đình cung cấp những bữa ăn trưa hàng ngày. Để có thể cung cấp số lượng lá đủ cho công ty, giáo xứ cần rất nhiều sự hy sinh giúp đỡ của mọi người trong những tuần tới. Xin cho những hy sinh như là một việc “đền bù tội lỗi dâng lên Chúa” trong mùa chay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ được thành công tốt đẹp, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Phân Ưu.
Được tin thân mẫu chị Lan, vợ anh Đinh Quang Huy, là bà Têrêsa vừa qua đời tại tiểu bang California.  Giáo xứ chân thành phân ưu đến anh chị và mọi người trong tang quyến. Xin cho linh hồn Têrêsa được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên đàng.

Chân Thành Cám Ơn.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã dâng cúng tiền thưởng của những vé số trúng.  Và chân thành cám ơn tất cả văn phòng, những tiệm ăn, cửa hàng và những người tham gia mua vế số. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 11.  Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh hợp tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.
Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 3, và sẽ do linh mục Đinh Văn Nghị dòng Đa Minh hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. Chương trình tĩnh tâm như sau:
Thứ Năm và Thứ Sáu: 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.  Sau Thánh lễ giảng tĩnh tâm 
Thứ Bảy: 10 giờ sáng: Tĩnh tâm  /  12 giờ: Ăn trưa miễn phí. / 12:45 - đến 2 giờ trưa.
                  5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng.   8 giờ tối giảng tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá.   8&10 giờ sáng: Thánh lễ.  -  11:30 đến 12:30: Tĩnh tâm học sinh.
                                  2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội       

Xin Tiền Cho Tuần Tĩnh Tâm.
Để tổ chức tuần tĩnh tâm mùa chay sắp tới được chu đáo và tốt đẹp, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này và tuần tới.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại giúp đỡ tài chánh, để tiếp tục có những tuần tĩnh tâm sửa soạn tâm hồn mừng những mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn tĩnh tâm, ($1,500) xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Luật Mùa Chay.  
Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Mùa chay kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh làm việc bác ái, quảng đại, hãm mình từ bỏ nết xấu.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....