Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B_2018


Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. Số 679

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Lễ BuộcThánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối
Chầu Thánh ThểThứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 50, 4-7. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha, Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Đấng luôn phù trợ Người. Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong thư gởi cho người Philiphê, thánh Phaolô nhắc nhở họ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài, muôn vật.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng. Mc. 14, 1-47. Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca. Ôi Thiên Chúa!  Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?   

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm.  
Tuần Thánh bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá. Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem thì các trẻ Dothái cầm nhành lá ôliu đi đón Chúa.  Chúa được dân chúng lấy áo trải xuống đường, tung hô và reo vang ca tụng. Bài Thương Khó cho chúng ta biết những sự kiện xảy ra trong mấy ngày cuối đời của Chúa Giêsu trên trần gian. Từ những lời tung hô ca ngợi đã mau chóng biến thành những lời chế giễu, sỉ nhục, kết án và sự vô ơn của con người. Chúa Giêsu đón nhận và gom tóm tất cả tội lỗi xấu xa của con người để đóng gim vào Thánh giá và dâng tiến lên Chúa Cha như là của lễ châu báu cứu chuộc. Trong Tuần Thánh, mỗi người hy sinh dành ít phút thinh lặng và chiêm ngắm Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Chúng ta có thể hợp dâng lên Chúa tất cả những sầu khổ, chán nản, thất vọng, cô đơn và tất cả những khổ đau của cuộc đời. Xin cho được ơn thông phần với Chúa Giê-su trên khổ giá để đền vì tội của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ và ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Chúa sẽ trao triều thiên vinh thắng cho những ai bền đỗ đến cùng.

Reflection.
Isaiah 50:4-7. If you have ever experienced injustice or rejection, you understand the feelings expressed in this first reading. The one who is speaking is the Suffering Servant of God. It is easy for us as Christians to identify this servant with Jesus. When he was made to suffer, despite his innocence he did not rebel or seek revenge against his enemies. He trusted that God was at his side and knew that he would "not be put to shame." God's Servant speaks with a well-trained tongue that teaches, comforts, and inspires people to change their lives. Who among God's people has helped you in one or more of these ways? What lines in this reading might you pray if you were suffering an injustice? Why?
Philippians 2:6-11. This reading is a hymn to Jesus Christ that serves as a preview of the events of Holy Week. It describes how the Son of God "emptied himself" of divine glory and became human like all of us. Out of love and obedience, he accepted his own death on a cross. Because Jesus humbled himself and did not cling to any of his special privileges as God's Son, he was glorified by his heavenly Father. We are called to have the same attitude of humility and obedience as Christ had. How do you honor the name of Jesus? What new way of doing so will you practice this week?
Mark 15:1-39. This Palm Sunday reading of the Passion of the Lord is taken from Mark's Gospel. It was the first written account of how Jesus suffered and died. It is also the shortest version of the Passion and is written almost like a newspaper story that presents "just the facts." The most important truth Mark wants to communicate is that Jesus is the Messiah, the Son of God, whose suffering leads to glory. When Jesus cries out from the cross "My God, my God, why have you forsaken me?" (Psalm 22:1), he is praying in the words of the psalmist who continues to trust God even when all seems hopeless. As we read or listen to the Passion, we try to unite ourselves with Jesus and all those who suffer injustice in today's world.

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       
Thứ Hai.       Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.      Lh. Tê-rê-sa/Gđ. Đoàn Khương&Cúc
Thứ Ba.        Is. 49, 1-6; Ga. 13,21-38.     Lh. Tê-rê-sa/Gđ. Đoàn Khương&Cúc
Thứ Tư.        Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25.   Xin tạ ơn Đức Mẹ/Gđ. Bà Huỳnh Nhiều
Thứ Năm.    Tuần Thánh   Lh.Tê-rê-sa/Gđ.Đoàn Khương&Cúc                
Thứ Sáu.      Tuần Thánh
Thứ Bảy.     8 giờ tối.    Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. Đình Chót
Chúa Nhật Phục Sinh.   Lh. Gia-cô-bê&2 Lh. Anna   -   Lh.Giuse/Gđ.Hồ Ngọc Hiệp
                                                              Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. Đình Chót 
Phụng Vụ Tuần Này
             Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên                              Giúp Lễ        
5:30. Ng.Thanh Ban/Trần Ngọc Ánh   Ng.Trung Trực                    Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Thomas Hoàng;Dylan Ng.
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An    Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh     Joseph Hải Nguyễn
                                                                                             Thiện Nguyễn;Tâm Phạm
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Tr. Giang     Ng. Trung Hải/Đoàn Thanh Nguyệt        Keluc Đặng 
Dâng lễ: Gđ. Lưu Văn Huyến                                               Benjamin Trần;Kenneth Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 3, 2018
Quĩ Điều Hành. $2,390             
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:
Linnie&Uyên Nguyễn 500
Lưu Văn Huyến         500
Quang Vũ                  500
Nguyễn Huân            500
Đỗ Hugh                    400
Nguyễn Sinh&Tiên    300
Trần Thị Vui              300 (Oklahoma City)
Ngô Thị Ngọc Điệp   300 (Oklahoma City)
Nguyễn Tự Lập        100
Đỗ Cẩn&Nga            100
Lý Cảnh Trên            100
Phạm Liên (Gđ. 115) 100
Bùi Minh Hoàng          50
Bùi Gẫm                     30
Tổng cộng:        $3,780

Chân Thành Cảm Tạ.
Chân thành cảm tạ linh mục Phê-rô Trần Quang Diệu đã hy sinh thời giờ đến giúp tĩnh tâm cho giáo xứ trong tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho linh mục.

Xưng Tội.
Sẽ có nghi thức thống hối và xưng tội lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật. Xin mọi người tham dự và đến đúng giờ. Trong Tuần Thánh, linh mục quản nhiệm sẽ giải tội lúc 5 giờ 30 chiều trước Thánh lễ.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh.
Xin chú ý! Vì các linh mục tham dự Thánh lễ Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh tuần này tại giáo xứ sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng vẫn có ngắm đứng vào lúc 5 giờ 30 và sau đó sẽ có nghi thức rước lễ.  

Thứ  Sáu Tuần Thánh.
Xin chú ý! Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu tuần thánh. Và xin nhắc nhở, tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay, chỉ ăn một bữa no trong ngày.

Săn Trứng.
Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh. Để giúp bảo trì những công trình thánh tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai vào Thứ Sáu Tuần Thánh.  Xin mọi người rộng lượng.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
  • Thứ Hai Tuần Thánh.  5:30 chiều- Ngắm đứng và dâng hạt.  6:30- Thánh lễ
  • Thứ Ba Tuần Thánh.  Thánh lễ 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 :30 chiều. 
                                       5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Ngắm đứng-dâng hạt.   Chịu lễ. 
                                       5:30 chiều: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Holy Family
  • Thứ Tư Tuần Thánh.  5:30 chiều- Ngắm đứng và dâng hạt.  6:30- Thánh lễ
  • Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối: Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Chầu Thánh Thể.
Bài đọc 1: Ng.Trung Hải. Bài đọc 2: Trần Thu Hường.  Lời nguyện: Nguyễn Ngọc Yến
Dâng lễ: Gđ. Mai Văn Kha&Linh
Thừa tác viên: Ng. Văn Cả; Lê Viết Phương; Ng. Trường Giang
Giúp lễ: Keluc&Johny Đặng; Tâm Phạm; Hải Joseph Nguyễn; Dustin Phạm; Steven Trần;
               Alex Nguyễn; Minh Phạm. 
Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh. 9-9:30- -Cộng đoàn- 9:30-Nhóm linh thao.      
  • Thứ Sáu Tuần Thánh.
- 5:30 chiều: Ngắm đứng và dâng hạt.
- 7 giờ tối- -Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
- 8 giờ tối- -Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô và chịu Mình Thánh.
Bài đọc 1: Ng. Đình Chót.  Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương
Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang
Giúp lễ:  Keluc Đặng; Austin Nguyễn; Aaron Ng; Tâm&Thiện Hoàng; Danny Nguyễn
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Ng. Ngọc Bảo; Ng. Trung Hải   
  • Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.  8 giờ tối: Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Lê Đình Phong; Trần Thu Hường. 
Bài Thánh Thư:  Nguyễn Thanh Ban   Dâng của lễ: Gđ. Lê Ngọc Diệp
Lời nguyện:  Nguyễn Ánh Tuyết
Thừa tác viên: Phạm Văn Tiến; Lê Thanh Xuân; Đoàn Quốc Dũng
Giúp Lễ: Keluc&Johny Đặng; Alan Lưu; John Đinh; Joseph Hải Nguyễn; Phạm Tâm
  • Chúa Nhật Phục Sinh.  10 giờ sáng (Không có Thánh lễ 8 giờ sáng)
Bài đọc 1: Ng. Đức Nội;  Bài đọc 2: Ng. Thi Thu Chung
Lời nguyện:  Mai Hoàng.   Dâng của lễ: Gđ: Trần Phúc Khánh&Linh
Thừa tác viên: Trần Văn Thái; Ng. Trung Hải; Nguyễn Thanh Ban. 
Giúp lễ: Austin Vũ; Joseph Hải Nguyễn; Kevin Nguyễn; Quân Sanh; Phạm Minh;Josh Ngô.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....