Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Linh mục chánh xứ mừng Ngân khánh linh mục

Linh mục Ant ôn Nguyễn Văn Đô
Mừng 25 năm Hồng ân Linh mục


 Hành trình Linh mụcThánh lễ Tạ ơnTiệc mừng

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....